Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang VBT toán 5 bài 4 : Ôn tập : so sánh hai phân số (tiếp theo) cùng với lời giải cụ thể và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

a) Điền dấu phù hợp vào vị trí chấm ((>,; ;& 4 over 7 & 7 over 4 > 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8 over 5 > 1 cr} )

b)

- nếu tử số bé nhiều hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn (1).

Bạn đang xem: Bài 4 vở bài tập toán lớp 5

- nếu như tử số bởi mẫu số thì phân số đó bằng (1).

- giả dụ tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn (1).


Bài 2

a) Điền dấu phù hợp vào khu vực chấm ((>,; ;& 2 over 9;...;2 over 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 over 15;...;4 over 19 cr & 15 over 8;...;15 over 11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,22 over 9;...;22 over 5 cr} )

b) Viết “bé hơn”; “lớn hơn” vào địa điểm chấm yêu thích hợp

Trong nhị phân số tất cả tử số bởi nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn (lớn hơn) thì phân số đó ..............(................) phân số kia.

Phương pháp giải:

Trong hai phân số có cùng tử số:

- Phân số nào tất cả mẫu số lớn hơn vậy thì phân số đó bé xíu hơn.

- Phân số nào gồm mẫu số nhỏ hơn thì phân số đó bự hơn.

Lời giải bỏ ra tiết:

a)

( displaystyle eqalign& 2 over 9 4 over 19 cr & 15 over 8 > 15 over 11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,quad22 over 9 ,; ;& 3 over 5;...;4 over 7 ;; quad quad quad9 over 11;...;9 over 13 cr ) ; ( displaystyle 2 over 3;...;3 over 2 )

Phương pháp giải:

- Quy đồng mẫu mã số hai phân số rồi đối chiếu hai phân số sau khi quy đồng.

Xem thêm: Hãy Sống Như Đời Núi Vươn Tới Những Tầm Cao, Hãy Sống Như Đồi Núi Vươn Tới Những Tầm Cao

- Áp dụng cách đối chiếu hai phân số có cùng tử số; cách so sánh hai phân số với (1).

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Ta gồm : (dfrac35 = dfrac2135 ) ; (dfrac47 = dfrac2035 ) 

Mà (dfrac2135 > dfrac2035 ) (vì (21>20))

cho nên : (dfrac35 > dfrac47 ).

b) do (11 dfrac913 ).

c) bởi vì (dfrac23 1) đề xuất ta có (dfrac23 & 3 over 5>4 over 7 ;; quad quad quad9 over 11>9 over 13 cr} ) ; ( displaystyle 2 over 3

*
Bình luận
*
phân chia sẻ