Để làm nước mơ, bạn ta thường ngâm mơ theo công thức: 2kg mơ dìm với 2,5 kilogam đường. Hỏi cần từng nào kilôgam đường để ngâm 5kg mơ?

Bài 11:

Biết rằng 17l dầu hỏa nặng trĩu 13,6kg. Hỏi 12kg dầu hỏa bao gồm chứa được không còn vào dòng can 16l không?

Bài 12:

Chu vi của một hình chữ nhật là 64cm. Tính độ nhiều năm mỗi cạnh hiểu được chúng tỉ lệ với 3 cùng 5.

Bạn đang xem: Bài toán tỉ lệ thuận lớp 7

Bài 13:

Ba 1-1 vị sale góp vốn theo tỉ lệ thành phần 3 ;5 ;7. Hỏi mỗi đơn vị chức năng được chia bao nhiêu tiền lãi giả dụ tổng số tiền lãi là 450 triệu vnd và tiền lãi được phân chia tỉ lệ thuận với khoản đầu tư đã đóng?

Bài 14:

Biết độ dài những cạnh của một tam giác tỉ trọng với 3; 4; 5. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác đó, hiểu được cạnh phệ nhất dài thêm hơn nữa cạnh nhỏ dại nhất là 6m.

Bài 15:

Tam giác ABC tất cả số đo các góc A, B, C tỉ trọng với 3; 5; 7. Tính số đo những góc của tam giác ABC (biết rằng tổng thể đo cha góc trong một tam giác 180°)

Bài 16:

Gọi x, y, z theo thiết bị tự là số vòng xoay của kim giờ, kim phút, kim giây vào cùng 1 thời gian.

a) Điền số phù hợp vào các ô trống trong nhị bảng sau:b) Viết công thức biểu diễn y theo x với z theo y

c) Số vòng quay x của kim giờ cùng số vòng quay z của kim giây gồm tỉ lệ thuận với nhau không? trường hợp có, hãy tìm hệ số tỉ lệ của z so với x.

d) lúc kim giờ cù được 5 vòng thì kim giây quay được bao nhiêu vòng?


Bài 17:

Đố vui: Một tác dụng bất ngờ. Biết rằng bán kính Trái Đất RTĐ ≈ 6370km

(hình dưới). đưa sử một chiếc vệ tinh cất cánh vòng quanh Trái Đất và phương pháp mặt đất 100km.

a) Em hãy dự đoán xem quãng mặt đường vệ tinh một vòng dài thêm hơn nữa chu vi Trái Đất khoảng chừng bao nhiêu ki-lô-mét: bên trên 1000km hay dưới 1000km?

b) Em hãy tính rõ ràng và cho biết kết quả.

  LỜI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP SỐ:

Bài 8:

a) Có.

b) Không.

Bài 9:

Vì trọng lượng x(g) của dây đồng tỉ trọng thuận cùng với chiều nhiều năm y(m) của nó, đề xuất ta có: y = kx. Theo đk đề bài bác khi x = 43 (g) thì y = 5 (m). Nuốm vào cách làm ta tính được k :

5 = k.43 => k = 5/43.

Khi đó: y = 5/43x

Ta có, 10km = 10000m nên những lúc y = 10000(m) thì :

x = 1000 : 5/43 = 86000 (g).

Trả lời : 10km dây đồng nặng nề 86000g giỏi 86kg.

Bài 10:

Đáp số: 6,25 kg đường.

Bài 11:

Giả sử x (l) dầu hoả nặng 12kg. Do thể tích dầu và cân nặng dầu hoả là hai đại lượng tỉ lệ thuận, bắt buộc ta có :

Như vậy, 12kg dầu hoả rất có thể tích là 15 l nên hoàn toàn chứa được vào can 16l.

Bài 12:

Đáp số: 12cm và 20cm.

Bài 13:

Nếu số tiền lãi chia cho mỗi đơn vị theo vật dụng tự là x, y, z (triệu đồng), thì theo

điều kiện bài bác ra ta bao gồm :

Do đó, theo tính chất của dãy tỉ số đều nhau thì :

Như vậy : x/30 = 30 đề xuất x = 3 . 30 = 90

Tương tự:

y = 5 . 30 = 150.

z = 7 . 30 = 210.

Trả lời : Số tiền lãi được chia cho từng đơn vị theo sản phẩm tự là :

90 triệu đồng, 150 triệu đồng, 210 triệu đồng.

Bài 14:

Nếu độ dài những cạnh của tam giác là x, y, z (m).

Khi đó:

Vậy : x = 3 . 3 = 9 ; y = 4 . 3 = 12 ; z = 5.3 = 15.

Trả lời : Độ dài các cạnh của tam giác theo thứ tự là : 9m, 12m, 15m.

Bài 15:

Nếu số đo (độ) những góc của tam giác ABC là A, B, C (độ) thì theo điều kiện bài ra và đặc điểm của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Vậy :

A = 3 . 12 = 36 ;

B = 5 . 12 = 60 ;

C = 7 . 12 = 84.

Trả lời : góc A = 36°, góc B = 60°, góc C = 84°.

Bài 16:

a) Xem nhì bảng sau :

b) y = 12x ; z = 60y.

c) Từ những câu trên, ta tất cả : z = 60y = 60 . 12x = 720x.

Vậy số vòng xoay x của kim giờ với sốvòng con quay z của ki giây là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. Thông số tỉ lệ của z so với x là 720.

d) x = 5 => z = 720 . 5 = 3600 (vòng).

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Hóa 8 Chương 1 Chất, Ôn Tập Hóa Học 8 Chương 1 Chất

Bài 17:

b) Goi RĐ va CTĐ la nửa đường kính và chu vi của Trái Đất;

Rxvà Cx la bán kính va chu vi của qũy đạo vệ tinh ( con đường tròn mà lại vệ tinh cất cánh một vòng).

Vì chu vi và nửa đường kính của mặt đường tròn là nhị đại lượng tỉ lệ thành phần thuận, nên:

Hay:

*

Trả lời : Quãng đường vệ tính cất cánh một vòng dài ra hơn nữa chu vi Trái Đất khoảng 628km ( bên dưới 1000 km)