Động từ khổng lồ be là 1 chủ điểm ngữ pháp quan trọng nên tín đồ học giờ đồng hồ Anh càng phải chăm bẵm vào nó hơn. Vậy nên bây giờ x-lair.com để giúp đỡ bạn những cách thực hiện động từ to lớn be làm sao cho đúng thuộc với một số bài tập vận dụng phía cuối bài. Cùng mày mò nhé!


*
*
*
*
*
Bài tập về hễ từ tobe

Chia rượu cồn từ khổng lồ be làm việc dạng phù hợp hợp

It ……………………… cold today.I ……………………… at trang chủ now.They ……………………… Korean.There ……………………… a pen on the desk.My name ……………………… Nikita.We ……………………… from Ukraine.That ……………………… right.I ……………………… OK, thanks.Clara và Steve ……………………… married.She ……………………… an English teacher.This book ……………………… mine.Jane và Peter ……………………… married.My brother ……………………… here at the moment.Many people ……………………… in the bank.We ……………………… in England.It ……………………… Monday today.I ……………………… a hairdresser.My name ……………………… Alexander.There ……………………… many people in this class.…………… Ane và Alice sisters?……………………… this oto yours?……………………… I in your way?……………………… you twenty-five years old?……………………… the Smiths divorced?……………………… this your new bicycle?I ……………………… a student.The teachers ……………………… in the room.The cat ……………………… on the table.The dog ……………………… under the table.This book ……………………… cheap.

Đáp án

isamareisisareisamareisisareisareareisamisareAreIsAmAreAreIsamareisisis

Trên đấy là Tổng hợp bí quyết dùng về hễ từ khổng lồ be và bài tập gồm đáp án. Qua nội dung bài viết này, x-lair.com hi vọng bạn học có thể hiểu rõ cách dùng của động từ đặc trưng này để thực hiện nó một cách kết quả nhất trong giờ Anh.