Chất to cũng là 1 nhóm chất dinh dưỡng và quan trọng cho nhỏ người. Vậy chất béo tất cả thành phần, kết cấu và đặc điểm thế nào, hãy cùng Kiến Guru khám phá về Chất mập hóa 12 nhé!

I. Chất bự hóa 12: Khái niệm chất lượng béo

- Chất lớn là trieste của glixerol với axit béo, gọi bình thường là triglixerit xuất xắc là triaxylglixerol.

Bạn đang xem: Axit béo no

- CTCT bình thường của hóa học béo:

Trong đó: R1, R2, R3 là nơi bắt đầu hiđrocacbon của axit béo, rất có thể giống hoặc khác nhau.

*

Chất béo hóa 12

- Axit khủng là axit đối kháng chức mạch C dài, ko phân nhánh, có số cacbon chẵn (thường từ bỏ 12C mang lại 24C), hoàn toàn có thể no hoặc ko no.

Các axit khủng thường gặp:

+ Axit phệ no:

C17H35 – COOH: axit stearic. M = 284 g/mol

C15H31 – COOH: axit panmitic. M = 256 g/mol

+ một số loại không no:

C17H33 – COOH: axit oleic. M = 282 g/mol

(cis – CH37CH = CH7COOH)

C17H31 – COOH: axit linoleic. M = 280 g/mol

(cis – CH34CH = CH – CH2 – CH = CH 7COOH).

- một số ví dụ về chất lượng béo:

(C17H35COO)3C3H5 tristearin (tristearoylglixerol).

(C15H31COO)3C3H5 tripanmitin (tripanmitoylglixerol).

(C17H33COO)3C3H5 triolein (trioleoylglixerol).

(C17H31COO)3C3H5 trilinolein (trilinoleoylglixerol).

- Khi đến glixerol + n (n ∈ N*) axit mập thì số loại triglixerit được là:

*

Chất phệ hóa 12

- tinh thần tự nhiên: Chất khủng là thành phần chính trong dầu, mỡ cồn vật, lấy ví dụ như: mỡ bụng bò, gà, lợn,...dầu lạc, dầu vừng, dầu ô – liu, ...

*

Chất phệ hóa 12

II. Chất lớn hóa 12: TÍNH CHẤT VẬT LÝ

- Ở đk thường, chất phệ ở tâm trạng lỏng hoặc rắn.

+ Chất khủng lỏng: vào phân tử tất cả gốc hiđrocacbon không no (gốc axit bự không no).

Một trong số gốc R1, R2 , R3 không no thì chất khủng thuộc chất mập lỏng.

Ví dụ: (C17H33COO)3C3H5

+ Chất to rắn: vào phân tử có gốc hiđrocacbon no (gốc axit bự no).

Các gốc R1, R2 , R3 phần lớn no thì chất lớn đó trực thuộc chất béo rắn.

Ví dụ: (C17H35COO)3C3H5

- Chất mập không rã trong nước. Tan giỏi trong dung môi cơ học như: nước xà phòng, benzen, hexan, clorofom...

- chất béo nhẹ nhàng hơn nước. Bởi chúng nổi trên mặt phẳng nước.

III. Chất phệ hóa 12: TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Chất lớn là trieste phải chúng có đặc thù của este như: phản nghịch ứng thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit, phản nghịch ứng xà phòng hóa với phản ứng ở gốc hiđrocacbon.

1. Phản ứng thủy phân:

a. Thủy phân trong môi trường xung quanh axit:

- Đặc điểm: phản ứng thuận nghịch.

- Xúc tác: H+, t0.

- Phương trình tổng quát:

Ví dụ: Thủy phân tristearin:

(C17H35COO)3C3H5 + 3H2O 3C17H35COOH + C3H5(OH)3

tristearin axit stearic glixerol

b. Thủy phân trong môi trường thiên nhiên kiềm (Xà chống hóa):

- Đặc điểm: phản bội ứng một chiều.

- Điều kiện: t0.

- Phương trình tổng quát:

Ví dụ: Thủy phân tristearin:

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

tristearin natri stearat glixerol

- muối bột thu được sau bội phản ứng là thành phần chính của xà phòng nên được gọi là phản nghịch ứng xà chống hóa.

Lưu ý: - lúc thủy phân chất béo luôn luôn thu được glixerol.

- Sơ đồ vật thủy phân chất bự trong dung dịch bazơ:

Triglixerit + 3OH- muối hạt + Glixerol.

Vì vậy

- Bảo toàn khối lượng: m triglixerit + m bazơ = m muối bột + m glixerol

* Chỉ số axit: là số mg KOH buộc phải để trung hòa lượng axit dư có trong 1 gam hóa học béo.

Xem thêm: Ngày 13 11 Là Ngày Gì - Xem Ngày 13 Tháng 11 Năm 2021 Tốt Hay Xấu

Thường thì đề bài sẽ cho công dụng với NaOH cần để ý để quy đổi.

Khi chất béo có axit dư, NaOH đầy đủ thì:

Tính cho 1 gam hóa học béo:

naxit mập = nOH- (phản ứng với axit béo) (mmol↔mili mol)