Viết vào vị trí chấm. Đúng ghi đ, không nên ghi s. Bộ bàn ghế học viên có size đo được như hình bên. Hỏi khía cạnh bàn cao hơn nữa mặt ghế mấy đề-xi-mét?


Bài 1

Viết.

Bạn đang xem: Bài tập đề-xi-mét lớp 2

 

*

Phương pháp giải:

Học sinh quan liêu sát phương pháp viết chủng loại rồi thực hành thực tế viết lại vào vở.

Lời giải chi tiết:

Học sinh trường đoản cú thực hành.


Bài 2

Viết vào nơi chấm.

*

a) lâu năm hơn, ngắn thêm hay bằng?

- Ngón trỏ ........................ 1 dm.

- Bàn tay .......................... 1 dm.

- Gang tay ....................... 1 dm.

- Sải tay ........................... 10 dm.

- bước đi ...................... 5 dm.

b) cm giỏi dm?

- Ngón trỏ dài khoảng: 5 ........

- Gang tay lâu năm khoảng: 15 ........

- Bàn tay dài khoảng: 1 ..........

- Sải tay lâu năm khoảng: 12 ........

- bước chân dài khoảng: 4 ........

c) Đo rồi viết vào chỗ chấm.

- Ngón trỏ dài khoảng chừng ..... Cm.

- Bàn tay dài khoảng chừng ....... Cm

- bước chân dài khoảng ........ Cm.

- Gang tay dài khoảng chừng ........ Cm.

- Sải tay dài khoảng ......... Dm.

Phương pháp giải:

Quan gần cạnh tranh, em hãy điền các chữ thích hợp vào địa điểm chấm.

Lời giải đưa ra tiết:

a)

- Ngón trỏ ngắn hơn 1 dm.

- Bàn tay bằng 1 dm.

- Gang tay dài hơn 1 dm.

- Sải tay dài hơn 10 dm.

- bước chân ngắn hơn 5 dm.

b) cm tuyệt dm?

- Ngón trỏ nhiều năm khoảng: 5 cm.

- Gang tay nhiều năm khoảng: 15 cm.

- Bàn tay nhiều năm khoảng: 1 dm.

- Sải tay nhiều năm khoảng: 12 dm.

- Bước người mẫu khoảng: 4 dm

c) Các em từ đo rồi viết vào chỗ chấm.


Bài 3

Đúng ghi đ, sai ghi s.

 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển 1 dm = 10 cm, ta chuyển 2 vế theo cùng một đơn vị chức năng đo rồi điền số tương thích vào địa điểm chấm.

Lời giải chi tiết:

Ta có 1 dm = 10 cm 8 dm = 80 cm 

3 dm = 30 centimet 7 dm = 70 cm

Vậy ta điền được như sau:

*


Bài 4

Tính:

8 centimet + 2 cm = ........ 10 dm + 7 dm = ...........

29 cm – 17 centimet = .......... 33 dm – 21 dm = ...........

33 cm – 10 cm + 25 centimet = ........ 44 dm + 55 dm + 68 dm = .........

Phương pháp giải:

Tính nhẩm công dụng các phép tính rồi viết đơn vị đo theo sau số vừa tìm được.

Lời giải đưa ra tiết:

8 cm + 2 centimet = 10 cm 10 dm + 7 dm = 17 dm

29 centimet – 17 centimet = 12 cm 33 dm – 21 dm = 12 dm

33 cm – 10 centimet + 25 cm = 48 cm 44 dm + 55 dm - 68 dm = 31 dm.


Bài 5

Bộ bàn ghế học viên có size đo được như hình bên. Hỏi phương diện bàn cao hơn nữa mặt ghế mấy đề-xi-mét?

 

 

 

 

 

Trả lời: mặt bàn cao hơn mặt ghế ..........

*

Phương pháp giải:

Số dm mặt bàn cao hơn nữa mặt ghế = 6 dm – 3 dm.

Lời giải đưa ra tiết:

6

-

3

=

3

Trả lời: mặt bàn cao hơn mặt ghế 3 dm.


Bài 6

Dài hơn, ngắn lại hơn hay bằng?

*

Phương pháp giải:

Quan ngay cạnh tranh và đối chiếu chiều dài của từng vật với cùng 1 dm rồi điền vào khu vực chấm mang lại thích hợp.

Lời giải chi tiết:

*


Bài 7

Đánh dấu 

*
vào bí quyết đặt thước đúng để đo các đồ vật.

*

Phương pháp giải:

Ta để thước làm sao cho đồ vậy áp vào cạnh thước và một đầu của dụng cụ đặt tại vén số 0 của thước.

Lời giải đưa ra tiết:

*


Bài 8

Ước lượng rồi đo những đồ vật trong lớp.

Xem thêm: Vì Sao Người Lại Đang Tâm Nỡ Xé Tim Anh Làm Hai, Lời Bài Hát Anh Không Tha Thứ

*

Phương pháp giải:

Em hãy mong lượng các vật dụng bàn học, bảng lớp, cửa lớp rồi đo để đánh giá lại.

Lời giải đưa ra tiết:

Kích thước mỗi đồ gia dụng dùng hoàn toàn có thể khác nhau giữa các trường. Em tham khảo size sau đây: