CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O được soạn gửi tới bạn đọc là ngôn từ phương trình phản bội ứng CO2 chức năng với Ba(OH)2 sản phẩm sau phản nghịch ứng thu được kết tủa BaCO3 với đk tỉ lệ số mol thân số mol CO2 với Ba(OH)2 cân nhau hoặc số mol của CO2 nhỏ tuổi hơn Ba(OH)2.

Bạn đang xem: Ba oh 2 co2 dư

Từ đó bạn đọc nắm được cách thức làm dạng bài xích tập: khi đến oxit axit công dụng với dung dịch kiềm. Mời các bạn tham khảo.


2. Điều kiện phản ứng xẩy ra khi mang lại CO2 công dụng với Ba(OH)2 

Do ta ko biết sản phẩm thu được là muối hạt nào phải phải tính tỉ lệ T:

Bạn sẽ xem: CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O


Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3↓ + H2O (1)

Ba(OH)2 + 2CO2 → Ba(HCO3)2 (2)

Đặt T = nCO2 : nBa(OH)2

Nếu T ≤ 1: chỉ tạo thành muối BaCO3

Nếu T = 2: chỉ tạo thành muối Ba(HCO3)2

Nếu 1 3 và Ba(HCO3)2

Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy tất cả kết tủa, thêm Ba(OH)2 dư vào thấy tất cả kết tủa nữa suy ra tất cả sự sinh sản cả BaCO3 với Ba(HCO3)2

Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, lọc quăng quật kết tủa rồi đun cho nóng nước lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra bao gồm sự sản xuất cả BaCO3 và Ba(HCO3)2.

Nếu không tồn tại các dữ khiếu nại trên ta đề nghị chia ngôi trường hợp để giải.

* khi những câu hỏi không thể tính T ta phụ thuộc những dữ kiện phụ nhằm tìm ra kỹ năng tạo muối.

Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư thì chỉ chế tạo muối BaCO3.

* Sự tăng giảm khối lượng dung dịch : khi cho thành phầm cháy vào trong bình Ca(OH)2 giỏi Ba(OH)2.

mbình tăng = m hấp thụ

m dd tăng = mhấp thụ – m kết tủa

m dd giảm = m kết tủa – mhấp thụ

3. Bài tập áp dụng liên quan 

Câu 1. V lít khí CO2 (đktc) vào 3 lít Ba(OH)2 0,1M được 39,4 gam kết tủa. Giá chỉ trị lớn nhất của V là?

A. 8,96

B. 2,24

C. 4,48

D. 6,72


Đáp án A

Khi sục CO2 vào 0,3 mol Ba(OH)2 thu được 0,2 mol kết tủa BaCO3

Thì rất có thể xảy ra 2 trường hợp có kết tủa.

Trường phù hợp 1:

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O.

→ n(CO2) = n(BaCO3) = 0,2. → V = 4,48 lít.

Trường đúng theo 2:

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

0,2

2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2.

0,2 0,1

→ n(CO2) = 0,2 + 0,2 = 0,4. → V = 8,96 lít

Nên V max = 4,48 lít.


Câu 2. Phản ứng trình diễn đúng sự nhiệt độ phân của muối bột Bari Cacbonat:

A. BaCO3

*
BaO + CO

B. 2BaCO3

*
3BaO + CO2

C. BaCO3

*
BaO + CO2

D. 2BaCO3

*
2Ba +CO2 + O2


Đáp án C

Câu 3. mang lại cacbon lần lượt công dụng với Al, H2O, CuO, HNO3 sệt , H2SO4 đặc, KClO3, CO2 ở điều kiện thích hợp. Số phản nghịch ứng mà trong các số đó cacbon đóng vai trò chất khử là

A. 6.

B. 4.

C. 7.

D. 5.


Đáp án A: C thể hiện tính khử khi công dụng với hóa học oxi hóa → H2O, CuO, HNO3 đặc, H2SO4 đặc, KClO3 , CO2

C + 2H2O → CO2 + 2H2

2CuO + C → 2Cu + CO2

C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

C + 2H2SO4 → 2SO2 + CO2 + 2H2O

2KClO3 + 3C → 2KCl + 3CO2

C + CO2 → 2CO


Câu 4. Sục 2,24 lít CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch các thành phần hỗn hợp Ba(OH)2 0,06M, NaOH 0,03M. Sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được a gam kết tủa . Gía trị của a là

A. 19,7

B. 9,85

C. 7,88

D. 13,79


Đáp án B

Ta bao gồm :

nCO2 = 0,1 mol ;

nOH– = 1.0,06.2 + 1.0,03.1 = 0,15 mol

nBa2+ = 0,06.1 = 0,06 mol

Mà 1 OH– / nCO2 = 0,3/0,2 = 1,5 bội nghịch ứng tạo ra 2 muối

=> nCO32- = nOH– – nCO2 = 0,15 mol nBaCO3 = 0,05 mol

=> m = 197.0,05 = 9,85 gam


Câu 5. Dẫn nhàn hạ 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,1M, sau bội phản ứng chiếm được dung dịch

A. CaCO3

B. CaCO3 với Ca(HCO3)2

C. Ca(HCO3)2

D. CaCO3 cùng Ca(OH)2 dư


Đáp án B

nCO2 = 0,3 mol

nCa(OH)2 = 0,2 mol

Tỉ lệ:

nCO2/nCa(OH)2 = 0,3/0,2 = 1,5

Vậy sản phẩm sau bội phản ứng bao gồm CaCO3 và Ca(HCO3)2


Câu 6. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch Ca(OH)2 1M chiếm được 12 gam kết tủa. Lọc kết tủa làm cho nóng dung dịch lại thấy tất cả kết tủa nữa. Tìm V?

A. 3,136 lít

B. 8,960 lít

C. 6,272 lít

D. 4,480 lít


Đáp án C

nCaCO3 = 12/100 = 0,12 mol

Do đun nóng lại thu nhận thêm kết tủa => nên tất cả Ca(HCO3)2

nCa(OH)2 = 0,2.1 = 0,2 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,12 0,12 ← 0,12 mol

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

0,16 (0,2 – 0,12) mol

→ nCO2 = 0,12 + 0,16 = 0,28 mol

→ V = 0,28.22,4 = 6,272 lít


Câu 7. V lít khí CO2 (đktc) vào 1,5 lít Ca(OH)2 0,1M được 19,7 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là?

A. 1,12

B. 2,24

C. 4,48

D. 6,72


Đáp án C

Khi sục CO2 vào 0,15 mol Ba(OH)2 thu được 0,1 mol kết tủa BaCO3

Thì có thể xảy ra 2 trường hợp có kết tủa.

Trường hợp 1:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O.

→ nCO2 = nCaCO3 = 0,1.

→ V = 2,24 lít.

Trường phù hợp 2:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,1

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2.

0,1 0,05

→ nCO2 = 0,1 + 0,1 = 0,2.

→ V = 4,48 lít

Nên V max = 4,48 lít.


Câu 8. Cho 4,48 lít khí CO2 (đktc) trải qua 150ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch Y. Khối lượng muối thu được lúc cô cạn dung dịch Y là

A. 30

B. 60

C. 15

D. 40


Đáp án C

nCO2 = 4,48/22,4 = 0,2 (mol)

nKOH= 0,15.1 = 0,15 (mol)

Xét tỉ lệ chế tạo muối:

nKOH/nCO2 = 0,15/0,2 =0,75 3; CO2 dư

Phương trình hóa học

CO2 + KOH → KHCO3

→ nKHCO3 = nKOH = 0,15 (mol)

→ mKHCO3 =mmuối = 0,15.100 = 15 (g)


—————————-

Mời những bạn tìm hiểu thêm một số tài liệu liên quan 

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng vừa giới thiệu tới các bạn phương trình hóa học CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O, muốn rằng qua nội dung bài viết này các chúng ta có thể học tập xuất sắc hơn môn Hóa lớp 12. Mời chúng ta cùng xem thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, Thi thpt tổ quốc môn Toán, Thi THPT đất nước môn vật Lý,….Chúc chúng ta học tập tốt.

Xem thêm: 3 Loại Thực Phẩm Cần Tránh Cho Bệnh U Nguyên Bào Võng Mạc ( Retinoblastoma)

Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học 8 Phương trình làm phản ứng hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger giới thiệu via e-mail Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay gần đây


*

Phân tích lời thoại của Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương


37 phút trước
*

Cảm nhận về 8 câu thơ cuối của bài bác Kiều sinh hoạt lầu dừng Bích


2 giờ trước
*

Nghị luận về bài xích thơ Viếng lăng Bác


3 tiếng trước
*

Phân tích 7 câu thơ đầu trong bài thơ Đồng chí


4 giờ trước
*

Phân tích khổ 3 4 bài xích Viếng lăng Bác


5 giờ đồng hồ trước
*

Cảm nhận về đoạn trích Lục Vân Tiên cứu giúp Kiều Nguyệt Nga


5 giờ trước
*

Phân tích nhì khổ đầu bài xích thơ Đoàn thuyền tiến công cá


6 giờ đồng hồ trước
*

Phân tích khổ 1 bài bác thơ bếp lửa


7 giờ trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường đề nghị được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu giữ tên của tôi, email, và website trong trình coi ngó này đến lần bình luận kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem những nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực nằm trong Sở GDĐT tỉnh giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.196)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to vị trí cao nhất button
Close
Tìm tìm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả search kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang sử dụng trình ngăn quảng cáo!


Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!