HỌC247xin trình làng đến những em tài liệuÔn tập Hóa 11 Chương 1 Sự năng lượng điện liđược biên soạn và tổng hợp đầy đủ, bám đít theo chương trình SGK. Tài liệu bao hàm tóm tắt kim chỉ nan và bài bác tập giữa trung tâm ở Chương 1. Trong khi bộ tài liệu cung ứng nội dung những bài học, lí giải giải bài tập vào SGK, phần trắc nghiệm online bao gồm đáp án và trả lời giải cụ thể, chi tiết nhằm giúp các em hoàn toàn có thể tham khảo và so sánh với đáp án vấn đáp của mình. Dường như cácđề kiểm tra Chương 1 được sưu tầm và tổng hợp từ khá nhiều trường thcs khác nhau, các em có thể tải tệp tin về tham khảo cũng như làm bài bác thi trực đường trên hệ thống, tự đó nhận xét được năng lượng của bản thân để có kế hoạch ôn tập hiệu quả.x-lair.comhi vọng đây là tài liệu hữu dụng giúp các em dễ ợt trong bài toán ôn tập.

Bạn đang xem: Bài tập hóa học 11 chương 1


YOMEDIA

Đề cưng cửng ôn tập hóa học 11 Chương 1

A. Bắt tắt lý thuyết

1. Sự năng lượng điện li

- Định nghĩa: Sự điện li; hóa học điện li mạnh, yếu;

- Cách biểu diễn phương trình điện li của hóa học điện li mạnh, yếu.

2. Axit - bazơ - muối.

Định nghĩa: axit, bazơ, muối, hóa học lưỡng tính.

Phân biệt axit, bazơ chất lưỡng tính.

Phân biệt muối bột axit muối trung hòa.

3. PH của dung dịch:

- = 10-pH(pH = -lg )

- pH của các môi trường xung quanh (axit, bazơ, trung tính)

4. Làm phản ứng điều đình ion:

- Điều kiện xảy ra phản ứng hiệp thương ion vào dung dịch.

- Cách màn trình diễn phương trình ion; ion rút gọn.

*Phần nâng cao:

- Định nghĩa axit, bazơ, chất lưỡng tính theo Bronsted.

- môi trường thiên nhiên của hỗn hợp muối.

B. Bài bác tập vận dụng

Bài 1:

Dùng làm phản ứng đàm phán ion nhằm tách:

a, ion Mg2+ra khỏi dung dịch chứa những chất tan Mg(NO3)2và KNO3

b, ion PO43-ra khỏi hỗn hợp chứa những chất rã K3PO4và KNO3

Hướng dẫn:

a, Mg(NO3)2+ 2KOH →Mg(OH)2↓+ 2KNO3

b, K3PO4+ 3AgNO3→ Ag3PO4↓+ 3KNO3

Bài 2:

Trong y học,dược phẩm Nabica (NaHCO3) là chất dùng để trung hòa bớt lượng dư axit HCl trong dạ dày.

a, Viết PTHH bên dưới dạng phân tử và ion rút gọn gàng của phản ứng.

b, mật độ axit HCl vào dạ dày 0,035M, tính thể tích dung dịch HCl được trung hòa - nhân chính và thể tích CO2(đktc) hiện ra khi uống 0,336g NaHCO3.

Hướng dẫn:

NaHCO3+ HCl → NaCl + CO2+ H2O (1)

HCO3-+ H+→ CO2+ H2O

Tính số mol NaHCO3rồi phụ thuộc vào PTHH (1) suy ra số mol CO2và HCl rồi tính thể tích

VCO2= 0,0896 lít; VHCl= 0,114 lít

Bài 3:

Hòa tan 0,887g NaCl cùng KCl trong nước, xử lý dung dịch thu được bởi một lượng dư dung dịch AgNO3thu được 1,913g kết tủa. Tính thành phần phần trăm của mỗi chất trong láo lếu hợp.

Hướng dẫn:

NaCl + AgNO3→ AgCl↓ + NaNO3

KCl + AgNO3→ AgCl↓ + KNO3

Gọi x, y theo thứ tự là số mol của NaCl với KCl, dựa vào cân nặng hỗn đúng theo ta có pt và phụ thuộc vào số mol kết tủa ta có thêm phương trình nữa, giải hệ tìm x,y →tính trọng lượng KCl rồi tính %KCl, %NaCl = 100 - %KCl

Hệ:(left{ eginarrayl 58,5x + 74,5y = 0,887\ x + y = 0,0133 endarray ight.)→ x= 0,00659 mol; y = 0,00671 mol→ mKCl= 0,5g

→%mKCl= 56,4%, %mNaCl= 43,6%

Bài 4:

Cho 400g hỗn hợp H2SO449% vào nước được 2 lít dung dịch A.

a, Tính độ đậm đặc mol ion H+trong dung dịch A.

b, Tính thể tích dd NaOH 1,8M bắt buộc thêm vào dd A nhằm thu được dung dịch bao gồm pH = 1, pH = 7, pH =13

Hướng dẫn:

a,Tính cân nặng H2SO4→tính số mol H2SO4→ rước số mol phân tách thể tích ra nồng độ H2SO4= 1M

H2SO4→ 2H++ SO42-

1M 2M

ddA= 2M

b, số mol H2SO4= 2 mol phải số mol H+= 4 mol, số mol NaOH = 1,8 VddNaOH(mol)

nên nOH-= 1,8V, bản chất của quy trình trung hòa là

H+ + OH- → H2O ,vì nhận được dd tất cả pH = 1 +dư

4 mol > 1,8VddNaOH

nH+ dư= 4 - 1,8VddNaOH(1)

pH = 1 → = 10-1M = 0,1M, Vddsau= VddA+ VNaOH= 2+ VddNaOH, →nH+ dư= 0,1 (2+ VddNaOH) (2)

Từ (1) và (2) có: 4-1,8VddNaOH= 0,1 . (2+ VddNaOH) → VddNaOH= 2 lít

pH = 7 thì môi trường thiên nhiên trung tính nH+= nOH-→4 = 1,8VddNaOH→ VddNaOH= 2,2 lít

pH = 13>7, môi trường xung quanh bazơ, số mol OH- dư: nOH- dư= 1,8VddNaOH- 4 (1)

pH = 13 → = 10-13M→ =(frac10^ - 1410^ - 13)= 0,1M→nOH- dư= 0,1 (2+ VddNaOH) (2)

Bài 5:

Cho biết quý hiếm pH của những dung dịch sau:

Na2CO3, KCl, CH3COONa, NaHSO4, AlCl3, Na2S, C6H5ONa, NH4Cl. Giải thích?

Hướng dẫn:

ion trung tính(mạnh) không biến thành thủy phân, những ion trung tính gồm gốc của axit khỏe mạnh (HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4

, HClO3, HClO4 ) với cation của bazơ mạnh( KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2)

Na2CO3→2Na++ CO32-

Na+là cation của bazơ mạnh mẽ nên không xẩy ra thủy phân, CO32-gốc axit yếu bắt buộc bị thủy phân

CO32-+ H2O ⇄HCO3-+ OH-, môi trường bazơ buộc phải pH >7

KCl → K++ Cl-, ion mạnh không bị thủy phân, môi trường thiên nhiên trung tính, pH = 7

CH3COONa→ CH3COO-+ Na+

CH3COO-+ H2O ⇄CH3COOH + OH--, môi trường thiên nhiên bazơ đề nghị pH >7

NaHSO4→ Na++ HSO4- ­

HSO4-⇄H++ SO42- (hoặc HSO4-+ H2O ⇄H3O++ SO42- (H3O+chính là H+) môi trường axit buộc phải pH 3→ Al3++ 3Cl-

Al3++ H2O ⇄Al(OH)2++ H+→ môi trường axit đề xuất pH 2S→ 2Na++ S2-

S2-+ H2O ⇄HS-+ OH-→ môi trường bazơ nên pH >7

C6H5ONa →C6H5O-+ Na+

C6H5O-+ H2O ⇄ C6H5OH + OH-→ môi trường thiên nhiên bazơ nên pH >7

NH4Cl→ NH4++ Cl-, NH4++ H2O ⇄NH3+ H3O+→ môi trường thiên nhiên axit đề nghị pH

Đề bình chọn Hóa học tập 11 Chương 1

Trắc nghiệm online Chương 1 Hóa 11 (Thi Online)

Phần này các em được làm trắc nghiệm online cùng với các câu hỏi trong vòng 45 phút nhằm kiểm tra năng lực và tiếp nối đối chiếu công dụng từng câu hỏi.

Xem thêm: Muốn Biết Bạn Thông Minh Hay Không, Làm Ngay Bài Test Thông Minh Mi

Đề khám nghiệm Chương 1 Hóa 11 (Tải File)

Phần này các em rất có thể xem online hoặc mua file đề thi về tìm hiểu thêm gồm đầy đủ thắc mắc và lời giải làm bài.

Lý thuyết từng bài bác chương 1 và lí giải giải bài tập SGK

Lý thuyết chất hóa học 11 Chương 1Giải bài bác tập hóa học 11 Chương 1

Trên đấy là Ôn tập Hóa 11 Chương 1 Sự năng lượng điện li. Hi vọng với tư liệu này, các em đang ôn tập xuất sắc và củng cố kỹ năng và kiến thức một phương pháp vững chắc. Để thi online và cài file về máy các em vui miệng đăng nhập vào trang x-lair.comvà ấn chọn công dụng "Thi Online" hoặc "Tải về".Ngoài ra, các em còn tồn tại thể chia sẻ lên Facebook để giới thiệu đồng đội cùng vào học, tích điểm thêm điểm HP và có thời cơ nhận thêm nhiều phần quà có giá trị tự HỌC247 !