Giải bài bác tập 1, 2, 3 trang 4 VBT toán 5 bài xích 2 : Ôn tập : đặc thù cơ phiên bản của phân số với lời giải cụ thể và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Rút gọn những phân số

(eqalign& 18 over 30 = .....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,36 over 27 = .....cr & 64 over 80 = .....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45 over 35 = ..... cr )

Phương pháp giải:

Khi rút gọn phân số rất có thể làm như sau:

- Xét xem tử số và mẫu mã số cùng phân chia hết đến số thoải mái và tự nhiên nào lớn hơn (1).

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 bài 2

- phân chia tử số và chủng loại số mang lại số đó.

Cứ làm như thế cho tới khi cảm nhận phân số tối giản.

Lời giải bỏ ra tiết:

(displaystyle 18 over 30 = 18:6 over 30:6 = 3 over 5) ; (displaystyle 36 over 27 =36:9 over 27:9= 4 over 3) ;

(displaystyle64 over 80 =64:8 over 80:8=8 over 10=8:2 over 10:2= 4 over 5) ; 

(displaystyle 45 over 35 =45:5 over 35:5= 9 over 7 )


Bài 2

Quy đồng mẫu mã số nhì phân số

a) ( displaystyle 4 over 5 ) và ( displaystyle 7 over 9 ) ; ( displaystyle;MSC = .....;;;4 over 5 = .....;7 over 9 = .....)

b) ( displaystyle 5 over 6) và ( displaystyle 17 over 18)

c) ( displaystyle 3 over 8) và ( displaystyle 7 over 12)

Lưu ý: MSC là viết tắt của “Mẫu số chung”.

Phương pháp giải:

Khi quy đồng mẫu số nhị phân số có thể làm như sau:

- Lấy tử số và chủng loại số của phân số đầu tiên nhân với chủng loại số của phân số sản phẩm hai.

- Lấy tử số và mẫu mã số của phân số vật dụng hai nhân với chủng loại số của phân số trang bị nhất.

Lời giải đưa ra tiết:

a) ( displaystyle 4 over 5 ) và ( displaystyle 7 over 9 )

MSC: (45) ;

( displaystyle 4 over 5 = 4 imes 9 over 5 imes 9 = 36 over 45;;;;;;quad ) ( displaystyle7 over 9 = 7 imes 5 over 9 imes 5 = 35 over 45.)

b) ( displaystyle 5 over 6) và ( displaystyle 17 over 18)

MSC: (18) ;

( displaystyle 5 over 6 = 5 imes 3 over 6 imes 3 = 15 over 18) ; giữ nguyên phân số (displaystyle 17 over 18.)

c) ( displaystyle 3 over 8) và ( displaystyle 7 over 12) 

MSC: (24) ;

( displaystyle 3 over 8 = 3 imes 3 over 8 imes 3 = 9 over 24;;;;;;quad) ( displaystyle7 over 12 = 7 imes 2 over 12 imes 2 = 14 over 24)


Bài 3

 a) Nối cùng với phân số bằng (displaystyle 2 over 5) (theo mẫu) :

*

b) Nối cùng với phân số bởi (displaystyle 12 over 18) (theo mẫu) :

*

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất cơ phiên bản của phân số :

Nếu nhân cả tử và mẫu số của một phân số cùng với cùng một trong những tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.Nếu phân chia hết cả tử số và mẫu mã số của một phân số cho cùng một trong những tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bằng phân số sẽ cho.

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 10 Chương Trình Nâng Cao Anh Lớp 10

Lời giải đưa ra tiết:

a) Ta có :

(dfrac25 =dfrac2 imes 25 imes 2 = dfrac410 ) ; (dfrac25 =dfrac2 imes 65 imes 6 = dfrac1230 ).

(dfrac25 =dfrac2 imes 55 imes 5 = dfrac1025 )

Vậy ta có công dụng như sau :

*

b) Ta bao gồm :

(dfrac1218 =dfrac12:618:6 = dfrac23 ) ; (dfrac1218 =dfrac12:218:2 = dfrac69 )