Trong bài bác này bọn họ sẽ cùng nhau thực hành các bài tập lập trình C với mức cơ bản. Giúp các bạn rèn luyện những hơn tài năng lập trình và giải quyết bài toán.

Bạn đang xem: Bài tập lập trình c

Bài 19 vào Serie lập trình sẵn C trường đoản cú A cho tới Z


Bài tập xây dựng C cơ bảnBài tập xây dựng C về vòng lặpVẽ tam giác vào C (lồng vòng lặp)Bài tập C về mảng một chiều (1 – D Array)Bài tập C về mảng hai phía (2 – D Array)Lời Kết

Bài tập thiết kế C cơ bản

Chương trình Hello world

Chương trình Hello World là chương trình kinh điển trong mọi ngữ điệu lập trình. Ngoài ý nghĩa là in chiếc chữ Hello World trên màn hình, công tác Hello World còn hỗ trợ bạn soát sổ xem phần thiết đặt ngôn ngữ lập trình của chính bản thân mình đã ổn tuyệt chưa, đã chuẩn bị để thực thi các chương trình khác giỏi không.

Ngoài ra, chương trình Hello World còn giúp bạn hiểu thêm về cấu tạo của một chương trình trong ngôn từ đó.

Dưới đó là chương trình C nhằm in chiếc chữ Hello World trên màn hình:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Biến

Bài tập xây dựng C: Khai báo, gán với in biến tất cả kiểu dữ liệu char

Biến gồm kiểu tài liệu (char) giữ gìn giá trị là 1 trong ký tự.

*

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Bài tập thiết kế C: Khai báo, gán và in biến tất cả kiểu dữ liệu int)

Biến có kiểu dữ liệu int lưu giữ quý hiếm là một trong những nguyên.

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Bài tập lập trình sẵn C: Khai báo, gán với in biến có kiểu tài liệu float

Biến tất cả kiểu dữ liệu float lưu giữ cực hiếm là một số thực.

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Bài tập lập trình sẵn C: Khai báo, gán với in biến tất cả kiểu tài liệu double

Biến gồm kiểu dữ liệu double lưu giữ quý giá là một vài double.

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ mang lại kết quả:

*

Bài tập xây dựng C: Khai báo, gán với in biến có kiểu tài liệu void

void trong C nghĩa là không có gì, không có giá trị. Kiểu dữ liệu này thường được sử dụng khi khai báo con trỏ hoặc khai báo hàm.

*

Toán tử số học

Các toán tử số học tập cơ bạn dạng bao tất cả cộng, trừ, nhân và chia. Những toán tử này được tiến hành trên các kiểu tài liệu như intfloat và double.

Phép cùng trong C

Chương trình C tiếp sau đây minh họa phép cộng trong C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Phép trừ vào C

Chương trình C tiếp sau đây minh họa phép trừ vào C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ mang lại kết quả:

*

Phép nhân trong C

Chương trình C sau đây minh họa phép nhân trong C. Bạn chú ý rằng vệt sao (*) được sử dụng làm toán tử nhân vào C.

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Phép phân chia trong C

Chương trình C tiếp sau đây minh họa phép phân chia trong C. Ngữ điệu C áp dụng dấu gạch chéo cánh (/) để làm toán tử chia.

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang lại kết quả:

*

So sánh nhị số nguyên

So sánh hai số nguyên là 1 trong trong những bài tập C đơn giản nhất. Với lịch trình C này, chúng ta cũng có thể nhận đầu vào bởi sử dụng hàm scanf() hoặc tự có mang giá trị của các biến.

Để đối chiếu hai số nguyên, cách dễ dàng nhất là sử dụng các lệnh IF và ELSE trong C.

Bắt đầu từ chương trình C này, bọn họ dần làm quen với cách lập giải mã từ kia viết code đến chương trình C thực sự. Với các cách triển khai tuần tự bởi thế thì mình tin tưởng rằng sẽ giúp chúng ta mới học ngôn từ C cách tân và phát triển tư duy của mình.

Giải thuật cho bài xích tập C

Dưới trên đây là các bước giải thuật dễ dàng để giải bài tập C trên:

*

Chương trình C

Dưới đấy là phần code của lịch trình C để giải bài tập đối chiếu hai số nguyên trong C.

*

Biên dịch công tác C trên sẽ đến kết quả:

*

Tìm giá chỉ trị lớn số 1 trong ba số nguyên

Tìm số lớn số 1 trong ba số là một trong những bài tập C dễ dàng nhất. Trong công tác C này, bạn có thể nhận nguồn vào bởi hàm scanf() hoặc tự tư tưởng giá trị cho các biến.

Tương từ bỏ như đối chiếu hai số nguyên, với bài bác này họ cũng sử dụng những lệnh IF và ELSE trong C nhằm giải bài tập C này. Đây là chương trình C minh họa cho biện pháp sử dụng các lệnh IF … ELSE IF trong C.

Trước hết họ cùng tìm hiểu giải thuật cho bài tập C này.

Giải thuật cho bài xích tập C

Dưới phía trên là các bước giải thuật đơn giản để giải bài tập C trên:

*

Chương trình C

Phần dưới đó là phần code của lịch trình C thực sự nhằm giải bài tập Tìm giá bán trị lớn số 1 trong C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Kiểm tra số chẵn, số lẻ

Bài toán bình chọn số chẵn lẻ là một trong các chương trình C điển hình. Với vấn đề này, họ sẽ sử dụng những lệnh IF – ELSE trong C nhằm giải.

Giải thuật cho bài bác tập thiết kế C

Dưới đây là quá trình giải thuật đơn giản để giải bài tập C trên:

*

Chương trình C

Dưới đó là phần code công tác C thực sự nhằm giải bài bác tập kiểm tra số chẵn lẻ trong C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Kiểm tra số âm, số dương

Tương từ như bài xích tập C soát sổ số chẵn lẻ, thì đấy là bài tập C khá dễ dàng và đơn giản giúp các bạn làm quen dần dần với phương pháp sử dụng các lệnh IF-ELSE trong C.

Giải thuật cho bài tập C

Dưới phía trên là các bước giải thuật đơn giản để giải bài tập C trên:

*

Chương trình C

Dưới đây là phần code lịch trình C thực sự nhằm giải bài tập bình chọn số âm, số dương vào C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Kiểm tra năm nhuận

Bài tập kiểm tra 1 năm xem liệu có phải là năm nhuận không là 1 trong bài tập hơi phức hợp một chút. Trước hết, bọn họ tìm hiểu đk để một năm là năm nhuận:

Năm chia hết mang đến 4 nhưng mà không phân tách hết đến 100.Hoặc năm phân tách hết cho 400.

Giải thuật cho bài tập C

Dưới đây là quá trình giải thuật cho bài xích tập C trên:

*

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài tập kiểm tra năm nhuận vào C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ cho kết quả:

*

Tráo đổi giá trị bởi sử dụng biến máy 3

Trong các trường hợp, thiết kế viên cần thực hiện phép tráo đổi cực hiếm của hai biến. Trong chương này, bọn họ cùng search hiểu cách để tráo đổi quý giá của hai biến chuyển nguyên, tuy nhiên chúng ta cũng có thể thực hiện giống như để tráo thay đổi hai biến đổi ở bất kỳ kiểu dữ liệu nào khác.

Giá trị của các biến có thể được tráo thay đổi theo nhị cách:

Sử dụng trở nên thứ cha (một thay đổi tạm)Không thông qua biến sản phẩm ba

Giải thuật cho bài xích tập C

Dưới trên đây là các bước giải thuật cho bài tập tráo đổi quý giá trong C:

*

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài xích tập tráo đổi quý hiếm trong C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ mang lại kết quả:

*

Tráo đổi giá trị không thực hiện biến máy 3

Trong những trường hợp, xây dựng viên cần thực hiện phép tráo đổi giá trị của hai biến. Trong chương này, họ cùng tìm hiểu phương pháp để tráo đổi quý hiếm của hai biến hóa nguyên, mặc dù nhiên chúng ta có thể thực hiện tựa như để tráo đổi hai trở nên ở bất kỳ kiểu dữ liệu nào khác.

Giá trị của các biến rất có thể được tráo đổi theo nhì cách:

Sử dụng trở thành thứ tía (một biến hóa tạm)Không thông qua biến lắp thêm ba

Cách tráo đổi quý giá hai đổi mới a, b được thực hiện khá 1-1 giản, bằng cách:

Cộng nhì số a với b, lưu kết quả vào biến hóa a.Trừ a cho b, lưu tác dụng vào đổi mới b, lúc đó b hiện thời sẽ giữ quý hiếm của vươn lên là a ban đầu.Tiếp tục trừ a mang đến b (vừa được lưu) cùng lưu kết quả vào biến a, lúc đó a sẽ giữ giá trị của đổi mới b ban đầu.

Giải thuật cho bài xích tập thiết kế C

Dưới đây là các bước giải thuật cho bài xích tập tráo đổi cực hiếm trong C:

*

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài tập tráo đổi cực hiếm trong C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Giải phương trình bậc 2

Giải phương trình bậc hai là bài bác tập khá quen thuộc khi bạn mới học lập trình. Đây là 1 trong những trong những bài toán điển hình về các lệnh rẽ nhánh trong C, đó là những lệnh IF-ELSE. Tương xứng với từng trường hợp, bạn sẽ có một nhánh không giống nhau.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải phương trình bậc nhị trong C:

*

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*
*
*
*

Bài tập thiết kế C về vòng lặp

In các số từ là một – 10 theo thứ tự tăng dần

Đây là một bài tập đơn giản dễ dàng giúp các bạn làm quen thuộc với cách sử dụng vòng lặp for vào C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để in các số 1-10 theo thứ tự tăng dần.

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ đến kết quả:

*

In các số từ là một – 10 theo đồ vật tự bớt dần

Yêu cầu là in những số từ 1 tới 10 theo thiết bị tự sút dần. Với bài xích tập C này, chúng ta chỉ cần sử dụng một vòng lặp for trong C.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để in những số 1-10 theo vật dụng tự bớt dần.

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

In bảng số

In một bảng số thỏa mãn điều kiện:

Bảng số bao gồm 10 hàng và 10 cộtCác quý giá trong cột là tiếp tục nhauCác giá trị trong sản phẩm hơn kém nhau 10

Với bài tập C này, chúng ta sử dụng lồng vòng lặp: vòng lặp phía bên ngoài sẽ điều khiển các hàng và vòng lặp bên phía trong điều khiển các cột.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài bác tập C trên:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang đến kết quả:

*

In bảng nhân

In một bảng nhân của một số ngẫu nhiên với các số từ 1 tới 10 với hiển thị kết quả.

Với bài xích tập C này, họ chỉ áp dụng một vòng lặp và tăng vọt giá trị của số nhân lên.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài tập C trên:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang đến kết quả:

*

In bảng cửu chương rút gọn

Bảng cửu chương rút gọn là bảng tất cả hàng là kết quả của phép nhân một vài với những giá trị từ là một tới 10. Họ sẽ in 9 hàng tương xứng với các số trường đoản cú 2 tới 10.

Với bài bác tập này, bọn họ sẽ áp dụng lồng vòng lặp: vòng lặp bên phía ngoài điều khiển số hàng và vòng lặp phía bên trong điều khiển số cột của bảng.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài tập C trên:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ đến kết quả:

*

In những số chẵn

Yêu cầu là in những số chẵn trong dãy số từ là 1 tới 10 bởi sử dụng vòng lặp trong ngôn từ C.

Với bài tập C này, ngoài sử dụng vòng lặp, bọn họ cần kết hợp thêm một lệnh nhằm kiểm tra đk xem số đó là số chẵn hay lẻ, nếu là số chẵn thì in còn ví như là số lẻ thì không. Bọn họ sử dụng lệnh IF và toán tử % (để rước phần dư) trong C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài bác tập C trên:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

In các số lẻ

Yêu ước là in những số lẻ trong dãy số từ một tới 10 bởi áp dụng vòng lặp trong ngôn ngữ C.

Với bài bác tập C này, ngoài thực hiện vòng lặp, chúng ta cần phối hợp thêm một lệnh nhằm kiểm tra điều kiện xem số sẽ là số chẵn tốt lẻ, nếu là số lẻ thì in còn nếu như là số chẵn thì không. Chúng ta sử dụng lệnh IF và toán tử % (để đem phần dư) vào C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài tập C trên:

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Vẽ tam giác trong C (lồng vòng lặp)

Vẽ tam giác sao đều

Hình 1. Vẽ một tam giác sao mọi trong C thỏa mãn điều kiện:

Các cạnh bởi nhauMột đỉnh nằm phía trên màn hình và cạnh đối lập với đỉnh này nằm dưới.

Với bài bác tập này, bọn họ sử dụng cha vòng lặp. Một vòng lặp phía bên ngoài để điều khiển số hàng. Nhì vòng lặp bên trong: một vòng lặp để in các khoảng trống, một vòng lặp nhằm in những dấu sao.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài bác tập vẽ tam giác sao mọi trong C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Hình 2. Vẽ một tam giác sao đa số trong C thỏa mãn nhu cầu điều kiện:

Các cạnh bằng nhauMột đỉnh nằm phía dưới màn hình và cạnh đối lập với đỉnh này nằm trên.

Với bài bác tập này, chúng ta sử dụng bố vòng lặp. Một vòng lặp bên phía ngoài để điều khiển và tinh chỉnh số hàng. Nhì vòng lặp bên trong: một vòng lặp để in các khoảng trống, một vòng lặp để in các dấu sao.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài bác tập vẽ tam giác sao những trong C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ đến kết quả:

*

Vẽ tam giác sao vuông cân

Hình 1. Vẽ tam giác sao vuông cân trong C vừa lòng điều kiện:

Đỉnh nằm phía bên trên màn hìnhCạnh góc vuông kề bên trái màn hình và cạnh góc vuông sót lại nằm tại vị trí dưới màn hình.

Với bài xích tập C này, họ chỉ nên hai vòng lặp: vòng lặp bên ngoài điều khiển số hàng, vòng lặp phía bên trong chịu trách nhiệm in dấu sao và khoảng chừng trống.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài xích tập vẽ tam giác sao vuông cân trong C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ cho kết quả:

*

Hình 2. Vẽ tam giác sao vuông cân nặng trong C thỏa mãn nhu cầu điều kiện:

Cạnh huyền nằm về phía trái màn hình.

Với bài bác tập C này, họ chỉ đề xuất hai vòng lặp: vòng lặp bên phía ngoài điều khiển số hàng, vòng lặp bên trong chịu nhiệm vụ in vệt sao và khoảng tầm trống.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài tập vẽ tam giác sao vuông cân nặng trong C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Vẽ tam giác Floyd

Tam giác Floyd là 1 trong tam giác vuông được tạo từ những số trường đoản cú nhiên. Các số trong tam giác Floyd có giá trị tăng dần. Dưới đây là hình minh họa mang đến tam giác Floyd đơn giản và dễ dàng gồm các số từ là 1 tới 10.

*

Với bài tập C này, chúng ta sử dụng nhị vòng lặp: vòng lặp bên ngoài điều khiển số hàng, vòng lặp bên trong để in giá chỉ trị các số tăng dần.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài bác tập vẽ tam giác Floyd vào C:

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Vẽ tam giác Pascal

Bài tập vẽ tam giác Pascal là bài tập nổi bật của sinh viên trong những khi học về những ngôn ngữ lập trình. Các bạn theo dõi hình minh họa tam giác Pascal sau:

*

Tam giác Pascal có qui tắc sau:

Tất cả các giá trị bên ngoài tam giác được xem như là 0.Hàng trước tiên sẽ là 0 1 0, trong những số đó chỉ có giá trị 1 đã có được một khoảng không trong tam giác Pascal, còn 0 là không quan sát thấy.Hàng lắp thêm hai được tạo bằng phương pháp cộng nhì số tiếp tục nhau từ hàng máy nhất: (0 + 1) và (1 + 0).Các mặt hàng còn lại cũng khá được tạo bằng cách cộng như trên. Ví dụ với hàng thứ cha là cộng những số liên tục nhau từ hàng máy hai: (0 + 1), (1 + 1) với (1 + 0).

Từ các qui tắc trên, trước hết chúng ta viết một hàm để tính các giá trị của tam giác Pascal bởi sử dụng đệ qui (tất nhiên là chúng ta có thể sử dụng biện pháp khác). Vào hàm main(), bọn họ sẽ áp dụng ba vòng lặp. Một vòng lặp bên ngoài để tinh chỉnh và điều khiển số hàng. Nhì vòng lặp mặt trong: một vòng lặp để in không gian và một vòng lặp nhằm in giá chỉ trị.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài bác tập vẽ tam giác Pascal trong C:

*

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Bài tập C về mảng một chiều (1 – D Array)

In một mảng

Chương trình C này để giúp bạn hiểu cách in một mảng trong C. Bọn họ cần khai báo và khái niệm một mảng và tiếp đến sử dụng một vòng lặp để ưng chuẩn qua tất cả các phần tử trong mảng. Tại từng vòng lặp, chúng ta sẽ in một giá trị tại một chỉ mục trong mảng.

Chương trình C để in mảng

Dưới đấy là chương trình C để giải bài xích tập in các phần tử của một mảng vào C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

In một mảng theo chiều hòn đảo ngược

Để in mảng theo máy tự đảo ngược, bạn nên biết trước độ dài của mảng. Sau đó chúng ta sử dụng một vòng lặp bước đầu từ chỉ mục ở đầu cuối (là độ dài của mảng) mang đến giá trị 0 và trong những vòng lặp đang in quý hiếm tại chỉ mục đó.

Chương trình C để in mảng

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài bác tập in các phần tử của một mảng theo chiều đảo ngược vào C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Tính tổng mức các thành phần trong mảng

Chương trình C này khiến cho bạn hiểu được giải pháp đọc những giá trị trong một mảng. Để giải bài bác tập C này, họ sẽ sử dụng một vòng lặp với tính tổng toàn bộ các cực hiếm của mảng.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tính tổng mức các phần tử của một mảng trong C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Tính quý giá trung bình của một mảng

Chương trình C này khiến cho bạn hiểu được bí quyết đọc các giá trị vào một mảng. Để giải bài bác tập C này, họ sẽ sử dụng một vòng lặp cùng tính tổng toàn bộ các giá trị của mảng. Kế tiếp chia giá trị này mang đến số thành phần trong mảng sẽ thu được giá trị mức độ vừa phải của toàn bộ các giá trị của mảng đó.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài xích tập tính cực hiếm trung bình các thành phần của một mảng trong C:

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Tìm các phần tử lớn duy nhất của mảng

Chương trình tìm giá chỉ trị lớn nhất của mảng là một trong những chương trình C điển hình về mảng. Chương trình này giúp cho bạn hiểu cách sử dụng vòng lặp, mảng, lệnh IF và các toán tử điều kiện trong C.

Để giải bài tập C này, bọn họ duyệt qua từng phần tử trong mảng và chất vấn xem thành phần đó bao gồm phải là lớn số 1 không.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài bác tập tìm giá bán trị lớn số 1 của mảng trong C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Tìm các phần tử lớn thiết bị hai của mảng

Chương trình tìm giá chỉ trị to thứ nhì của mảng là 1 trong chương trình C điển hình nổi bật về mảng. Chương trình này giúp đỡ bạn hiểu cách sử dụng vòng lặp, mảng, lệnh IF và những toán tử đk trong C.

Để giải bài xích tập C này, chúng ta duyệt qua từng bộ phận trong mảng và đánh giá xem thành phần đó liệu có phải là lớn vật dụng hai không.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài xích tập tìm giá bán trị phệ thứ hai của mảng vào C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Tìm những phần tử nhỏ tuổi nhất của mảng

Chương trình tìm giá trị nhỏ nhất của mảng là 1 trong những chương trình C điển hình về mảng. Công tác này giúp bạn hiểu cách sử dụng vòng lặp, mảng, lệnh if và những toán tử đk trong C.

Để giải bài tập C này, bọn họ duyệt qua từng phần tử trong mảng và đánh giá xem thành phần đó bao gồm phải là nhỏ tuổi nhất không.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài tập tìm giá bán trị nhỏ tuổi nhất của mảng vào C:

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ mang lại kết quả:

*

Cách sao chép giá trị từ một mảng này qua 1 mảng khác

Sao chép mảng tương quan tới việc xào luộc các giá trị tương xứng với chỉ mục của mảng này cùng với mảng kia.

Để giải bài tập C này chúng ta cần biết trước độ dài của mảng lúc đầu (mảng original). Mảng sao (mảng copied) phải có độ dài bởi độ lâu năm của mảng ban đầu. Thực hiện vòng lặp để lưu ý qua từng cực hiếm của mảng ban đầu và sao chép sang mảng sao.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài xích tập xào luộc mảng trong C:

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Cách xào luộc giá trị một mảng này thanh lịch mảng khác với chiều đảo ngược

Cũng y như cách xào nấu mảng vào phần trước, nhưng với cách xào luộc này thì các thành phần trong mảng sao (mảng copied) gồm thứ từ bị hòn đảo ngược so với mảng ban sơ (mảng original).

Tương tự nhằm giải bài tập lập trình sẵn C này bọn họ sẽ áp dụng vòng lặp trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài bác tập sao chép mảng vào C:

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Chia một mảng thành nhị mảng

Để giải bài xích tập lập trình C này, chúng ta cần kiểm tra xem phần tử của mảng ban đầu là chẵn xuất xắc lẻ. Trường hợp là chẵn thì lưu lại giá trị vào mảng chẵn (mảng even), nếu như là lẻ thì cất giữ vào mảng lẻ (mảng odd).

Chúng ta giải bài xích tập C trên với sự trợ góp của vòng lặp với toán tử % vào C. Các bạn cần để ý thêm một điều nữa là tổng kích cỡ của hai mảng chẵn cùng mảng lẻ bởi với mảng ban đầu

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài bác tập phân chia một mảng thành hai mảng: mảng chẵn với mảng lẻ vào C:

*

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Trộn nhị hay các mảng thành một mảng

Bài tập C này có khá nhiều cách gọi: trộn hai mảng, nối hai mảng, ghép nhì mảng hay cộng hai mảng, … Dù có rất nhiều cách gọi khác nhau đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là 1 bài tập nhằm nối ghép những giá trị của hai mảng nhằm thành một mảng duy nhất.

Bài tập là trộn hai mảng một chiều: một mảng chẵn, một mảng lẻ thành một mảng một chiều có thứ từ tăng dần.

Qua các chương trước bọn họ đã biết cách coppy mảng thì với bài xích tập này mình tin rằng các các bạn sẽ hiểu và làm cho được.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài tập trộn mảng trong C:

*

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Bài tập C về mảng hai chiều (2 – D Array)

Kiểm tra ma phương (Magic Square)

Ma phương (Magic Square) là gì ?

Có lẽ một vài bạn không biết đến khái niệm Ma phương (Magic Square). Mình xin đề xuất khái niệm này như sau:

Ma phương (Magic Square) là một dãy gồm n2 số nguyên dương bố trí trong một hình vuông vắn kích thước n x n chia thành n2 ô vuông với n hàng với n cột, sao để cho tổng số những số trên từng hàng, mỗi cột cùng trên hai đường chéo đều bằng nhau.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài tập soát sổ ma trận vuông trong C:

*

*

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Trừ nhị ma trận

Khi các ma trận gồm cùng kích cỡ thì bạn có thể thực hiện phép cộng hoặc trừ với các ma trận này. Bài bác tập trừ nhì ma trận trong C là bài tập cơ bạn dạng minh họa bí quyết khởi sản xuất và truy cập các bộ phận trong mảng hai chiều trong C.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài bác tập trừ hai ma trận vào C:

*

*

*

Biên dịch công tác C trên sẽ cho kết quả:

Trường phù hợp hai ma trận không thuộc kích cỡ:

*

Trường vừa lòng hai ma trận thuộc kích cỡ:

*

Cộng nhì ma trận

Khi những ma trận có cùng size thì chúng ta có thể thực hiện nay phép cộng hoặc trừ với các ma trận này. Bài bác tập cộng hai ma trận vào C là bài tập cơ phiên bản minh họa cách khởi chế tạo và truy vấn các phần tử trong mảng hai chiều trong C.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài tập cùng hai ma trận vào C:

*

*

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ mang đến kết quả:

Trường thích hợp hai ma trận không thuộc kích cỡ:

*

Trường hợp hai ma trận cùng kích cỡ:

*

Tính đường chéo cánh của ma trận

Tổng đường chéo chỉnh bằng tổng tất cả các thành phần nằm trên đường chéo chính của ma trận . Bài xích tập tính tổng đường chéo cánh chính của ma trận trong C là bài bác tập cơ bản minh họa phương pháp khởi chế tạo ra và truy cập các phần tử trong mảng hai chiều trong C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài xích tập tính tổng đường chéo cánh chính của ma trận vào C:

*

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Tính tổng toàn bộ các bộ phận của ma trận

Đây là bài xích tập C cơ bạn dạng giúp các bạn hiểu phương pháp khởi chế tạo ra và truy cập các thành phần của mảng hai chiều trong C.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài tập tính tổng tất cả các phần tử của ma trận vào C:

*

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Tìm ma trận chuyển vị

Ma trận chuyển vị là 1 trong ma trận ngơi nghỉ đó những hàng được sửa chữa bằng những cột, cùng ngược lại. Đây là công tác C cơ bản minh họa bí quyết tạo và truy vấn các phần tử của mảng hai chiều trong C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài xích tập kiếm tìm ma trận đưa vị của ma trận đã đến trong C:

*

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Tìm ma trận nghịch đảo

Dựa vào phần định hướng đã học tập ở môn Đại số, bạn hãy viết chương trình C nhằm tìm ma trận nghịch đảo của một ma trận đang cho. Đây là bài bác tập C khá phức hợp và đỏi hỏi bạn nên biết vận dụng thuần thục bí quyết khởi sinh sản và cách truy cập các phần tử của mảng hai chiều trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài xích tập tìm ma trận nghịch hòn đảo trong C:

*

*

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Nhân nhị ma trận

Dựa vào phần định hướng đã học tập trong môn Đại số, các bạn hãy viết công tác C để nhân nhì ma trận vẫn cho. Đây là bài tập C khá tinh vi và đỏi hỏi bạn cần biết vận dụng thuần thục cách khởi chế tạo ra và cách truy vấn các phần tử của mảng hai phía trong C.

Xem thêm: Tính Chất Của Gương Cầu Lồi, Tính Chất Của Ảnh Tạo Bởi Gương Cầu Lồi Là Gì

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài xích tập nhân nhì ma trận vào C:

*

*

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Lời Kết

Hy vọng sau khi dứt các bài bác tập lập trình C này, các chúng ta cũng có thể năm rõ thêm những cách giải toán cùng với C. Những kiến thức cơ bản ở hầu như phần trước chúng ta học.

Nếu cảm thấy nội dung bài viết có ích hay đánh giá và chia sẻ cho bạn bè. Đừng quên thâm nhập nhóm Nghiện lập trình để cùng trao đổi và liên kết nhé!