... : Thực hiện 21 1. Phân loại và giải một bài tập Vật lí tiêu biểu phần Điện học 22 1.1. Phân loại bài tập Vật lí 22 1 .2. Phương pháp giải bài tập Vật lí 22 1 .2. Một số bài tập Vật lí tiêu ... phương pháp giải các bài tập điển hình. Hệ thống bài tập cần bao gồm nhiều thể loại bài tập như: bài tập luyện tập, bài tập nội dung thực tế, bài tập sáng tạo, bài tập nhiều cách giải khác ... electron Ta : A = e.UAB = 22 2 21 2 111 mv mv mv 22 2−= Hiệu điện thế giữa hai bản kim loại là ()() 2 2317AB 2 19 11 U m.v .9,1.10 . 10 2.

Bạn đang xem: Bài tập vật lý 11 chương 2 có đáp an

e 21 ,6.10−−==−= 2, 484 (V) CHƯƠNG II...
*

*

*

*

*

... bản tụ điện C 2 bằng điện môi có hằng số điện môi là 2. Tính điện thế của bộ tụ và điện tích của mỗi tụ Đ/S: 27 0V; 5,4.10-5C và 2, 16.10-5C Bài2 2: Hai tụ điện phẳng C1= 2C 2 ,mắc nối tiếp ... C1=1Fà; C2=1,5Fà C3=3Fà;U= 120 Vc) C1=0 ,25 Fà; C2=1FàC3=3Fà; U= 12V/S :C= 12 Fà;U1=U 2 =U3= 100V Q1 =2. 10-4C; Q 2 = 4.10-4C Q3= 6.10-4C/S :C=0,5Fà;U1=60V;U 2 =40V;U3= ... cách giữa 2 bản A=q.E.(-d /2) =q.(-U /2) với q 36 59,486 2,476
... Trường THPT BC Eakar Bộ môn :Vật Lý ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 08 -20 09 BỘ MÔN VẬT LÝA-PHẦN THUYẾT Chương IV : từ trường :- Định nghĩa từ trường .- Cảm ... công thức : số bội giác trường hợp ngắm chừng ở ∞ của kính : lúp , hiển vi thiên văn.B-PHẦN BÀI TẬP Chương IV:loại 1: xác định các đại lượng F,B,l,α trong công thức F=IlBsinα ... hiện tượng phản xạ toàn phần ? Điều kiện để phản xạ toàn phần ? Công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần.-nêu cấu tạo công dụng của cáp quang ? Chương VII: mắt- các dụng cụ quang học .-...
... trùng với MNCâu 9: Khung dây hình chữ nhật diện tích 20 cm 2 gồm 20 0 vòng dây quay đều quanh trục đối xứng trong một từ trờng đều B = 0,2T các đờng sức vuông góc với trục qua. Trong ... lên mỗi đoạn dây dài l = 20 cm của mỗi dây dẫn chiều và độ lớn là :a. Hút nhau; F = 2. 10-5N b. Đẩy nhau; F = 2. 10-5Nc. Hót nhau; F = 2. 10-3N d. Đẩy nhau; F = 2.

Xem thêm: Hình Ảnh Que Thử Thai 2 Vạch Đậm Que Thử Thai 2 Vạch Đậm Là Báo Hiệu Điều Gì?

10-3NCâu 3: Một êlectron ... đều cảm ứng từ B =0,1T. Khung gồm 100 vòng. Cho dòng điện 2A chạy qua khung. Mô men ngẫu lực tác dụng lên khung giá trrị lớn nhất bằng:a. M = 8.10 2 N.m b. M = 8N.m c. M = 8.10 -2 N.m...