Thì Tương lai solo (Simple Future Tense) là một trong những thì đặc trưng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh được sử dụng không hề ít trong công việc, cuộc sống thường ngày và trong môi trường xung quanh ngoại ngữ. Mặc dù không phải tất cả những người học giờ đồng hồ Anh đều nắm rõ về cấu trúc, cách áp dụng của thì này, thậm chí là có các bạn còn nhầm lẫn với thì tương lai gần.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thì tương lai đơn

Để góp các bạn có thể hiểu rõ về thì tương lai đơn, trong bài học kinh nghiệm ngữ pháp này TuhocIELTS sẽ phân tách sẻ cụ thể toàn bộ kỹ năng thì Tương lai đối chọi bao gồm: công thức, bí quyết sử dụng, tín hiệu nhận biết, bài tập rèn luyện đi kèm giúp chúng ta năm chắc kiến thức và thực hiện thành thuần thục thì này. Let’s get started.


*
*
*
*
Thì sau này đơn

Bài 1. Điền dạng đúng của từ vào ngoặc

1. If it rains, he (stay)____ at home2. In two days, I (know)_____ my results3. I think he (not come)____________back his hometown4. I (finish)______ my report in 2 days.5. We believe that she (recover) from her illness soon

Bài 2: sử dụng từ gợi nhắc viết thành câu hoànchỉnh

1. If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam2. They / come/ tomorrow?3. Rains/ it/ he/ home/ if/ stay.4. I’m/ she /able/ afraid/ to/ be/ come/ to/ party/ the/ not.5.You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat

Bài 3: Dùng từ gợi nhắc viết thành câu hoàn chỉnh

1. She/ hope/ that/ Mary/ come/party/ tonight.


…………………………………………………………………………

2. I/ finish/ my report/ 2 days.

…………………………………………………………………………

3. If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/not/ pass/ final/ exam.


…………………………………………………………………………

4. You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/you/ something/ eat.

Xem thêm: Kiến Thức D09 Là Tổ Hợp D09 Gồm Những Môn Nào? Nên Chọn Ngành Học Nào?

…………………………………………………………………………

5. You/ please/ give/ me/ lift/station?

…………………………………………………………………………

Đáp án thì tương lai đơn

Bài 1: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

1. Will stay2. Will know3. Won’t come4. Will finish5. Will recover

Bài 2: sử dụng từ lưu ý viết thành câu hoànchỉnh

1. If you don’t study hard, you won’t pass final exam2. Will you come tomorrow?3. If it’s rain, he will stay at home4. I’m afraid she won’t be able to come to lớn the party5. You look so tired, I will bring you something to lớn eat.

Bài 3: cần sử dụng từ nhắc nhở viết thành câuhoàn chỉnh

CâuĐáp ánPhântích đáp ánVẻ đẹpngôn từ
1 → She hopes that Mary will come lớn the các buổi party tonight. Từ biểu đạt chỉ thời gian tonight  
2 → I will finish my report in two days. Từ bộc lộ chỉ thời gian in 2 days Report có thể vừa là Noun (bản báo cáo) vừa là Verb (báo cáo)
3 → If you don’t study hard, you won’t pass the final exam. Câu đk loại 1 Hard hoàn toàn có thể vừa là Trạng từ (I study hard) vừa là Tính từ (Math is Hard lớn Learn)
4 → You look tired, so I will bring you something khổng lồ eat. Là đưa ra quyết định được phân phát ra tại thời gian nói, không phải 1 dự định từ trước  
5 → Will you please give me a lift khổng lồ the station? Lời đề nghị => thực hiện thì Tương lai đối kháng Lift (n): đi nhờ vào xe Lift = Elavator (n): Thang trang bị Escalator (n): thang cuốn
3 will recover Từ biểu đạt chỉ quan lại điểm believe  
4 will return Từ tín hiệu lời hứa hẹn promise Phân Biệt On time với In time: On time = đúng giờ, xảy ra đúng thời gian như đã được dự tính In time (for something/ to bởi vì something) = vừa kịp giờ, vừa đúng khi (làm gì đó)
5 will stay Câu điều kiện loại 1  

Vậy là TuhocIELTS đang tổng đúng theo giúp bạn toàn cục kiến thức về thì Tương lai đơn giản dễ dàng (Simple future tense), hi vọng rằng để giúp ích cho các bạn trong bài toán học với củng cầm kiến thức