Dạng 1: xác định vận tốc, gia tốc, quãng đường đi trong vận động thẳng chuyển đổi đều

Sử dụng những công thức sau:

+ (a = fracDelta vDelta t = fracv - v_0t - t_0)

+ (v = v_0 + at)

+ (s = v_0t + frac12at^2)

+ Công thức tự do với thời gian : (v^2 - v_0^2 = 2 mas)

Trong đó:

a > 0 nếu chuyển động nhanh dần dần đều

a 0 = 72 km/h thì hãm phanh chuyển động chậm dần dần đều, sau 10 giây đạt tốc độ v1 = 54 km/h

a) Sau bao lâu kể từ thời điểm hãm phanh thì tàu đạt vận tốc v = 36 km/h với sau bao lấu thì tàu giới hạn hẳn.

Bạn đang xem: Phương pháp giải một số dạng bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều

b) Tính quãng đường đoàn tàu đi được cho đến lúc giới hạn lại.

Hướng dẫn giải

Chọn chiều dương cùng chiều hoạt động của tàu, gốc thời gian là thời điểm tàu ban đầu hãm phanh.

a)

Đổi 72 km/h = 20 m/s; 54 km/h = 15 m/s

Gia tốc của tàu là:

(a = fracDelta vDelta t = fracv_1 - v_0Delta t = frac15 - 2010 = - 0,5m/s^2)

Vật đạt gia tốc v = 36 km/h = 10 m/s sau thời hạn là:

Ta có: (v = v_0 + at Leftrightarrow 10 = 20 + left( - 0,5 ight)t \Leftrightarrow t = 20 ms)

Khi tạm dừng hẳn đồ dùng có gia tốc v’ = 0

(v" = v_0 + at" Leftrightarrow 0 = đôi mươi + left( - 0,5 ight)t" \Leftrightarrow t" = 40 ms)

b)

Áp dụng công thức chủ quyền với thời gian ta có:

(v"^2 - v_0^2 - 2 ma.s Leftrightarrow 0^2 - 20^2 = 2.left( - 0,5 ight).s \Leftrightarrow s = 400m)

Dạng 2: Viết phương trình vận động thẳng chuyển đổi đều

Bước 1: lựa chọn hệ quy chiếu

+ Trục tọa độ Ox trùng cùng với quỹ đạo chuyển động

+ nơi bắt đầu tọa độ (thường gắn thêm với vị trí thuở đầu của vật)


+ Gốc thời gian (thường là thời điểm vật bước đầu chuyển động)

+ Chiều dương (thường chọn là chiều hoạt động của vật được chọn làm mốc)

Bước 2: tự hệ quy chiếu vừa chọn, xác định các yếu tố (x_0;v_0;t_0) của trang bị

(v0 cần khẳng định dấu theo chiều đưa động).

Bước 3: Viết phương trình chuyển động

Phương trình vận động thẳng đổi khác đều tất cả dạng:

(x = x_0 + v_0t + frac12at^2)

Lưu ý:

Trong trường đúng theo này bắt buộc xét đến dấu của vận động nên ta có:

+ (overrightarrow a .overrightarrow v > 0) khi vật hoạt động nhanh dần dần đều

+ (overrightarrow a .overrightarrow v 2. Tại B vật dụng hai chuyển động nhanh dần phần đa với gia tốc 0,4 m/s2. Biết trên A vật dụng một tất cả vận tốc thuở đầu 10 m/s, tại B đồ gia dụng hai ban đầu chuyển động từ địa chỉ đứng yên.


a) Viết phương trình chuyển động của nhị vật

b) khẳng định thời điểm với vị trí nhì xe gặp nhau.

Xem thêm: Getting The Most Out Of Key Opinion Leader Relationships, Key Opinion Leaders

Hướng dẫn giải

Chọn nơi bắt đầu tọa độ trên A, gốc thời gian là thời gian 8 giờ, chiều dương là chiều từ bỏ A mang lại B.

a)

Phương trình hoạt động của hai vật dụng là:

Vật 1: (x_1 = x_0_1 + v_0_1t + frac12a_1t^2 = 0 + 10t - 0,1t^2) (1) (vật một vận động chậm dần dần đều buộc phải a, v trái dấu; v > 0 => a a

*

*

*