Các dạng bài bác tập chiếc điện luân phiên chiều bao gồm lời giải

Với những dạng bài tập chiếc điện luân chuyển chiều có giải thuật Vật Lí lớp 12 tổng hợp các dạng bài bác tập, 1000 bài tập trắc nghiệm gồm lời giải chi tiết với đầy đủ phương thức giải, lấy một ví dụ minh họa sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài bác tập chiếc điện chuyển phiên chiều từ đó đạt điểm cao trong bài bác thi môn vật Lí lớp 12.

Bạn đang xem: Bài tập dòng điện xoay chiều

*

Tổng hợp định hướng Chương cái điện luân chuyển chiều

Chủ đề: Đại cương cứng về chiếc điện xoay chiều

Chủ đề: Mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ có một trong những phần tử

Chủ đề: Mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp

Chủ đề: công suất của mạch điện xoay chiều

Chủ đề: Mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm R, L, C, f, ω nỗ lực đổi

Chủ đề: phương pháp giản đồ vectơ trong dòng điện chuyển phiên chiều

Chủ đề: sản phẩm công nghệ phát năng lượng điện - Máy biến áp - Truyền thiết lập điện năng

Bài tập trắc nghiệm loại điện luân phiên chiều

Cách khẳng định các đại lượng đặc trưng của dòng điện luân phiên chiều

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

Phương trình tổng thể của mẫu điện chuyển phiên chiều: i = Iocos(ωt + φ)

i: quý hiếm của cường độ cái điện tại thời gian t, được gọi là quý hiếm tức thời của i (cường độ tức thời).

Io > 0: giá chỉ trị cực đại của i (cường độ cực đại).

ω > 0: tần số góc.

f: tần số của i. T: chu kì của i.

(ωt + φ): pha của i.

φ: pha ban sơ (tại thời khắc t = 0).

Tại thời khắc t, loại điện đã tăng tức thị i" > 0 cùng ngược lại.

Giá trị hiệu dụng : bên cạnh ra, so với dòng năng lượng điện xoay chiều, những đại lượng như điện áp, suất điện động, cường độ điện trường, … cũng chính là hàm số sin giỏi cosin của thời gian, với những đại lượng này

Nhiệt lượng toả ra trên năng lượng điện trở R trong thời gian t nếu có dòng điện xoay chiều i(t) = Iocos(ωt + φi) chạy qua là Q = RI2t

Công suất toả sức nóng trên R khi có dòng điện xoay chiều chạy qua phường = RI2

2. Ví dụ

Ví dụ 1. Một mẫu điện xoay chiều tất cả cường độ i = 2√2cos(100πt + π/6). Lựa chọn phát biểu sai.

A. Cường độ hiệu dụng bởi 2 (A) .B. Chu kỳ luân hồi dòng năng lượng điện là 0,02 (s).

C. Tần số là 100π.D. Pha thuở đầu của mẫu điện là π/6.

Hướng dẫn:

Dòng chuyển phiên chiều tất cả i = 2√2cos(100πt + π/6), quy về dạng i = Iocos(ωt + φ) ta có:

Io = 2√2 → I = 2(A)

ω = 100π (rad/s) → f = ω/2n = 50(Hz), T = 1/f = 0,02(s)

φ = π/6

Căn cứ vào kia ta thấy câu trả lời C là đáp án phải chọn.

Ví dụ 2. Hãy xác định đáp án đúng. Chiếc điện chuyển phiên chiều i = 10 cos100πt (A),qua năng lượng điện trở R = 5 .Nhiệt lượng lan ra sau 7 phút là :

A .500J. B. 50J . C.105KJ. D.250 J

Hướng dẫn:

Nhiệt lượng lan ra vận dụng công thức: Q = RI2t.

Đáp án C.

Ví dụ 3: biểu thức cường độ mẫu điện là i = 4.cos(100πt - π /4) (A). Tại thời gian t = 0,04 s cường độ cái điện có mức giá trị là

A. I = 4 AB. I = 2 AC. I = AD. I = 2 A

Hướng dẫn:

Phương trình cường độ loại điện: i = 4cos(100πt - π/4) . Cầm cố t = 0,04s vào ta có:

i = 4cos(100π.0,04 - π/4) = 4cos(15π/4) = 2√2(A)

Vậy câu trả lời là B.

Cách giải bài bác tập Mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ gồm điện trở thuần R

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

Giả sử để vào nhì đầu đoạn mạch một điện áp u = Uocos(ωt + φu ) năng lượng điện trở R thì cường độ chiếc điện chạy trong khúc mạch là i = Iocos(ωt + φi ).

•Định hiện tượng Ôm: Io = Uo / R

•Độ lệch sóng φ = φu - φi : ta nói loại điện thuộc pha với hiệu năng lượng điện thế

Các việc thường gặp:

Kiểu 1: quý giá hiệu dụng

•Định công cụ ôm: I = U / R

•Độ lệch pha: φ = φu - φi

Kiểu 2: bài toán tương quan tới nhiệt lượng

Khi cho dòng điện xoay chiều chạy qua năng lượng điện trở R thì tất cả sự tỏa nhiệt độ trên năng lượng điện trở R theo hiệu ứng Junlenxo: Q = I2Rt .

Lượng nhiệt tỏa ra bị nước hấp thụ hết thì: Q = I2Rt = mc(t2 - t2)

•m là khối lượng nước (kg).

•c là nhiệt độ dung riêng biệt của nước (kJ.kg-1 ).

•Δt = t2 - t2 là độ vươn lên là thiên ánh nắng mặt trời ( độ tăng hay hạ nhiệt độ của nước).

Nếu hiệu suất của nước kêt nạp nhiệt ko đạt 100% thì

*

Kiểu 3: bài bác toán tương quan tới láng đèn

Khi cho dòng điện chuyển phiên chiều chạy qua bóng đèn thì ta rất có thể áp dụng một cách tương tự cho dòng điện chạy qua năng lượng điện trở trong.

Từ số ghi trên đèn điện cho ta biết công suất định nút Pdm cùng hiệu điện cố định nút Udm . Từ kia ta hoàn toàn có thể tính được:

•Điện trở của bóng đèn R = U2/P

•Cường độ dòng điện định mức: I = P/U

Lưu ý:

•Bóng sáng bình thường khi cái điện chạy qua bóng bởi dòng điện định nấc của bóng.

•Nếu các bóng mắc tuy nhiên song thì

*

•Nếu các bóng mắc tiếp nối thì

*

2. Ví dụ

Ví dụ 1. Đặt điện áp chuyển phiên chiều u = U√2cos(ωt) vào nhì đầu một điện trở thuần R = 110 Ω thì cường độ dòng điện qua điện trở có giá trị hiệu dụng bởi 2A. Quý hiếm của U bằng:

A. 220 V.

B. 220√2 V.

C. 110 V.

D. 110√2 V.

Hướng dẫn:

Hiệu điện cố hiệu dụng cần tìm:

U = IR = 2.110 = 220 V

Chọn A

Ví dụ 2: Một dòng điện chuyển phiên chiều gồm cường độ tức khắc i = 4√2cos(100πt) A đi sang một điện trở R = 7 Ω. Nhúng R vào một trong những bình cất m = 1,2 kilogam nước. Hỏi sau thời gian 10 phút ánh nắng mặt trời nước vào bình tăng bao sức nóng độ. Biết năng suất của quy trình đun nước là H = 90% và nhiệt dung riêng của nước là c = 4,2 (kJ/kg.Cο ).

A. 20οC

B. 25οC

C. 10οC

D. 12οC

Hướng dẫn:

Sử dụng cách làm tính nhiệt lượng, ta có:

*

Cách tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp

A. Phương thức & Ví dụ

1. Phương pháp

Biểu thức tổng trở của đoạn mạch:

*

Giải thích

•Z là tổng trở; đơn vị chức năng là Ω.

•R là điện trở; đơn vị là Ω.

•ZL = ωL là cảm kháng; đơn vị chức năng là Ω.

•ZC = 1 / ωC là dung kháng; đơn vị là Ω.

Lưu ý:

•Nếu khuyết phần tử nào thì “ngầm hiểu” quý hiếm đại lượng đó bằng 0.

•Khi những điện trở ghép thông liền hoặc tuy vậy song với nhau thì ta áp dụng công thức

*

•Khi nhiều cuộn cảm ghép thông suốt hoặc tuy vậy song với nhau thì ta vận dụng công thức:

*

•Khi những tụ điện ghép tiếp liền hoặc tuy vậy song cùng nhau thì ta áp dụng công thức:

*

2. Ví dụ

Ví dụ 1: đến đoạn mạch luân phiên chiều có R = 40Ω cuộn cảm thuẩn bao gồm độ tự cảm L = 0,4/π H và tụ điện tất cả điện dung 10-4π (F) mắc nối tiếp. Nhị đầu đoạn mạch mắc vào nguồn luân chuyển chiều bao gồm tần số 50Hz. Tổng trở của mạch là

A. 80Ω

B. 72Ω

C. 120Ω

D. 150Ω

Hướng dẫn:

Ta có:

*

Áp dụng công thức về tổng trở ta có:

*

Vậy tổng trở là 72 Ω

Chọn B.

Ví dụ 2: Trong một buổi trao trái bóng vàng FiFa năm 2012, ban tổ chức triển khai không biết chọn ai trong bốn cái brand name Cristiano Ronaldo, Messi, Andes Iniesta với Casillas để được nhận quả bóng vàng buộc phải sau một hồi trao đổi. Phiên bản tổ chức chuyển ra thắc mắc phụ: Đặt một mạch tiếp nối RLC vào một mạng điện xoay chiều, biết ZL C . Nếu bây chừ tăng tần số một lượng nhỏ dại thì sao

A. Cristiano Ronaldo cho rằng tổng trở mạch không đổi.

B. Với kiến thức và kỹ năng uyên thâm của mình về trang bị lí, Andes Iniesta nghĩ rằng tổng trở mạch giảm.

Xem thêm: Hàm Số Bậc 1 - Đồ Thị Của Hàm Số Bậc Nhất

C. Messi xin chọn phương án là tổng trở mạch tăng

D. Ôi trời ơi, dễ vậy mà cũng đoán sai. Casillas cho rằng tổng trở thời điểm tăng cơ hội giảm.

Bạn thấy giải pháp trên hẳn sẽ biết ai là cầu thủ nhận được quả nhẵn vòng năm 2012 rồi chứ?