Gerund với Infinitivelà một trong những phần kiến thức đặc trưng trong giờ đồng hồ Anh. Đây là mục ngữ pháp vô cùng quan trong một trong những bài thi về TOEIC, IELTS, TOEFL cùng cả trong giao tiếp tiếng Anh nữa. Trong bài viết này, x-lair.com sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức cụ thể về cách thực hiện Gerund cùng Infinitive. Đặc biệt sẽ có tổng hợpbài tập về danh đụng từ và động từ nguyên mẫuđể các bạn thực hành.

Bạn đang xem: Bài tập về gerund and to infinitive


I. Gerund (Danh cồn từ)

*
*
*
*
*
Bí quyết học tập gerund với infinitive hiệu quả

1. Học tập tiếng Anh qua lời bài bác hát

Đây là cách được rất nhiều người vận dụng và đem lại tác dụng cao, nhất là trong việc học trực thuộc từ mới. Các bài hát bao gồm giai điệu sẽ giúp đỡ tăng sự hấp dẫn và hào hứng trong quá trình học.

Cách học tập này cũng giúp người học dễ dàng nhớ với nhớ từ lâu hơn so với cách học thông thường.

2. Tham gia khóa huấn luyện tiếng Anh

Nếu như không có điều khiếu nại trực tiếp tham gia những lớp học tập tiếng Anh hoặc không thể tự học tận nhà thì cách dễ dàng nhất làhọc giờ đồng hồ anh online. Phương pháp học này giúp bạn học rất có thể chủ rượu cồn về thời hạn học và đk học.

Tuy nhiên, vẫn hoàn toàn có thể kiểm rà được hiệu quả học tập của mình.Học trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anhdưới hình thức online để giúp người học phát âm chuẩn và nhớ từ lâu hơn. Người học cũng đều có động lực hơn trong quy trình học tập.

VI. Bài xích tập

Bài tập 1

Chia động từ trong ngoặc sao để cho đúng

Ali decided that he wanted (1-study) abroad. (2-achieve) his goal, he had many things that he had (3-do) . Firstly he needed (4-improve) his English so he could take the IELTS test. Unfortunately Ali disliked (5-learn) English so this would not be much fun. His friend recommended (6-attend) a school close lớn his house. Ali went khổng lồ look và from what he could see it seemed (7-be) a good school. He didn’t delay (8-register) for a course. He managed (9-get) a good price for the course because they had a special offer on. This was good because he could not afford (10-pay) too much.

Bài tập 2

Chọn lời giải đúng

1. He resented his father….. Him no money in the will.

A. Leaving B. Lớn leave C. Leaving/ lớn leave

2. She intended …..the work by 7pm.

A. Finishing B. Lớn finish C. Finishing/ to finish

3. She continued ……the medicine for two weeks.

A. Taking B. Lớn take C. Taking/to take

4.He quit …… to lớn persuade his friends to go with him.

A. Trying B. Khổng lồ try C. Trying/to try

5. The government discussed ….. The level of taxes.

A. Reducing B. Khổng lồ reduce C. Reducing/to reduce

6. He started …. An addiction lớn the drugs.

A. Developing B. Lớn develop C. Developing/to develop

7. He claims…. The best builder in the town.

A. Being B. Lớn be C.Being/ lớn be

8. Developed countries tend…. The highest levels of obesity.

A. Having B. To lớn have C. Having/ Tohave

9. I couldn’t sleep so I tried ….some hot milk.

A.Drinking B. ToDrink C. Drinking/ Todrink

10. She tried… the book on the high shelf but she was too small.

A. Reaching B. ToReach C. Reaching/ Toreach

Bài tập 3

Chia động từ trong ngoặc

He had never read much in his life & knew he was weak in this area, so he practiced (1 – read) as much as he could. He hated (2 – write) in English too as his grammar was quite weak so he also planned (3 – practice) writing as many essays as possible. His teachers agreed (4 – check) these for him. As it turned out, Ali actually really enjoyed (5 – study) English. The other students on the course didn’t hesitate (6 – help) Ali và the teachers always offered (7 – assist) him if he was stuck. He kept up his studying for a number of months because he wouldn’t risk (8 – sit) the exam until he was ready.

Bài tập 4

1.They tried… to the party on time but the bus was delayed.

A. Getting B. Toget C.Getting/ ToGet

2.We tried …. The window, but it was so hot outside it didn’t help.

A.GettingB. TogetC.Getting/ ToGet

3. You should stop ….., it’s not good for your health.

A. Smoking B. Khổng lồ Smoke C. Smoking/to smoke

4. We stopped …..because we were tired.

A.Studying B. Tostudy C. Smoking/to smoke

5. Oh no! I forgot ….milk.

A. Buying B. Tobuy C. Buying/tobuy

6.Please don’t forget ….some juice on your way home.

A. Picking B. Topick up C.Buying/tobuy

7.Please remember …..your homework.A. Bringing B. Khổng lồ Bring C. Bringing/To bring

8.I remember (go) to the beach as a child.

A. Going B. To go C. Going/To go

9.I regret ….you the train has been delayed.

A. Telling B. To lớn tell C. Telling/ to tell

10.I don’t fancy …..out tonight.

A. Going B. Khổng lồ go C. Going/ Togo

Bài tập 5

Chia hễ từ vào ngoặc cho đúng

She avoided (tell) him about her plans.I would lượt thích (come) lớn the tiệc ngọt with you.He enjoys (have) a bath in the evening.She kept (talk) during the film.I am learning (speak) English.Do you mind (give) me a hand?She helped me (carry) my suitcases.He decided (study) biology.I dislike (wait).They plan (start) college in the autumn.I promise (help) you tomorrow.We discussed (go) khổng lồ the cinema, but in the end we stayed at home.She agreed (bring) the pudding lớn the dinner.We hope (visit) Amsterdam next month.She suggested (go) lớn the museum.

Xem thêm: Vẽ Lông Mày Bằng Lá Trầu Cho Trẻ Sơ Sinh, Có Tác Dụng Thật Không

Đáp án

Đáp án bài tập 1

1. Lớn study2. Khổng lồ Achieve3. To lớn Do4. Khổng lồ Improve5. Learning6. Attending7. Lớn be8. Registering9. Khổng lồ get10. Lớn pay

Đáp án bài xích tập 2AACAACBBABĐáp án bài xích tập 3Writing/ to writeTo practiceTo checkStudyingTo helpTo AssistSittingTo takeĐáp án bài bác tập 4BAAABBBABAĐáp án bài tập 5TellingTo ComeHavingTalkingTo speakGivingTo carryTo studyWaitingTo startTo helpGoingTo BringTo vistGoing

Gerund với Infinitive tuy thế phần khó khăn nhưng nếu cần cù luyện tập thì nó sẽ không là trở ngại ngùng gì với các bạn. Hãy nhớ làm bài bác tập liên tiếp và cố gắng sử dụng Gerund – Infinitive trong giao tiếp một phương pháp nhiều nhất hoàn toàn có thể để ghi nhớ dài lâu nhé. Hy vọng nội dung bài viết này củax-lair.comsẽ có lợi với các bạn. Chúc chúng ta học tập vui vẻ.