Câu điều kiện là một mảng khó vào ngữ pháp tiếng Anh, ko chỉ bởi vì những sự kết hợp khiến khó khăn cho học sinh mà hơn nữa là sự đa dạng trong cách viết câu. Vị vậy bài viết này sẽ giúp các bạn học khá hiểu được, nắm rõ được tầm nâng cấp của câu điều kiện


*
ctvx-lair.com228 3 năm trước 7596 lượt xem | giờ Anh 12

Câu điều kiện là một mảng khó vào ngữ pháp tiếng Anh, không chỉ bởi vì những sự kết hợp khiến khó khăn đến học sinh mà rộng nữa là sự nhiều dạng trong cách viết câu. Vày vậy bài viết này sẽ giúp các bạn học khá hiểu được, nắm rõ được tầm nâng cấp của câu điều kiện


Câu điều kiện nâng cao

 

1. Bí quyết dùng câu điều kiện với UNLESS

Unless có nghĩa là "trừ khi" và bạn cũng có thể dùng unless để sửa chữa thay thế cho if... Not...

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện nâng cao

 (nếu... Không...) :

She won"t go if you do not go. = She won’t go unless you go.Cô ấy sẽ không còn đi nếu bạn không đi. = Cô ấy sẽ không còn đi trừ khi bạn đi.

I won"t pay if you do not give me the sản phẩm immediately = I won"t pay unless you give the product immediately.Tôi sẽ không trả tiền nếu bạn không đưa sản phẩm ngay lập tức. = Tôi sẽ không còn trả tiền trừ khi bạn đưa thành phầm ngay lập tức.

If you do not study, you"ll fail the exam. = Unless you study, you"ll fail the exam.Nếu bạn không học bài, bạn sẽ thi trượt. = Bạn đang thi trượt, trừ khi bạn học bài.

Mẹo: Để đến dễ hiểu, họ nên dịch câu tự mệnh đề bao gồm trước rồi mới dịch mệnh đề unless:

Unless you study, you"ll fail the exam. → Bạn vẫn thi trượt, trừ khi bạn học tập bài.

Lưu ý:

Chúng ta chỉ dùng unless khi nói tới một sự việc có khả năng xảy ra trong tương lai, vày vậy chỉ hoàn toàn có thể dùng unless trong câu điều kiện loại 1, ko dùng unless trong câu điều kiện loại 2 và một số loại 3.

Ví dụ:

Câu đk loại 1:She won"t go if you do not go. → She won’t go unless you go. Cô ấy sẽ không còn đi nếu như khách hàng không đi (còn nếu như bạn đi thì cô ấy đang đi).

Câu đk loại 2:She wouldn"t go if you did not go. → She wouldn"t go unless you went.Cô ấy sẽ không đi nếu như bạn không đi (nhưng thực tiễn hiện tại là chúng ta có đi nên cô ấy cũng có thể có đi).

 

She won’t go unless you go.

 

2. Một vài từ khác cầm cố cho IF vào câu điều kiện

Ngoài từ if ra, chúng ta rất có thể dùng một trong những từ không giống để biểu đạt ý tương tự. Cấu trúc dùng những từ này cũng giống như với if:

even if = cho dù, trong cả khi

Even if I become a billionaire, I will still be working. = Cho dù tôi biến hóa tỷ phú, tôi vẫn sẽ làm việc.

only if = chỉ khi

She can play đoạn clip games only if her parents lets her. = Cô ấy có thể chơi game điện tử chỉ khi bố chị em cho phép.

what if = nếu như như... Thì sao?

What if John told Mary my secrets? = Nếu như John đang nói cho Mary biết kín đáo của tôi thì sao?

as long as = so long as = miễn là, chỉ cần(chỉ cần sử dụng với câu điều kiện loại 1)

We will camp outside as long as the weather is good. = chúng ta sẽ cắm trại kế bên trời miễn làthời tiết tốt.

You can borrow the book so long as you return it on time. = bạn có thể mượn quyển sách miễn là bạn trả đúng hẹn.

provided that = providing = miễn là, chỉ cần(chỉ cần sử dụng với câu đk loại 1)

We"ll buy anything, providing the price is reasonable. = cửa hàng chúng tôi sẽ mua bất kỳ cái gì, miễn làgiá cả đúng theo lý.

Provided that you have the money in your account, you can withdraw up to lớn $100 a day. = Miễn là bạn có tiền trong tài khoản, bạn cũng có thể rút tiền lên tới 100 đô la một ngày.

suppose = supposing = giả sử(chỉ dùng với câu điều kiện loại 2 & 3)

Suppose you won the lottery, what would you do? → mang sử các bạn trúng số độc đắc thì các bạn sẽ làm gì?

 

Suppose you won the lottery, what would you do?

 

Để diễn tả ý "nếu ko có..." hoặc "nếu không vì...", bạn có thể dùng các cấu trúc sau:

if it weren"t for + danh từ(chỉ cần sử dụng với câu điều kiện loại 2)

If it weren"t for you, I wouln"t know what khổng lồ do. = Nếu không có bạn thì tôi chần chờ phải có tác dụng gì.

if it hadn"t been for + danh từ(chỉ dùng với câu đk loại 3)

If it hadn"t been for the fact that they were wearing seat belts, they would have been badly injured. = còn nếu không vì họ sẽ thắt dây an ninh thì họ đã bị thương nặng nề rồi.

but for + danh từ(chỉ dùng với câu đk loại 2 và 3)

He would have played but for a knee injury. = còn nếu không vì gặp chấn thương đầu gối thì anh ấy đã chơi rồi.

 

He would have played but for a knee injury.

 

3. Đảo ngữ của câu điều kiện

Chúng ta có thể đảo ngữ mang lại các câu điều kiện. Khi đảo ngữ như vậy, câu điều kiện trở nên trọng thể hơn.

Dưới đây là quá trình đảo ngữ câu điều kiện:

LoạiCâu ban đầuBiến đổi thành trang trọngĐảo ngữ
Loại 1If you meet him, please tell him about it.

Thêm SHOULD vào mệnh đề IFIf you should meet him, please tell him about it.

Đưa SHOULD ra trước IF, sau đó bỏ IFShould you meet him, please tell him about it.

Loại 2

If I knew Italian, I would work in Italy.

If she were my friend, I would tell her the truth.

Thêm WERE lớn vào mệnh đề IF nếu như câu chưa xuất hiện WERE

If I were to know Italian, I would work in Italy.

If she were my friend, I would tell her the truth. (không cầm cố đổi)

Đưa WERE ra trước trước mệnh đề IF, vứt IF

Were I lớn know Italian, I would work in Italy.

Were she my friend, I would tell her the truth.

Loại 3If I had studied harder, I would have passed the test.

Xem thêm: Trách Nhiệm Của Sinh Viên Trong Chiến Tranh Nhân Dân Bảo Vệ Tổ Quốc

(không trở nên đổi)

Đưa HAD ra trước mệnh đề IF, kế tiếp bỏ IF

Had I studied harder, I would have passed the test.

 

4. Tổng kết