Phản ứng oxi hóa khử là một trong những phản ứng đặc biệt quan trọng trong hóa học vô cơ, vị vậy việc nắm vững khối kỹ năng và kiến thức này góp các thuận tiện lập những phương trình làm phản ứng qua đó giúp việc giải bài bác tập dễ dãi hơn.

Bạn đang xem: Bài tập phản ứng oxi hóa khử lớp 10


Bài viết này nhằm củng cầm cố kiến thức về việc oxi hóa, sự khử, hóa học oxi hóa, hóa học khử, phản ứng thoái hóa khử và phân một số loại phản ứng. Đồng thời, rèn luyện kỹ năng cân bởi phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng thoái hóa khử bằng cách thức thăng bởi electron.


A. Kỹ năng và kiến thức cần nhớ

1. Sự oxi hóa, sự khử là gì?

- Sự oxi hoá là sự nhường nhịn electron, là sự tăng số oxi hoá.

- Sự khử là sự thu electron, là việc giảm số oxi hoá.

- bạn ta còn được gọi sự oxi hoá là quy trình oxi hoá, sự khử là quá trình khử.

2. Sự oxi hoá và sự khử là hai quá trình có bản chất trái ngược nhau nhưng xảy ra đồng thời trong một bội nghịch ứng. Đó là phản ứng oxi hoá - khử.

3. Hóa học khử, chất oxi hóa là gì?

- hóa học khử là chất nhường electron, là chất cất nguyên tố bao gồm số oxi hoá tăng sau phản nghịch ứng.

- chất oxi hoá là hóa học thu electron, là chất đựng nguyên tố bao gồm số oxi hoá bớt sau phản nghịch ứng.

- Trong bội phản ứng oxi hoá - khử lúc nào cũng có chất khử và chất oxi hoá tham gia.

- hóa học khử có cách gọi khác là chất bị oxi hoá và chất oxi hoá có cách gọi khác là chất bị khử.

4. Phản bội ứng oxi hóa - khử

- bội phản ứng oxi hoá - khử là làm phản ứng hoá học trong các số ấy có sự chuyển electron giữa các chất bội nghịch ứng. Nếu dựa vào sự đổi khác số oxi hoá thì phản nghịch ứng oxi hoá - khử là làm phản ứng hoá học trong số đó có sự thay đổi số oxi hoá của một số trong những nguyên tố.

5. Phân nhiều loại phản ứng hóa học

- nhờ vào số oxi hoá người ta chia các phản ứng thành 2 loại, chính là phản ứng oxi hoá - khử (số oxi hoá cầm đổi) cùng phản ứng ko thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử (số oxi hoá không thế đổi).

B. Bài bác tập rèn luyện phản ứng lão hóa - khử

* bài bác 1 trang 88 SGK Hóa 10: Loại làm phản ứng nào dưới đây luôn luôn không là nhiều loại phản ứng oxi hóa – khử?

A. Phản bội ứng hóa hợp.

B. Bội nghịch ứng phân hủy.

C. Phản ứng cụ trong hóa vô cơ

D. Bội phản ứng trao đổi.

* Lời giải:

- Đáp án đúng: D. Bội phản ứng trao đổi.

* bài bác 2 trang 89 SGK Hóa 10: Loại bội nghịch ứng nào tiếp sau đây luôn luôn là phản bội ứng lão hóa – khử?

A. Phản nghịch ứng hóa hợp.

B. Bội nghịch ứng phân hủy.

C. Phản ứng nạm trong hóa vô cơ.

D. Làm phản ứng trao đổi.

* Lời giải:

- Đáp án đúng: C. Bội nghịch ứng rứa trong hóa vô cơ.

* bài 3 trang 89 SGK Hóa 10: Cho bội phản ứng: M2Ox + HNO3 → M(NO3)3 +...

Khi x có giá trị là từng nào thì bội nghịch ứng trên không thuộc các loại phản ứng lão hóa – khử?

A. X = 1.

B. X = 2.

C. X= 1 hoặc x = 2.

D. X = 3.

Chọn lời giải đúng.

* Lời giải:

- Đáp án đúng: D. X = 3.

Vì x = 3 thì số thoái hóa của M trước cùng sau làm phản ứng không biến đổi vẫn là +3.

* bài 4 trang 89 SGK Hóa 10: Câu như thế nào đúng, câu như thế nào sai trong các câu sau đây:

a) Sự oxi hóa một thành phần là lấy sút electron của yếu tắc đó, là tạo nên số lão hóa của nguyên tố đó tăng lên.

b) chất oxi hóa là hóa học thu electron, là chất chứa nguyên tố nhưng mà số oxi hóa của nó tăng sau bội nghịch ứng.

c) Sự khử một nguyên tố là sự việc thu thêm electron mang đến nguyên tố đó, tạo nên số oxi hóa của thành phần đó sút xuống.

d) chất khử là hóa học thu electron, là chất chứa nguyên tố cơ mà số lão hóa của nó giảm sau phản nghịch ứng.

e) tất cả đều sai.

* Lời giải:

- Câu sai: B, D, E.

- Câu đúng: A, C.

* bài xích 5 trang 89 SGK Hóa 10: Hãy xác minh số oxi hóa của các nguyên tố:

- Nitơ trong NO, NO2, N2O5, HNO3, HNO2, NH3, NH4Cl.

- Clo trong HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2.

- Mangan vào MnO2, KMnO4, K2MnO4, MnSO4.

- Crom trong K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3.

- diêm sinh trong H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2.

* Lời giải:

• Đặt x là oxi hóa của yếu tắc N (nitơ) trong những hợp chất trên, ta có:

Trong NO: x + (-2) = 0 → x = +2.

Trong NO2: x + 2.(-2) = 0 → x = +4.

Trong N2O5: 2x + 5.(-2) = 0 → x = +5.

Trong HNO3: (+1) + x + 3.(-2) = 0 → x = +5.

Trong HNO2: (+1) + x +2.(-2) = 0 → x = +3.

Trong NH3 : x + 3.(+1) = 0 → x = -3.

Trong NH4Cl: x + 4.(+1) +(-1) = 0 → x = -3.

• Cũng giải giống như như bên trên ta có:

Số thoái hóa của Cl trong: HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2.

lần lượt là: -1; +3; +5; +7; (-1 với + một trong những CaOCl2)

• Số lão hóa của Cr trong: K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3.

lần lượt là: + 6; +3; +3.

• Số lão hóa của S trong: H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2.

Lần lượt là: -2; +4; +4; +6; -2; -1.

* bài xích 6 trang 89 SGK Hóa 10: Cho biết đã xảy ra sự oxi hóa với sự khử đầy đủ chất nào trong số những phản ứng cầm sau:

a) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag.

b) sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

c) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

* Lời giải:

Sự oxi hóa với sự khử xảy ra ở phần lớn chất trong phản ứng thế sau:

• phản ứng: 

*

- Sự dường electron của Cu được gọi là sự oxi hóa nguyên tử đồng:

 Cu0 → Cu2+ + 2e

- Sự dấn electron của ion bạc tình được gọi là việc khử ion bạc:

 Ag+ + 1e → Ag0

• làm phản ứng: 

*

- Sự nhường nhịn electron của sắt được gọi là sự oxi hóa nguyên tử sắt:

 Fe0 → Fe2+ + 2e

- Sự nhấn electron của ion đồng được gọi là sự việc khử ion đồng:

 Cu2+ + 2e → Cu0

• phản ứng: 

*

- Sự nhường electron của natri được gọi là sự oxi hóa nguyên tử natri:

 Na0 → Na+ + e

- Sự thừa nhận electron của ion hidro gọi là việc khử ion hiđro:

 2H+ + 2e → H2

* bài bác 7 trang 89 SGK Hóa 10: Dựa vào sự biến đổi số oxi hóa, tìm chất oxi hóa và hóa học khử trong những phản ứng sau:

a) 2H2 + O2 → 2H2O.

b) 2KNO3 → 2KNO2 + O2.

c) NH4NO2 → N2 + 2H2O.

d) Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3.

* Lời giải:

Chất khử và chất oxi hóa trong số phản ứng sau là:

a) 

*

 Chất khử : H2, chất oxi hóa O2

b) 

*

 KNO3 vừa là chất oxi hóa, vừa là hóa học khử.

c) 

*

 NH4NO2 vừa là hóa học oxi hóa, vừa là hóa học khử

d) 

*

 chất khử: Al, hóa học oxi hóa: Fe2O3

* bài xích 8 trang 90 SGK Hóa 10: Dựa vào sự đổi khác số oxi hóa, hãy cho biết thêm vai trò các chất tham gia trong số phản ứng thoái hóa – khử sau:

a) Cl2 + 2HBr → 2HCl + Br2.

b) Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O.

c) 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O.

d) 2FeCl2 +Cl2 → 2FeCl3.

Xem thêm: Tác Dụng Của Hạt Đác Và Cách Sử Dụng Hạt Đác Đúng Nhất, Hạt Đác Và Những Công Dụng Thần Kỳ

* Lời giải:

Vai trò những chất trong số phản ứng thoái hóa – khử sau là:

a)

*

Chất khử Br-1 (trong HBr), chất oxi hóa Cl2

b) 

*

Chất khử Cu, chất oxi hóa S+6 (trong H2SO4)

c) 

*

Chất khử S-2 (trong H2S), chất oxi hóa N+5 (trong HNO3)

d) 

*

Chất khử Fe+2 (trong FeCl2), hóa học oxi hóa Cl20

* bài 9 trang 90 SGK Hóa 10: Cân bằng các phương trình làm phản ứng thoái hóa – khử sau đây bằng phương thức thăng bằng electron và cho biết chất khử, hóa học oxi hóa sinh hoạt mỗi làm phản ứng:

a) Al + Fe3O4 → Al2O3 + Fe

b) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

c) FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO3

d) KClO3 → KCl + O2

e) Cl2 +KOH → KCl + KClO3 + H2O

* Lời giải:

> lưu lại ý công việc để cân đối phản ứng lão hóa khử:

Bước 1: khẳng định số oxi hóa của những chất trước cùng sau phản ứng, nhằm tìm hóa học khử và hóa học oxi hóa

Bước 2: Viết quy trình oxi hóa khử, thăng bằng mỗi vượt trình

Bước 3: kiếm tìm hệ số phù hợp cho chất oxi hóa và hóa học khử, làm thế nào để cho tổng số electron hóa học nhận = toàn bô electron hóa học nhường

Bước 4: Đặt các hệ số của hóa học khử và hóa học oxi hóa vào sơ đồ gia dụng phản ứng, từ kia tính ra hệ số của các chất xuất hiện trong phương trình hóa học. Chất vấn sự thăng bằng số nguyên tử của các nguyên tố ở nhì vế.