kim chỉ nan và giải bài 1, 2,3,4 trang 86; bài xích 5, 6, 7, 8 ,9 trang 87 SGK Hóa 10: Phân loại phản ứng trong chất hóa học vô cơ.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 10

I – PHẢN ỨNG CÓ SỰ chũm ĐỔI SỐ OXI HOÁ VÀ PHẢN ỨNG KHÔNG CÓ SỰ cụ ĐỔI SỐ OXI HOÁ

1. Phản ứng hoá hợp

Tгопg làm phản ứng hoá hợp. Số oxi hoá của các nguyên tố có thể biến đổi hoặc không rứa đổi.

2. Phản ứng phân huỷ

Trong bội phản ứng phân huý. Số oxi hoá của những nguyên tố gồm thể biến hóa hoặc không thav đổi.

3. Bội nghịch ứng thế

Trong hoá học tập vô cơ, phản bội ứng thế bao giờ cũng có sự biến hóa số oxi hoá của các nguyên tố.

4. Phản ứng trao đổi

Trong phản ứng trao đổi, số oxi hoá của những nguyên tố không thế đổi.

II – KỂT LUẬN

Dựa vào sự đổi khác số oxi hoá, có thể chia bội nghịch ứng hoá học tập thành hai một số loại :

a) phản ứng hoá học bao gồm sự chuyển đổi số oxi hoá là bội phản ứng oxi hoá – khử.

Các phản nghịch ứng thế, một số trong những phản ứng hoá hợp với một sô bội nghịch ứng phân huỷ thuộc các loại phản ứng hoá học này.

b) phản nghịch ứng hoá học không có sự cố gắng dổi số oxi hoá, chưa hẳn là phản bội ứng oxi hoá – khử.

Các phản ứng trao đổi, một trong những phản ứng hoá hợp cùng một sô phản ứng phân huỷ thuộc các loại phản ứng hoá học tập này.

Hướng dẫn giải bài xích tập bài xích 18 Hóa 10 trang 86, 87:

Bài 1: Cho phản ứng : 2Na + Cl2 → 2NaCl

Trong phản bội ứng này, nguyên tử natri

A. Bị oxi hoá.

B. Bị khử.

C. Vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

D. Không biến thành oxi hoá, không biến thành khử.

Chọn đáp án đúng.

TRẢ LỜI : A đúng.

Bài 2 trang 86 Hóa 10: Cho làm phản ứng : Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu


Quảng cáo


Trong phản bội ứng này, 1 mol ion Cu2+:

A. đã nhận được 1 mol electron. B. đã nhận được 2 mol electron,

C. đang nhường 1 mol electron. D. Vẫn nhường 2 mol electron.

Chọn câu trả lời đúng.

 B đúng.

Bài 3 trang 86: Cho các phản ứng sau :

A. Al4C3 + 12H2O —> 4Al(OH)3 + 3CH4

B. 2Na + 2H2O —> 2NaOH + H2

C. NaH + H2O —> NaOH + H2

D. 2F2 + 2H2O —> 4HF + O2

Phản ứng nào không phải là bội phản ứng oxi hoá – khử ?

A đúng.

Bài 4.Dấu hiệu để nhận thấy một phản bội ứng oxi hoá – khử :

A. Tạo thành chất kết tủa.

B. Tạo ra chất khí.


Quảng cáo


C. Gồm sự đổi khác màu sắc của những chất.

D. Gồm sự biến đổi số oxi hoá của một hay như là một số nguyên tố.

Chọn câu trả lời đúng.

D đúng.

Bài 5. (SGK Hóa 10 trang 87) Trong phần đông phản ứng sau đây, bội phản ứng như thế nào là phản nghịch ứng oxi hoá – khử ? Giải thích.

a) SO3 + H2O → H2SO4

b) СаСОз + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

c) С + H2O → CO + H2

d) CO2 + Ca(OH)2 —> СаСОз + H2O

e) Ca + 2H2) → Ca(OH)2 + H2

g) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2.

Giải bài bác 5: Trong những phản ứng bên trên chỉ có phản ứng c), e), f) là hầu như phản ứng oxi hoá – khử vì có sự cầm đối số oxi hoá của các nguyên tốư

Bài 6: Lấy tía thí dụ phản ứng hoá hòa hợp thuộc nhiều loại phản ứng oxi hoá – khử và ba thí dụ bội nghịch ứng hoá đúng theo không là một số loại phản ứng oxi hoá – khử.

Hướng dẫn: Ba thí dụ làm phản ứng hoá hợp thuộc các loại phản ứng oxi hoá – khử :

Ba thí dụ phản bội ứng hoá vừa lòng không thuộc nhiều loại phản ứng oxi hoá – khử :

CaO + CO2 → СаСОз

Na2O + H2O → 2NaOH

SO3 + H2O → H2SO4.

Bài 7. Lấy 3 thí dụ bội nghịch ứng phân diệt là loại phản ứng oxi hoá – khử và bố thí dụ phản bội ứng phân hủy không là nhiều loại phản ứng oxi hoá – khử.

Giải: Ba thí dụ bội nghịch ứng phân hủy là làm phản ứng oxi hoá – khử :

CaCO3 -tº→ CaO + CO2↑NH4Cl -tº→ NH3 + HClCu(OH)2 -tº→ CuO + H2O

Ba thí dụ bội phản ứng phân hủy không là phản nghịch ứng oxi hoá – khử 

Cu(OH)2 -tº→ CuO + H2O

СаСОз -tº→ CaO + CO2

H2CO3 -tº→ CO2 + H2O.

Xem thêm: 1Dm Bằng Bao Nhiêu Cm, M, Mm, Km, Inch, Pixel? Đổi 1 Dm = Cm

Bài 8: Vì sao bội phản ứng thế luôn luôn luôn là các loại phản ứng oxi hoá – khử ?

Sở dĩ bội nghịch ứng thế luôn luôn luôn là nhiều loại phản ứng oxi hoá – khử bởi trong bội nghịch ứng thế, bao giờ cũng có sự đổi khác số oxi hoá của những nguyên tố.

Bài 9 trang 87 Hóa 10: Viết phương trình hoá học của những phản ứng màn biểu diễn các thay đổi sau :