Tài liệu gồm 98 trang, bắt tắt lý thuyết, phân dạng và chỉ dẫn giải những dạng toán, tuyển chọn chọn những bài tập trường đoản cú cơ phiên bản đến nâng cao chuyên đề bất đẳng thức và bất phương trình, giúp học sinh lớp 10 xem thêm khi học chương trình Đại số 10 chương 4 (Toán 10).

Bạn đang xem: Bài tập bất phương trình

1. BẤT ĐẲNG THỨCI. Cầm tắt lí thuyết.1. Những khái niệm.2. Tính chất.II. Những dạng toán.Dạng 1. Thực hiện phép chuyển đổi tương đương.Dạng 2. Áp dụng bất đẳng thức Cô-si.Dạng 3. Thực hiện bất đẳng thức Bunhiacopxki.Dạng 4. Sử dụng các bất đẳng thức hệ quả.Dạng 5. Chứng minh bất đẳng thức dựa vào tọa độ véc – tơ.Dạng 6. Bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối.

2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨNI. Nắm tắt lí thuyết.1. Giải với biện luận bất phương trình ax + b > 0.2. Giải cùng biện luận bất phương trình ax + b ≤ 0.II. Các dạng toán.Dạng 1. Giải bất phương trình hàng đầu một ẩn.Dạng 2. Giải cùng biện luận bất phương trình số 1 một ẩn.Dạng 3. Tìm quý hiếm của tham số nhằm bất phương trình có tập nghiệm thỏa đk cho trước.Dạng 4. Hệ bất phương trình hàng đầu một ẩn.Dạng 5. Giải cùng biện luận hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.Dạng 6. Tìm giá trị của tham số để hệ bất phương trình gồm tập nghiệm thỏa điều kiện cho trước.

3. DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤTI. Bắt tắt lí thuyết.1. Nhị thức bậc nhất.2. Định lý về vệt của nhị thức bậc nhất.3. Những ví dụ minh họa.II. Các dạng toán.Dạng 1. Xét vết tích – thương những nhị thức bậc nhất.Dạng 2. Xét vết nhị thức bao gồm chứa tham số.Dạng 3. Giải bất phương trình tích.Dạng 4. Giải bất phương trình cất ẩn ở mẫu thức.Dạng 5. Giải bất phương trình hàng đầu chứa dấu quý hiếm tuyệt đối.

4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhì ẨNI. Tóm tắt lí thuyết.1. Bất phương trình hàng đầu hai ẩn.2. Hệ bất phương trình hàng đầu 2 ẩn.II. Các dạng toán.Dạng 1. Màn biểu diễn tập nghiệm bất phương trình bậc nhất hai ẩn.Dạng 2. Màn biểu diễn hình học hành nghiệm của hệ bất phương trình số 1 hai ẩn.Dạng 3. Các bài toán thực tiễn.

5. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAII. Cầm tắt lí thuyết.1. Tam thức bậc hai.2. Định lí về dấu của tam thức bậc hai.3. Định lí về vết của tam thức bậc hai.4. Bất phương trình bậc hai một ẩn.II. Những dạng toán.Dạng 1. Xét vết tam thức bậc hai.Dạng 2. Tìm đk của tham số nhằm tam thức bậc hai luôn luôn mang một dấu.Dạng 3. Giải bất phương trình bậc hai.Dạng 4. Việc có chứa tham số.

Xem thêm: Coherence Là Gì - Coherence And Cohesion Là Gì

6. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IVI. Đề số 1a.II. Đề số 1b.III. Đề số 2a.IV. Đề số 2b.V. Đề số 3a.VI. Đề số 3b.VII. Đề số 4a.VIII. Đề số 4b.