Tổng hợp những dạng bài tập hóa học được x-lair.com sưu tầm với tổng hợp nhằm mục tiêu gửi đến chúng ta học sinh lớp 12 tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập hóa học

Với tài liệu này đang giúp chúng ta hệ thống cùng củng cố gắng lại toàn bộ kiến thức những dạng bài tập của môn hóa học để sẵn sàng cho những bài kiểm tra tương tự như làm hành trang sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia 2021 đạt công dụng cao. Chúc các bạn học tốt!

Tổng hợp các dạng bài tập chất hóa học 12

PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC THEO TỪNG DẠNG

- Dạng 1: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối chức năng với những axit không tồn tại tính oxi hóa

- Dạng 2: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối công dụng với những axit gồm tính lão hóa mạnh

- Dạng 3: Kim loại chức năng với dung dịch muối

- Dạng 4: Hợp hóa học lưỡng tính


- Dạng 5: bài bác tập về điện phân

- Dạng 6: bài xích tập về bội nghịch ứng của SO2, CO2 với dung dịch kiềm

- Dạng 7: bài xích tập về bội phản ứng của H2, C, CO, Al với oxit kim loại

- Dạng 8: bài xích tập xác minh công thức hóa học

- Dạng 9: bài tập về hiệu suất

I- DẠNG 1

BÀI TẬP: KIM LOẠI, OXIT KIM LOẠI, BAZƠ, MUỐI …TÁC DỤNG VỚI AXIT KHÔNG CÓ TÍNH OXI HÓA ( HCl, H2SO4 loãng )

1. Cách thức giải chung :

- cách 1: bí quyết giải thông thường: sử dụng phương thức đại số, cấu hình thiết lập mối dục tình giữa dữ kiện câu hỏi với ẩn số, sau đó giải phương trình hoặc hệ phương trình.

- giải pháp 2: biện pháp giải nhanh: Sử dụng những định khí cụ như: Bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng, bảo toàn yếu tố (kết hợp với cách thức đại số để giải).

* Chú ý: thông thường một câu hỏi phải phối kết hợp từ 2 cách thức giải trở lên, chứ không đối chọi thuần là vận dụng 1 cách thức giải.

Ví dụ 1: Hòa tan trọn vẹn 1,93 gam các thành phần hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại Fe và Al vào dd HCl dư, sau làm phản ứng thu được m gam muối và 1,456 lít khí H2 sống đktc. Quý hiếm của m là:


A. 6,545 gam B. 5,46 gam C. 4,565 gam D. 2,456 gam

Giải:

Cách 1: nH2= 1,456/22,4= 0,065 mol

Các PTHH: 2Al + 6HCl→ 2AlCl3 + 3H2 (1)

Mol: x x 1,5x

Fe + 2HCl→ FeCl2 + H2 (2)

Mol: y y y

Theo đầu bài bác ta có: 27x + 56y = 1,93 (I) với 1,5x + y = 0,065 (II). Giải hệ (I) với (II) ta được:

x =0,03, y= 0,02 → m= 0,03.133,5 + 0,02. 127= 6,545 gam . Vậy giải đáp A đúng

Cách 2: Ta luôn luôn có nHCl=2nH2 = 2.0,065=0,13 mol. Vậy theo định khí cụ bảo toàn trọng lượng ta có:

1,93 + 0,13.36,5= m + 0,065.2 → m= 6,545 gam → Vậy đáp án A đúng

* Như vậy bí quyết giải 2 ngắn gọn hơn và cấp tốc hơn tương đối nhiều cách 1, tuy vậy muốn giải theo phong cách 2 chúng ta cần chăm chú một số sự việc sau:

- trong những pư của kim loại, oxit… cùng với axit thì : nHCl= 2nH2 hoặc nHCl = 2nH2O

Còn: nH2SO4= nH2=nH2O

nOH- = 2nH2 ( trong phản ứng của sắt kẽm kim loại với H2O)

- Khi cho axit HCl tác dụng với muối hạt cacbonat (CO32-) đề nghị chú ý:

+ Khi đến từ tự HCl vào CO32- thì tứ tự bội nghịch ứng là:

CO32- + H+ → HCO3- tiếp đến khi HCl dư thì:

HCO3- + H+ → CO2 + H2O

+ Khi cho từ từ bỏ CO32- hoặc HCO3- vào dd HCl thì: xẩy ra đồng thời cả 2 phản ứng

CO32- + 2H+ → H2O + CO2

HCO3- + H+ → CO2 + H2O

2. Một số bài tập tham khảo:

Bài 1. Hoà tan trọn vẹn 2,81g láo lếu hợp bao gồm Fe2O3, MgO, ZnO vào 500ml dd H2SO4 0,1M(vừa đủ).Sau phản ứng ,cô cạn hỗn hợp thu được muối hạt khan có cân nặng là:


A. 6.81g

B. 4,81g

C.3,81g

D.5,81g

Bài 2. Hoà tan trọn vẹn 3,22g hỗn hợp X tất cả Fe, Mg Zn bằng một lượng vùa dùng H2SO4 loãng thấy thoát 1,344 lít H2 làm việc đktc cùng dung dịch cất m gam muối. Giá trị của m là:

A. 10,27g

B.8.98

C.7,25g

D. 9,52g

Bài 3. Hòa tan không còn 6,3 gam lếu hợp tất cả Mg và Al trong đầy đủ 150 ml dung dịch tất cả HCl 1M với H2SO4 1,5M thu được hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X thì thu được từng nào gam muối khan?

A. 30,225 g

B. 33,225g

C. 35,25g

D. 37,25g

Bài 4. Hoà rã 17,5 gam hợp kim Zn – sắt –Al vào dung dịch HCl nhận được Vlít H2 đktc và dung dịch A Cô cạn A thu được 31,7 gam tất cả hổn hợp muối khan . Quý giá V là ?

A. 1,12 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. Công dụng khác

Bài 5. Oxi hoá 13,6 gam hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại thu được m gam tất cả hổn hợp 2 oxit . Để hoà tan trọn vẹn m gam oxit này đề xuất 500 ml dd H2SO4 1 M . Tính m .

A. 18,4 g

B. 21,6 g

C. 23,45 g D. Kết quả khác

Bài 6. Hoà tung 10g hỗn hợp bột Fe cùng Fe2O3 bởi một lượng dd HCl vừa đủ, chiếm được 1,12 lít hiđro (đktc) cùng dd A cho NaOH dư vào thu được kết tủa, nung kết tủa trong không khí đến trọng lượng không đổi được m gam hóa học rắn thì quý hiếm của m là:

A. 12g

B. 11,2g

C. 12,2g

D. 16g

Bài 7. Đốt cháy không còn 2,86 gam hỗn kim loại tổng hợp loại tất cả Al, Fe, Cu được 4,14 gam tất cả hổn hợp 3 oxit . Để hoà tan hết các thành phần hỗn hợp oxit này, bắt buộc dùng đúng 0,4 lít dung dịch HCl và thu được hỗn hợp X. Cô cạn dung dich X thì khối lượng muối khan là bao nhêu ? .

A. 9,45 gam

B.7,49 gam

C. 8,54 gam

D. 6,45 gam

Bài 8. Cho 24,12gam tất cả hổn hợp X bao gồm CuO , Fe2O3 , Al2O3 tác dụng vừa đủ với 350ml dd HNO3 4M rồi đun mang đến khan dung dịch sau phản nghịch ứng thì thu được m gam hỗn hợp muối khan. Tính m .


A. 77,92 gam

B.86,8 gam

C. 76,34 gam

D. 99,72 gam

Bài 9. Hòa rã 9,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng đủ dung dịch HCl chiếm được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Lọc vứt chất rắn Y, cô cạn cẩn trọng dung dịch Z thu được lượng muối hạt khan là

A. 31,45 gam.

B. 33,99 gam

C. 19,025 gam

D. 56,3 gam

Bài 10. Cho 40 gam các thành phần hỗn hợp vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm tác dụng với O2 dư nung rét thu được 46,4 gam tất cả hổn hợp X. Cho hỗn hợp X này tác dụng vừa đầy đủ dung dịch HCl bắt buộc V lít dung dịch HCl 2M.Tính V.

A. 400 ml

B. 200ml

C. 800 ml

D. Quý giá khác.

Bài 11. Hòa rã m gam lếu láo hợp bao gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư sau phản ứng còn lại 8,32 gam hóa học rắn ko tan và dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được 61,92 gam hóa học rắn khan. Quý giá của m

A. 31,04 gam

B. 40,10 gam

C. 43,84 gam

D. 46,16 gam

Bài 12. mang lại m gam các thành phần hỗn hợp Cu cùng Fe2O3 trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được hỗn hợp X và

0,328 m gam hóa học rắn ko tan. Dung dịch X làm mất đi màu vừa không còn 48ml dung dịch KMnO4 1M. Cực hiếm của m là

A. 40 gam

B. 43,2 gam

C. 56 gam

D. 48 gam

Bài 13. Hòa tan trọn vẹn 14,6 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Al cùng Sn bằng dung dịch HCl (dư), nhận được 5,6 lít H2(ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) yêu cầu để làm phản ứng trọn vẹn với 14,6 gam hỗn hợp X là

A. 3,92 lít.

B. 1,68 lít

C. 2,80 lít

D. 4,48 lít

Bài 14. Hỗn phù hợp X gồm 2 kim loại A và B thuộc phân nhóm thiết yếu nhóm II, ở 2 chu kỳ liên tiếp. Mang lại 1,76 gam X tan trọn vẹn trong dung dịch HCl dư chiếm được 1,344 lít khí H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng, khối lượng muối khan thu được là

A. 6,02 gam.

B. 3,98 gam.

C. 5,68 gam.

D. 5,99 gam.

Bài 15. Cho 3,68 gam lếu láo hợp có Al và Zn tính năng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch nhận được sau bội phản ứng là

A. 101,68 gam.

B. 88,20 gam.

C. 101,48 gam.

D. 97,80 gam.

Bài 16. Cho láo hợp gồm Fe với FeS công dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít các thành phần hỗn hợp khí ở đk tiêu chuẩn. Tất cả hổn hợp khí này có tỉ khối đối với hiđro là 9. Yếu tắc % theo số mol của tất cả hổn hợp Fe cùng FeS ban đầu lần lượt là


A. 40% cùng 60%.

B. 50% và 50%.

C. 35% với 65%.

D. 45% cùng 55%.

Bài 17. mang lại 3,87 gam Mg và Al vào 200ml hỗn hợp X có HCl 1M cùng H2SO4 0,5M thu được dung dịch B với 4,368 lít H2 sinh sống đktc. Phần trăm cân nặng của Mg cùng Al trong tất cả hổn hợp lần lượt là

A. 72,09% với 27,91%.

B. 62,79% cùng 37,21%.

C. 27,91% cùng 72,09%.

D. 37,21% với 62,79%.

Bài 18. Cho 40 gam hỗn hợp vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm tác dụng với O2 dư nung lạnh thu được m gam các thành phần hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X này tính năng vừa đầy đủ dung dịch HCl yêu cầu 400 ml dung dịch HCl 2M (không bao gồm H2 bay ra). Tính cân nặng m.

A. 46,4 gam

B. 44,6 gam

C. 52,8 gam

D. 58,2 gam

Bài 19. Cho 20 gam lếu láo hợp một số trong những muối cacbonat công dụng hết với hỗn hợp HCl dư nhận được 1,344 lít khí CO2 (đktc) cùng dung dịch A. Cô cạn hỗn hợp A thu được m gam muối hạt khan. Cực hiếm của m là

A. 10,33 gam

B. 20,66 gam

C. 25,32 gam

D. 30 gam

Bài 20. Cho 23,8 gam hỗn hợp hai muối bột cacbonat của hai kim loại A, B chức năng hết với hỗn hợp HCl dư thu được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch A. Dẫn toàn thể CO2 vào dd nước vôi vào dư thì thu được trăng tròn gam kết tủa. Cô cạn hỗn hợp A thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 26 gam

B. 30 gam

C. 23 gam

D. 27 gam

Bài 21. Cho m gam tất cả hổn hợp hai muối hạt cacbonat của hai sắt kẽm kim loại A, B công dụng hết với dung dịch HCl dư chiếm được 4,48 lít khí CO2 (đktc) cùng dung dịch A. Cô cạn hỗn hợp A chiếm được 26 gam muối hạt khan. Quý giá của m là

A. 23,8 gam

B. 25,2 gam

C. 23,8 gam

D. 27,4 gam

Bài 22. Hoà tan trọn vẹn 3,34 gam các thành phần hỗn hợp hai muối hạt cacbonat trung hòa của hai kim loại hóa trị II và III bởi dung dịch HCl dư thì thu được hỗn hợp A với 0,896 lít bay ra (đktc). Cân nặng muối bao gồm trong dung dịch A là

A. 31,8 gam

B. 3,78 gam

C. 4,15 gam

D. 4,23 gam

Bài 23. Cho 11,5g láo lếu hợp gồm ACO3, B2CO3, R2CO3 tan không còn trong dung dịch HCl thu được 2,24 lít CO2(đktc). Khối lượng muối clorua tạo nên thành là?

A. 16,2g

B. 12,6g

C. 13,2g

D. 12,3g

Bài 24. Hòa tan trọn vẹn 10 gam hỗn hợp hai muối hạt XCO3 với Y2(CO3)3 bằng dung dịch HCl ta thu được dung dịch A và 0,672 lít khí bay ra làm việc đktc. Cô cạn dung dịch A thì nhận được m gam muối bột khan. Giá trị của m là

A. 1,033 gam.

B. 10,33 gam.

C. 9,265 gam.

D. 92,65 gam.

Bài 25. Hoà tan hoàn toàn 19,2 lếu hợp bao gồm CaCO3 cùng MgCO3 trong dung dịch HCl dư thấy bay ra V (lít) CO2 (đktc) cùng dung dịch bao gồm chứa 21,4 gam hỗn hợp muối. Khẳng định V.

A. V = 3,36 lít

B. V = 3,92 lít

C. V = 4,48 lít

D.V = 5,6 lít

Bài26. Hòa chảy hết các thành phần hỗn hợp hai kim loại kiềm thổ vào nước, gồm 1,344 lít H2 (đktc) bay ra với thu được dung dịch X. Thể tích dung dịch HCl 1M cần để trung hòa - nhân chính vừa đầy đủ dung dịch X là:

A .12 ml

B. 120 ml

C. 240 ml


D. Tất cả đều sai

Bài 27. Hòa tung 2 sắt kẽm kim loại Ba và Na vào nước được dd(A) và bao gồm 13,44 lít H2 bay ra (đktc). Thể tích dung dịch HCl 1M nên để trung hòa trọn vẹn dd A là:

A.1,2lít

B.2,4lít

C.4,8lít

D.0,5lít.

Bài 28. cân nặng hỗn đúng theo A tất cả K2O và BaO (tỉ lệ số mol 2 : 3) cần dùng làm trung hòa hết 1,5 lít dung dịch tất cả hổn hợp B gồm HCl 0,005M với H2SO4 0,0025M là

A. 0,0489 gam.

B. 0,9705 gam.

C. 0,7783 gam.

Xem thêm: Trung Tâm Anh Ngữ Acet Học Phí Ielts Tại Acet Học Phí Có Đắt Không?

D. 0,1604 gam.

Bài 29. Cho thong dong 100 ml dung dịch HCl 0,5 M vào 150 ml hỗn hợp Na2CO3 0,2 M thu được V lít khí CO2 ( đktc). Quý giá của V là:

A. 0,448

B. 0,336

C. 0,224

D. 0,56

Bài 30. Cho thủng thẳng 200 ml hỗn hợp HCl 0,2 M vào 100 ml dd X chứa Na2CO3 0,2 M và NaHCO3 0,1 M chiếm được V lít khí CO2 ở đktc. Giá trị của V là: