Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Hưởng trọn ứng phong trào vẽ tranh tuyên truyền đảm bảo an toàn môi trường, lớp 2A vẽ được 17 bức tranh, lớp 2B vẽ được nhiều hơn lớp 2A là 8 bức tranh, lớp 2C vẽ được 20 bức tranh. Gồm một cân hai đĩa, một quả cân nặng 5 kg với một quả cân nặng 2 kg. Hỏi chỉ cần sử dụng hai lần cân, làm gắng nào lấy được một kg gạo tự thùng gạo to?


Câu 1 (Bài 36, tiết 2) trang 133, 134 VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 2 tập 1

*

Hai đồng hồ chỉ thuộc giờ vào chiều tối là:

A. N với E B. N với G C. M và E

*

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

A. 8 centimet B. 13 centimet D. 31 cm

Phương pháp:

a) Quan gần kề tranh để tìm hai đồng hồ đeo tay chỉ cùng giờ buổi chiều.

b) Độ dài mặt đường gấp khúc ABCD = Độ lâu năm đoạn thẳng AB + độ dài đoạn thẳng BC + độ nhiều năm đoạn trực tiếp CD.

Lời giải:

a) Hai đồng hồ đeo tay chỉ cùng giờ vào giờ chiều là M và E.

Chọn đáp án C.

b) Độ dài đường gấp khúc ABCD là 4 cm + 4 centimet + 5 centimet = 13 cm.

Chọn đáp án B.

Câu 2 (Bài 36, tiết 2) trang 134, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào vị trí chấm.

*

Phương pháp:

a) cân nặng của trái dưa = 5 kg – 2 kg = 3 kg.

b) Số lít nước sót lại trong can bởi 10 – 2 – 2 – 2 = 4 lít

Lời giải:

a) Em quan gần kề hình: 

Em thấy: 1 quả dưa + 2 kilogam = 5 kg bắt buộc 1 trái dưa = 5 kilogam – 2 kg = 3 kg.

=> trái dưa khối lượng 3 kg

b) Em quan tiếp giáp hình

Em thấy: có 3 ly chứ 2 l nên số lít nước còn lại là: 10 l – 2 l – 2 l – 2 l = 4 l

Em điền như sau:

*

Câu 3 (Bài 36, ngày tiết 2) trang 134, 135 VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Hưởng ứng trào lưu vẽ tranh tuyên truyền đảm bảo an toàn môi trường, lớp 2A vẽ được 17 bức tranh, lớp 2B vẽ được không ít hơn lớp 2A là 8 bức tranh, lớp 2C vẽ được trăng tròn bức tranh. Hỏi:

a) Lớp 2B vẽ được từng nào bức tranh?

b) Lớp 2A với lớp 2C vẽ được bao nhiêu bức tranh?

Phương pháp:

Số tranh lớp 2B vẽ được = Số tranh của lớp 2A + 8 bức tranh.

Số tranh của lớp 2A với lớp 2C = Số tranh của lớp 2A + số tranh của lớp 2B.

Lời giải:

a) Để biết lớp 2B vẽ được bao nhiêu bức tranh, em đem số tranh ảnh lớp 2A vẽ được (17 bức tranh) cộng với số bức ảnh lớp 2B vẽ được rất nhiều hơn lớp 2A (8 bức tranh). Em tất cả phép tính: 17 + 8 = 25

Bài giải

Lớp 2B vẽ được số bức ảnh là:

17 + 8 = 25 (bức)

Đáp số: 25 bức tranh. 

b) Để hiểu rằng lớp 2A và lớp 2C vẽ được bao nhiêu bức tranh, em rước số tranh ảnh của lớp 2A cùng với số bức ảnh của lớp 2C, em có phép tính: 17 + 20 = 37. Em trình diễn như sau:

Bài giải

Lớp 2A và lớp 2C vẽ được số bức tranh là:

17 + đôi mươi = 37 (bức)

Đáp số: 37 bức tranh.

Câu 4 (Bài 36, máu 2) trang 135, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

*

Phương pháp:

Tính nhẩm tác dụng các phép tính theo hướng mũi tên rồi điền số tương thích vào ô trống.

Lời giải:

Em thực hiện cộng, trừ lần lượt các phép tính tự trái sang buộc phải được tác dụng như sau:

*

Câu 5 (Bài 36, huyết 2) trang 135, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Có một cân nặng hai đĩa, một quả cân 5 kg và một quả cân 2 kg. Hỏi chỉ cần sử dụng hai lần cân, làm ráng nào lấy được 1 kg gạo từ thùng gạo to?

Phương pháp:

Lần cân 1: Đặt quả cân nặng 2 kg lên đĩa, mang gạo ném lên đĩa cân nặng còn lại làm sao để cho 2 đĩa cân nặng thăng bằng.

Lần cân nặng 2: Đặt quả cân nặng 5 kg lên đĩa, đặt quả cân 2 kg cùng số gạo đem ở lần 1 đến lên đĩa cân nặng còn lại. Rước thêm gạo đặt vào đĩa cân này cho tới khi cân nặng thăng bằng.

Xem thêm: Nếu Độ Dài Mỗi Cạnh Của Một Hình Lập Phương Tăng Lên 20 Lần Thì Thể Tích Của Nó Sẽ Tăng Lên Lần.

Lời giải:

Em triển khai cân như sau:

Lần 1: 

1 mặt để 1 quả cân nặng 5 kg, một bên để 1 quả cân 2 kg cùng để túi gạo sao để cho cân được thăng bằng.

Khi kia túi gạo nặng: 5 kilogam – 2 kilogam = 3 kg

Lần 2: 

1 mặt để quả cân nặng 2 kg, 1 bên để túi gạo làm thế nào để cho cân thăng bằng. Lúc đó túi gạo nặng nề 2 kg.