Toán lớp 5: các phép tính số thập phân là tài liệu vì x-lair.com biên soạn tất cả phần nội dung kim chỉ nan và gợi ý cách giải những bài tập ví dụ về những dạng toán số thập phân thường xuyên gặp. Mời những em xem thêm để hiểu rõ hơn về dạng toán này.

Bạn đang xem: Bài tập về số thập phân lớp 5

Để tải cục bộ tài liệu, mời bấm vào đường link: những phép tính với số thập phân

1. Cùng trừ số thập phân

Để cộng, trừ số thập phân ta gồm hai cách tính sau:

Cách 1: dịch số thập phân về phân số và tiến hành phép cộng, trừ phân số


Ví dụ: Tính:

a) 2,4 + 3,6

b) 7,15 – 1,8

c) 3,16 + 2,4

d) 19 – 16,78

Lời giải:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Cách 2: Đặt tính và triển khai phép cộng, trừ theo vật dụng tự từ phải qua trái

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 3,6 + 2,78

b) 10,2 – 4,5

c) 2,27 + 0,58

d) trăng tròn – 3,2

Lời giải:

a) 3,6 + 2,78

• mặt hàng phần trăm: 0 cùng 8 bằng 8, viết 8

• mặt hàng phần mười: 6 cùng 7 bởi 13, viết 3, lưu giữ 1

• Hàng đối kháng vị: 2 thêm 1 bằng 3, 3 cộng 3 bằng 6, viết 6

Vậy 3,6 + 2,78 = 6,38

b) 10,2 – 4,5

• mặt hàng phần mười: 2 ko trừ được 5, đem 12 trừ 5 bởi 7, viết 7 nhớ 1

• Hàng đối kháng vị: 4 thêm một bằng 5, 0 ko trừ được 5, rước 10 trừ 5 được 5, viết 5 lưu giữ 1

• sản phẩm chục: 0 thêm 1 bằng 1, 1 trừ 1 bởi 0

Vậy 10,2 – 4,5 = 5,7

c) 2,27 + 0,58

• mặt hàng phần trăm: 7 cùng 8 bằng 15, viết 5, nhớ 1

• hàng phần mười: 5 thêm một bằng 6, 2 cộng 6 bởi 8, viết 8

• Hàng solo vị: 2 cộng 0 bằng 2, viết 2

Vậy 2,27 + 0,58 = 2,85

d) trăng tròn – 3,2

• mặt hàng phần mười: 0 không trừ được 2, mang 10 trừ 2 được 8, viết 8, nhớ 1

• Hàng solo vị: 3 thêm một bằng 4, 0 không trừ được 4, lấy 10 trừ 4 được 6, viết 6, lưu giữ 1

• hàng chục: 0 thêm 1 bằng 1, 2 trừ 1 bởi 1, viết 1

Vậy trăng tròn – 3,2 = 16,8


2. Nhân phân tách số thập phân

Để nhân, phân chia số thập phân ta gồm hai phương pháp tính sau:

Cách 1: dịch số thập phân về phân số và thực hiện phép cộng, trừ phân số

Chú ý: khi nhân, phân chia sô thập phân với một vài tự nhiên khác 0, ta đưa số tự nhiên đó về phân số có mẫu số bằng 1.

Ví dụ: Tính:

a) 4,6 : 2,3

b) 11,2 x 5

Lời giải:

a)

*

b)

*

Cách 2: Đặt tính và tiến hành phép cộng, trừ theo sản phẩm công nghệ tự từ nên qua trái

2.1. Phép nhân số thập phân

2.1.1.Nhân số tự nhiên với số thập phân

Quy tắc:

+ cách 1: Nhân như nhân những số tự nhiên và thoải mái (không để ý dấu phẩy)

+ cách 2: Đếm xem vào phần thập phân của số thập phân bao gồm bao nhiêu chữ số rồi sử dụng dấu phẩy bóc ở tích ra từng ấy chữ số kể từ phải thanh lịch trái.

Ví dụ: Tính 3,5 x 7

Lời giải:

Phần thập phân có 1 chữ số buộc phải ta sử dụng dấu phẩy bóc tách ở tích 1 chữ số tính từ lúc phải sang.

Chú ý: Nhân số thập phân với 10, 100, 1000,…


Quy tắc: lúc nhân 1 số ít thập phân cùng với 10, 100, 1000,…ta dịch lốt phẩy của số thập phân sang bên bắt buộc một, hai, ba,… chữ số.

Ví dụ: Tính 62,176 x 100

Lời giải:

62,176 x 100 = 6217,6

Số 100 có 2 chữ số 0 đề nghị ta dịch vệt phẩy của số thập phân sang bắt buộc 2 chữ số.

2.1.2. Nhân số thập phân với số thập phân

Quy tắc:

+ cách 1: Nhân như nhân những số tự nhiên và thoải mái (không chú ý dấu phẩy)

+ bước 2: Đếm xem vào phần thập phân của số thập phân gồm tất cả bao nhiêu chữ số rồi cần sử dụng dấu phẩy tách ở tích ra từng ấy chữ số tính từ lúc phải lịch sự trái.

Ví dụ: Tính 2,5 x 3,17

Phần thập phân có tất cả 3 chữ số đề xuất ta cần sử dụng dấu phẩy tách ở tích 3 chữ số kể từ phải sang.

2.2. Phép phân tách số thập phân

2.2.1. Phân chia số thập phân mang lại số từ nhiên

Quy tắc:

+ cách 1: phân tách phần nguyên của số bị chia cho số chia

+ cách 2: Viết lốt phẩy vào bên bắt buộc thương sẽ tìm được

+ bước 3: đem chữ số đầu tiên ở mặt hàng thập phân của số bị phân chia để thường xuyên thực hiện phép chia

+ bước 4: tiếp tục chia với từng số ở đoạn thập phần của số bị chia

Ví dụ: Tính: 10,8 : 2

Lời giải:

• 10 phân tách 2 được 5, viết 5, 5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bởi 0

• Viết vết phẩy vào sau số 5.

• 8 phân chia 2 được 4, viết 4, 4 nhân 2 bởi 8, 8 trừ 8 bằng 0

Vậy 10,8 : 2 = 5,4


2.2.2. Phân tách số thập phân mang đến số thập phân

Quy tắc:

+ cách 1: Đếm xem bao gồm bao nhiêu chữ số tại vị trí thập phân của số phân chia thì gửi dấu phẩy sinh hoạt số bị chia sang bên yêu cầu bấy nhiêu chữ số.

+ bước 2: vứt dấu phẩy sống số phân chia rồi tiến hành phép chia như phân tách cho số trường đoản cú nhiên.

Chú ý: Khi đưa dấu phẩy sang yêu cầu mà không được chữ số, ta thấy thiếu bao nhiêu chữ số thì thêm vào đó từng ấy chữ số 0

Ví dụ: Tính 13,11 : 2,3

Lời giải:

• Phần thập phân của số chia có một chữ số, ta dịch vết phẩy của số 13,11 lịch sự bên cần một chữ số được 131,1; quăng quật dấu phẩy ngơi nghỉ số 2,3 được 23.

• triển khai phép phân tách 131,1 : 23 (chia số thập phân cho số trường đoản cú nhiên)

2.2.3. Phân chia số tự nhiên cho số thập phân

Quy tắc:

+ cách 1: Đếm xem tất cả bao nhiêu chữ số ở chỗ thập phân của số chia thì viết cung ứng bên yêu cầu số bị chia từng ấy chữ số 0.

+ cách 2: quăng quật dấu phẩy sinh hoạt số chia rồi thực hiện phép phân chia như chia các số tự nhiên.

Ví dụ: Tính 9 : 4,5

• Phần thập phân của số chia bao gồm một chữ số, ta phân phối bên nên chữ số cửu một chữ số 0; quăng quật dấu phẩy làm việc số 4,5 được 45.

• tiến hành phép chia 90 : 45

3. Bài bác tập cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

1,12 + 3,46

2,48 + 18,1

3,56 + 42,3

0,913 + 1,02

5,28 – 0,121

45 – 0,253

9,84 – 4

829,1 – 28,19

28,13 x 6

2,4 x 7,56

0,2 x 0,8

16,54 x 15

3080 : 5,5

96 : 15

235,5 : 2,5

90 : 450

Bài 2: Tính quý hiếm của biểu thức:

a) (2568 – 146,4) : 4,8 – 120,5

b) 1728 : (2,92 + 6,68) – 45,16

c) 48,19 + 39,1 x 3,2

d) (128,4 – 73,20) : 240 + 18,32

Bài 3: Tìm x, biết:

a) 6,2 + x = 8,8 + 3,92

b) 1,8 – x = 0,2 + 0,87

c) x × 2,6 = 14,2 + 11,8

d) x : 3,4 = 92,58 – 11,46


Bài 4: Tính giá chỉ trị các biểu thức sau một phương pháp hợp lí:

A = 41,54 – 3,18 + 23,17 + 8,46 – 5,82 – 3,17

B = 123,8 – 34,15 – 12,49 – (5,85 – 2,49) + 10

C = 32,18 + 36,42 + 13,93 – (2,18 + 6,42 + 3,93)

Bài 5: Tính nhanh:

a) (81,6 x 27,3 – 17,3 x 81,6) x (32 x 11 – 3200 x 0,1 – 32)

b) (13,75 – 0.48 x 5) x (42,75 : 3 + 2,9) x (1,8 x 5 – 0,9 x 10)

c) (792,81 x 0,25 + 792,81 x 0,75) x (11,9 – 900 x 0,1 – 9)

Bài 6: một cái sân hình chữ nhật tất cả chiều rộng 86,7 m, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 21,6 m. Tính chu vi của chiếc sân đó.

Bài 7: tất cả 3 thùng đựng dầu. Thùng trước tiên có 10,5l, thùng vật dụng hai có khá nhiều hơn thùng thứ nhất 3l, số lít dầu làm việc thùng thứ ba bằng trung bình cộng của số lít dầu trong hai thùng dầu. Hỏi cả tía thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu?

Bài 8: Hình tam giác ABC gồm tổng dộ daì của cạnh AB và BC là 9,1 cm; tổng độ nhiều năm cạnh BC cùng AC là 10,5 cm; tổng độ nhiều năm cạnh AC với AB là 12,4cm. Tính chu vi tam giác ABC.

Xem thêm: Tên Tiếng Anh Của Cục Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì, Bộ Công An Tiếng Anh Là Gì

-----

Trên đây, x-lair.com đang tổng hợp chi tiết cho những em nắm rõ hơn về kiểu cách cộng, trừ, nhân, chia số thập phân giúp những em học viên học xuất sắc môn Toán lớp 5, chuẩn bị cho các bài thi những năm học.