-Ed là một hậu tố rất phổ cập và căn bản trong giờ đồng hồ Anh. Họ dễ bắt gặp hậu tố -ed trong số thì thừa khứ, thể hoàn thành, thể tiêu cực và tính từ. Tùy vào mỗi trường hợp rứa thể, -ed lại có cách vạc âm không giống nhau. Đừng quá do dự nhé, bài viết dưới phía trên của TOPICA Native đã hướng dẫn chúng ta cách phát âm -ed trong tiếng Anh chuẩn chỉnh xác nhất.

Bạn đang xem: Bài tập phát âm ed có đáp án

1. Biệt lập âm vô thanh và âm hữu thanh

Trước khi học cách phạt âm ed thì bạn phải biết vắt nào là âm hữu thanh với âm vô thanh. Trong tiếng Anh có tất cả 15 phụ âm hữu thanh và 9 phụ âm vô thanh


*

Phân biệt âm vô thanh và âm hữu thanh


Âm hữu thanh là gì?

Âm hữu thanh là gần như âm mà trong lúc nói, khá thở được bắt nguồn từ họng, qua lưỡi cho răng rồi đi ra phía bên ngoài làm rụng thanh quản. Để kiểm triệu chứng được âm hữu thanh, các bạn đặt ngón tay vào cổ họng và thanh hành âm /r/ sẽ có được sự rung rõ rệt.

Các phụ âm hữu thanh trong tiếng Anh gồm những: /b/, /d/, /g/, /δ/, /ʒ/, /dʒ/, /m/, /n/, /ng/, /l/, /r/, /y/, /w/, /v/ với /z/.

Âm vô thanh là gì?

Âm vô thanh là rất nhiều âm nhưng cổ họng chúng ta không rung khi chúng ta nói, âm sẽ bật ra bằng hơi từ mồm (không đề xuất từ cổ họng) tạo ra tiếng xì, bật hoặc gió. Để khẳng định âm vô thanh, hãy đặt tay bí quyết miệng 5cm và phát âm /k/ sẽ có được gió, giờ xì rõ rệt.

Các phụ âm vô thanh trong giờ đồng hồ Anh bao gồm: /p/, /k/, /f/, /t/ , /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/, /h/

Hãy demo làm như thế với những chữ loại khác và bạn sẽ “cảm nhận” được sự khác biệt giữa những âm hữu thanh với âm vô thanh.

Giờ bạn đã biết được sự khác biệt giữa âm hữu thanh và âm vô thanh, bạn hãy nhìn vào những quy tắc phạt âm “ed” đúng bên dưới đây. Đây cũng là phương pháp phát âm ed mẹo mà bạn nên biết và ghi nhớ nhé.

2. Cách phát âm -ed trong giờ Anh

Phân biệt xong âm rồi vẫn phát âm đuôi ed như thế nào?

Ta bắt gặp đuôi ed trong đụng từ sống thì quá khứ, thì chấm dứt và trong các tính từ. Tất cả 3 giải pháp phát âm đuôi ed thiết yếu trong quy tắc phân phát âm tiếng Anh, được ra quyết định bởi phụ âm sau cuối của từ.


*

Cách phát âm -ed trong giờ đồng hồ Anh


Quy tắc phát âm -ed là -/id/

-ed được phân phát âm là -/id/ trong hai trường hợp:

Động từ tận cùng bằng /t/ hoặc /d/: wanted, needed,…Tính từ tận cùng bởi -/ed/: interested, bored,…

Quy tắc phân phát âm -ed là -/t/

-/ed/ được vạc âm là -/t/ khi cồn từ tất cả âm cuối là các âm vô thanh (/s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/) và đầy đủ động từ gồm từ vạc âm cuối là “s”.

Ví dụ về vạc âm ed:

stopped vạc âm là /sta:pt/. Laughed phạt âm là /læft/.

Quy tắc phân phát âm -ed là -/d/

-/ed/ được vạc âm là -/d/ khi hễ từ gồm âm cuối là các âm hữu thanh hoặc xong xuôi bằng nguyên âm.

Âm hữu thanh là gì? Là hầu hết âm khi nói trong cổ họng sẽ rung lên. Lí vì là hơi thở đi tự họng, qua lưỡi, răng rồi ra đi ngoài, làm cho rung dây thanh quản. Ví như âm /ʒ lúc phát âm, các bạn đặt tên trong cổ họng sẽ cảm giác cổ họng rung lên.Các âm hữu thanh rõ ràng gồm có: /b/, /d/, /g/, /δ/, /ʒ/, /dʒ/, /m/, /n/, /ng/, /l/, /r/, /y/, /w/, /v/ và /z/.Các nguyên âm gồm: o, a, i, u, e.

Ví dụ:

loved vạc âm là /lәvd/. Worried phạt âm là /wз:id/.

3. Một số trong những mẹo ghi ghi nhớ và để ý khi phạt âm -ed

Việc xác định và ghi lưu giữ âm kết thúc của tía trường hợp phát âm -ed có thể gây trở ngại và nhầm lẫn. Cũng chính vì vậy, việc sử dụng những mẹo ghi nhớ là vô cùng phải thiết.

một số trong những mẹo ghi lưu giữ và xem xét khi phát âm -ed

Phát âm -/id/: tất cả tận thuộc /t/ cùng /d/ ta rất có thể ghi nhớ nhanh là “Tiền đô”.Phát âm -/t/: có tận thuộc “s” hoặc các âm vô thanh, ta rất có thể ghi nhớ cấp tốc là: “Sáng sớm chạy mọi phố phường”.Phát âm -/d/: những trường vừa lòng còn lại.

Ngoài ra, âm t cùng âm là nhì âm đuôi dễ làm cho nhầm lẫn cho người học giờ đồng hồ Anh, đặc biệt là khi thêm ed vào sau cùng 2 âm t và d.Vì vậy hãy theo dõi video clip dưới đây của TOPICA để sáng tỏ được nhị âm này dễ dàng nhé!

4. Bài xích tập phân phát âm đuôi ed

Bài tập

Để nắm rõ hơn kiến thức, bạn có thể luyện tập qua bài xích tập củng thay sau.


*

Bài tập phân phát âm đuôi ed


Bài tập 1: chọn từ gồm cách vạc âm -ed không giống với đông đảo từ còn lại
1A. ArrivedB. BelievedC. ReceivedD. Hoped
2A. OpenedB. KnockedC. PlayedD. Occurred
3A. RubbedB. TuggedC. StoppedD. Filled
4A. DimmedB. TravelledC. PassedD. Stirred
5A. TippedB. BeggedC. QuarreledD. Carried
6 A. TriedB. ObeyedC. CleanedD. Asked
7A. PackedB. AddedC. WorkedD. Pronounced
8A. WatchedB. PhonedC. ReferredD. Followed
9A. AgreedB. SucceededC. Smiled D. Loved
10A. LaughedB. WashedC. HelpedD. Weighed
11A. WalkedB. EndedC. StartedD. Wanted
12 A. KilledB. HurriedC. RegrettedD. Planned
13A. VisitedB. ShowedC. WonderedD. Studied
14 A. SacrificedB. FinishedC. FixedD. Seized
15A. NeededB. BookedC. StoppedD. Washed
16A. LovedB. TeasedC. WashedD. Rained
17A. PackedB. PunchedC. PleasedD. Pushed
18A. FilledB. NakedC. SuitedD. Wicked
19 A. CausedB. IncreasedC. PracticedD. Promised
20A. WashedB. PartedC. PassedD. Barked
Bài tập 2: Đọc đoạn đoạn văn sau về Bạch Tuyết, để ý phát âm những động từ có đuôi -/ed/

Snow trắng was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl was young. Her father married again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.

The evil queen ordered a hunter to kill Snow white but he couldn’t bởi it because she was so lovely. He chased her away instead, & she took refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She lived with the dwarfs và took care of them và they loved her dearly.

Then one day the talking mirror told the evil queen that Snow white was still alive. She changed herself into a witch và made a poisoned apple. She went khổng lồ the dwarfs’ house disguised as an old woman & tempted Snow White khổng lồ eat the poisoned apple, which put her into an everlasting sleep.

Finally, a prince found her in the glass coffin where the dwarfs had put her & woke her up with a kiss. Snow White and the prince were marriedlived happily ever after.

Bài tập 3: đến dạng đúng của từ trong ngoặc He slept almost movie time because the movie is so (bore)……… This is the first time she (come)……. Khổng lồ Hanoi. The (amaze)…….. Scenery makes she (excite)……… lớn have a wonderful holiday here. Despite being (frighten)………., they tried lớn wait until the movie ended. If Lisa (study)….. Harder, she (not/ get)………… that (disappoint)……… mark. The man‘s appearance made us (surprise)……………. Her newest book is an (interest)…….. Romantic novel, but I’m (interest)……….in her horror story. Working hard all weekend is (tire)…….., so he is (exhaust)………. When he comes back home. The solution (expect)…… khổng lồ be a new way lớn get out of the crisis. The lecture is so (confuse)…….that Tom doesn’t understand anything. It is such a (shock)…… new that I can’t say anything.Bài tập 4: Bài tập tành phát âm ed bằng cách thực hành đọc câu truyện ngắn sau

The Fox and the Grapes

One afternoon, a fox was walking through the forest và spotted a bunch of grapes hanging from a lofty branch. “Just the thing to quench my thirst,” said the fox. Taking a few steps back, the fox jumped và just missed the hanging grapes. Again, the fox took a few paces back and tried to reach them, but still failed. Finally, giving up, the fox turned up his nose & said, “They’re probably sour anyway.” Then he walked away.

The Boy and the Filberts

A boy was permitted to put his hand into a pitcher lớn get some filberts. But he grabbed such a great fistful that he could not draw his hand out again. There he stood, unwilling to lớn give up a single filbert and yet unable to lớn get them all out at once. Vexed và disappointed, he cried out loud.

“My boy,” said his mother, “be satisfied with half the nuts you have taken và you will easily get your hand out. Then perhaps you may have some more filberts some other time.”

The Bird & the Bull

A bird flew over the meadow with much buzzing for so small a creature và settled on the tip of one of the horns of a bull. After he had rested a short time, he started lớn fly away. But before he left he begged the bull’s pardon for having used his horn for a resting place.

Xem thêm: Hail Là Gì ? Hail Nghĩa Là Gì

“You must be very pleased khổng lồ have me go now,” he said.

“It’s all the same to me,” replied the Bull. “I did not even know you were there.”

Đáp án

Đáp án bài tập 1
1.D2.B3.C4.A5.A6.D7.B8.A9.B10.D
11.A12.C13.B14.D15.A16.C17.C18.C19.C20.B
Đáp án bài xích tập 3 boring has come/ amazing/ excited frightened had studied/ wouldn’t have got / disappoiting surprised interesting/ interested tiring/ exhausted is expected confusing shockingĐáp án bài tập 2, 4

Các bạn hãy nỗ lực đọc và rèn luyện thật những để thành thạo phương pháp phát âm đuôi ed này nhé!

Trên đấy là những tin tức bổ tích về cách phát âm đuôi ed cũng tương tự bài tập tập phạt âm ed có đáp án nhằm mục tiêu củng nạm lại kiến thức và kỹ năng đã học tập và giúp đỡ bạn hiểu rõ hơn về nhà điểm ngữ pháp này, tự đó giúp cho bạn phát âm chuẩn chỉnh khi thêm đuôi ed. TOPICA Native chúc bàn sinh hoạt tập thật xuất sắc và thành công xuất sắc nhé!