Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và tải ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (111.71 KB, 2 trang )


ĐẢNG BỘ XÃ ...

Bạn đang xem: Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 7 khóa 12 của đảng

CHI BỘ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

..., ngày...tháng...năm...BÀI THU HOẠCH

Kết quả học tập tập, cửa hàng triệt Nghị quyếtHội nghị tw 7 (khóa XII) của Đảng

Họ với tên: ...Chức vụ: ...Chi bộ: ...Qua học tập tập những nội dung củaNghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa XIIbản thân sẽ nhậnthức được những sự việc cơ bạn dạng của quyết nghị như sau:

1. Thừa nhận thức sâu sắc:

Nghị quyết số 26-NQ/TW về triệu tập xây dựng lực lượng cán bộ những cấp, độc nhất là cấpchiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Nội dung quyết nghị số 26-NQ/TW là đề án lớn, rất nặng nề và siêu quan trọng. Bài toán xâydựng đề án lần này y hệt như việc sẵn sàng cho một kế hoạch cán bộ thời kỳ mới, cầm cố thếChiến lược cũ thành lập và hoạt động cách đây đôi mươi năm. Phương châm đến năm 2030 chế tạo được đội ngũ cán bộ,nhất là cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang khoảng nhiệm vụ; đủ về số lượng, cóchất lượng, cơ cấu cân xứng với chiến lược phát triển kinh tế tài chính - thôn hội và bảo đảm Tổ quốc; bảođảm sự chuyển tiếp liên tục, vững đá quý giữa các thế hệ, đầy đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thànhnước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 với tầm nhìn mang lại năm 2045 trở thànhnước công nghiệp hiện nay đại, theo lý thuyết XHCN.

Nghị quyết số 26-NQ/TW đưa ra phương án nhằm thực hiện đồng bộ việc bố trí bí thư
cấp uỷ cấp cho tỉnh, cung cấp huyện không là bạn địa phương; khích lệ thực hiện đối với cácchức danh khác, duy nhất là chức danh chủ tịch UBND. Đề án cũng xác định việc điều hành và kiểm soát quyềnlực, siết chặt kỷ luật, kỷ cưng cửng trong công tác cán cỗ và thống trị đội ngũ cán bộ là khâu độtphá. Cung cấp uỷ với uỷ ban kiểm tra những cấp bức tốc kiểm tra dấu hiệu phạm luật của cung cấp dưới vàkịp thời xử lý.

Đặc biệt chú ý cơng tác giáo dục và đào tạo chính trị bốn tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ,đảng viên và thế hệ trẻ đính với bài toán học tập và thao tác làm việc theo bốn tưởng, đạo đức, phong cáchChủ tịch hồ nước Chí Minh;

Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chế độ tiền lương so với cán bộ, côngchức, viên chức, lực lượng tranh bị và người lao động trong doanh nghiệp.


(2)

triển khiếp tế, sản xuất động lực giải tỏa sức sản xuất, cải thiện năng suất lao động, hóa học lượngnguồn nhân lực; đóng góp phần xây dựng khối hệ thống chính trị vào sạch, tinh gọn, vận động hiệulực, hiệu quả; phịng, phòng tham nhũng, lãng phí; thực hiện tân tiến và cơng bằng xã hội.

Hội nghị tw 7 khóa 12 tập trung xây dựng 2 đề án riêng, gồm đề án cải cáchchính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng trang bị và người laođộng trong doanh nghiệpvàđề án cải cách chế độ BHXH, nhưng bao gồm tính đối sánh lẫnnhau.

Về cải cách cơ chế BHXH, quyết nghị số 28-NQ/TW.Phát triển hệ thống chínhsách BHXHlinh hoạt, đa dạng, đa tầng, văn minh và hội nhập nước ngoài theo ngun tắc "đóng -hưởng", "cơng bằng", "bình đẳng", "chia sẻ" và "bền vững"…

Bảo hiểm xóm hội là 1 trụ cột bao gồm của khối hệ thống an sinh làng mạc hội trong nền kinh tế thị trườngđịnh phía xã hội nhà nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, cơng bởi xã hội, bảođảm ổn định chủ yếu trị - buôn bản hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước.


2. Ý kiến đề xuất

- Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của biện pháp mạng; công tác làm việc cán cỗ là khâu "thenchốt" của công tác làm việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, độc nhất là cánbộ cấp kế hoạch là nhiệm vụ quan trọng đặc biệt hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phảiđược thực hiện thường xuyên, thận trọng, khoa học, ngặt nghèo và hiệu quả. Đầu tứ xây dựngđội ngũ cán bộ là đầu tư chi tiêu cho trở nên tân tiến lâu dài, bền vững.

.........

3. Liên hệ phiên bản thân 1-1 vị sau thời điểm học tập câu chữ Nghị quyết hội nghị Trung ương 7khóa XII.

Xem thêm: #1 Câu Hỏi Tu Từ Ví Dụ - Câu Hỏi Tu Từ 23 Ví Dụ Văn Học Và Hàng Ngày

Là một Đảng viên, cán bộ quản lý tôi ý thức và để ý đến từng vấn đề mà quyết nghị Hộinghị tw 7 đang đề ra; đặc biệt là các nội dung tương quan đến desgin đội ngũ cán bộcác cấp. Năm học bắt đầu sắp đến, bạn dạng thân có trọng trách tham mưu mang đến hiệu trưởng về côngtác phân công phân nhiệm chuyên môn, công tác chủ nhiệm... Nhằm năm học new đạt hiệu quảcao rộng về unique công việc.