Axetilen C2H2

– Axetilen C2H2 là một trong hợp hóa chất với bí quyết C₂H₂. Nó là một trong hydrocarbon và là alkin đơn giản nhất sử dụng để sản xuất poli (vinyl clorua), dùng sản xuất vật liệu bằng nhựa PVC và nhiều hóa chất khác


Tính chất vật lý của Axetilen C2H2

– tính chất vật lý của Axetilen C2H2 là hóa học khí, ko màu, không mùi, không nhiều tan trong nước, nhẹ rộng không khí (d=26/29).

Bạn đang xem: Axetilen tác dụng với oxi

*

Công thức kết cấu của Axetilen C2H2

– Công thức cấu tạo của Axetilen là tất cả một links ba thân hai nguyên tử cacbon và liên kết đơn thân hidro cùng cacbon.* Công thức cấu trúc của axetilen như sau:

Bạn đã xem: cách làm Axetilen

*

Tính chất hoá học của Axetilen C2H2

– đặc thù hóa học của Axetilen C2H2 là tính năng với Oxi O2, chức năng với Brom Br2 và Trong điều kiện thích hợp, axetilen còn gia nhập phản ứng cộng với nhiều chất khác ví như H2, Cl2


Axetilen tác dụng với Oxi

– lúc đốt trong không khí, axetilen cháy với ngọn lửa sáng, tỏa nhiều nhiệt

*
Axetilen công dụng với hỗn hợp brom
*
Điều chế Axetilen C2H2 trong phòng thí nghiệm

Trong phòng thí nghiệm để điều chế Axetilen C2H2 người ta cho can xi cacbua làm phản ứng với nước. Và phương pháp này cũng được áp dụng nhằm điều chế Axetilen C2H2 trong công nghiệp. CÔng thức nhằm điều chế C2H2 như sau

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

2. Phương pháp tân tiến để pha trộn axetilen bây chừ là sức nóng phân metan ở nhiệt độ cao, sau đó làm giá nhanh.

*

Ứng dụng của Axetilen C2H2

– Ứng Dụng của Axetilen C2H2 là dùng trong đèn xì oxi-axetilen dể hàn, cắt kim loại.

– ngoài ra Axetilen C2H2 còn là nguyên liệu để phân phối poli (vinyl clorua) sử dụng sản xuất vật liệu nhựa PVC và các hóa chất khác.

* Bảng so sánh metan CH4 , etilen C2H4 cùng axetilen C2H2

Metan CH4 Etilen C2H4 Axetilen C2H2
Đặc điểm cấu tạoLiên kết đơnMột links đôiMột link ba
Tính hóa chất chungPhản ứng cháyPhản ứng cháyPhản ứng cháy
Tính hóa chất riêngPhản ứng thếPhản ứng cộng (tác dụng với 1 phân tử Br2)Phản ứng cùng (tác dụng cùng với 2 phân tử Br2)

Bài tập về Axetilen

Bài 2 trang 122 sgk hoá 9: Cần từng nào ml dung dịch brom 0,1M để tính năng vừa đầy đủ với:

a) 0,224 lít etilen ở đk tiêu chuẩn.

b) 0,224 lít axetilen ở đk tiêu chuẩn.

Lời giải bài bác 2 trang 122 sgk hoá 9:

a) Theo bài bác ra, ta có: nC2H4 = V/22,4 = 0,244/22,4 = 0,01 (mol)

– Phương trình làm phản ứng:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

1 mol 1 mol 1 mol

0,01 mol ? mol

– Theo PTPƯ: nBr2 = nC2H4 = 0,01 (mol)

⇒ VBr2 = n/CM = 0,01/0,1 = 0,1 (lít)

b) Theo bài bác ra, ta có: nС2H2 = 0,244/22,4 = 0,01 (mol)

С2H2 + 2Вr2 → C2H2Br4

1 mol 2 mol 1 mol

0,01 mol ? mol

– Theo PTPƯ: nBr2 = 2.nС2H2 = 2.0,01 = 0,02 (mol).

⇒ VBr2 = n/CM = 0,02/0,1 = 0,2 (lít).

Bài 3 trang 122 sgk hoá 9: Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất đi màu 50ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì có thể làm mất màu từng nào ml dung dịch brom trên?

Lời giải bài xích 3 trang 122 sgk hoá 9:

– Phương trình phản bội ứng:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2. (1)

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4. (2)

– Từ PTPƯ (1) cùng (2) ta thừa nhận thấy:

Tỉ lệ nC2H4 : nBr2 = 1:1

nC2H2 : nBr2 = 1:2

⇒ Số mol brom bội nghịch ứng với C2H2 gấp gấp đôi C2H4, nên thể tích hỗn hợp brom tối đa nhưng mà C2H2 rất có thể làm mất màu đang gấp gấp đôi thể tích hỗn hợp brom bị C2H4 làm mất đi màu:

⇒ VBr2 (bị C2H2 làm mất màu) = 50ml × 2 = 100ml.

⇒ Nếu dùng 0,1 lít axetilen thì hoàn toàn có thể làm mất màu về tối đa 100ml dung dịch brom.

Bài 4 trang 122 sgk hoá 9: Đốt cháy 28ml tất cả hổn hợp khí metan cùng axetilen rất cần phải dùng 67,2ml khí oxi.

a) Tính xác suất thể tích của mỗi khí trong lếu láo hợp.

b) Tính thể tích khí CO2 sinh ra.

(Các thể tích khí đo làm việc cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)

Lời giải bài 4 trang 122 sgk hoá 9:

a) Gọi thể tích của CH4 và C2H2 lần lượt là x cùng y (ml).

– Theo bài ra, ta có: x + y = 28 (ml). (*)

– Phương trình làm phản ứng:

*

– Theo PTPƯ (1) thì: VO2 = 2.VCH4 = 2x

theo PTPƯ (2) thì: VO2 = 2,5.VC2H2 = 2,5y

⇒ toàn diện tích oxi buộc phải dùng là: VO2 = 2x + 2,5y

– nhưng theo bài ra, ta có: VO2 = 67,2 (ml)

⇒ 2x + 2,5y = 67,2 (ml) (**)

– Giải hệ PT (*) với (**) ta được: x = 5,6 (ml); y = 22,4 (ml).

⇒ %VCH4 = (5,6/28)*.100% = 20%;

⇒ %VC2H2 = (22,4/28)*100% = 80%

hay %VC2H2 = 100% – %VCH4 = 100% – 20% = 80%.

b) Theo PTPƯ (1) thì: VCO2 = x.

Theo PTPƯ (2) thì: VCO2 = 2y.

⇒ Thể tích khí CO2 là: VCO2 = x + 2y = 5,6 + 2.22,4 = 50,4 (ml)

Bài 5 trang 122 sgk hoá 9:: Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 tác dụng hết với dung dịch brom dư, lượng brom sẽ tham gia phản ứng là 5,6g

a) Hãy viết phương trình hóa học.

b) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

Lời giải bài xích 5 trang 122 sgk hoá 9:

a) Viết phương trình hóa học:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2 (1)

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4 (2)

b) hotline số mol của C2H4 và C2H2 trong hỗn hợp lần lượt là x cùng y.

– Theo bài ra ta có: nhh = 0,56/22,4 = 0,025 mol.

⇒ x+ y = 0,025 (*)

– Theo bài ra lượng Brom gia nhập PƯ là 5,6g, nên

⇒ nBr2 = 5,6/160 = 0,035 mol.

– mà lại theo PTPƯ (1): nBr2 (1) = nC2H4 = x (mol)

theo PTPƯ (2): nBr2 (2) = 2.nC2H2 = 2y (mol)

Như vậy, ta có: x + 2y = 0,035 (**)

– Giải hệ PT (*) và (**) ta được: x = 0,015 (mol); y = 0,01 (mol).

⇒ %VC2H4 = (0,015/0,025)*100% = 60%.

⇒ %VC2H2 = (0,001/0,025)*100% = 40%.

hay: %VC2H2 = 100% – 60% = 40%.

*
*
*
*

Giải bài bác tập về axetilen

Bài tập 1: Cần thực hiện bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1M để có thể tác dụng vừa đủ với 0,224 lít axetilen tại điều kiện tiêu chuẩn.

Lời giải:

Từ đề ra, ta có: nC2H2 = V/22,4 = 0,244/22,4 = 0,01 (mol)

PTPƯ:

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

1 mol 2 mol 1 mol

0,01 mol ?mol

Theo PTPƯ ta được: nBr2 = 2.nC2H2 = 2.0,01 = 0,02 (mol)

VBr2 = n/CM = 0,02/0,1 = 0,2 (lít)

Bài tập 2: Biết rằng cùng với 0,1 lít khí etilen (đktc) sẽ làm mất màu 50ml dung dịch brom. Vậy nếu dùng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì hoàn toàn có thể làm mất màu từng nào ml hỗn hợp brom trên?

Lời giải:

PTPƯ:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2 (1)

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4 (2)

Từ PTPƯ (1) với (2) ta thấy được

Tỷ lệ nC2H4 : nBr2 = 1:1

nC2H2 : nBr2 = 1:2

Vậy số mol của brom phản bội ứng với C2H2 sẽ gấp gấp đôi C2H4 nên thể tích về tối đa của hỗn hợp brom mà lại C2H2 có thể làm mất màu đang gấp 2 lần so với thể mê say dịch brom đã trở nên mất màu do C2H4:

Thể tích brom tối đa bị mất màu vì chưng C2H2 là: 50 x 2 = 100ml

Bài tập 3: Đốt cháy 28ml các thành phần hỗn hợp khí metan cùng axetilen cần phải sử dụng 67,2 ml khí oxi. Hãy:

a) Tính phần trăm thể tích của mỗi loại khí trong láo lếu hợp

b) Tính thể tích của khí CO2 sinh ra

(Thể tích những khí rất nhiều được đo ở cùng đk nhiệt độ và áp suất)

Lời giải:

a) hotline thể tích của CH4 và C2H2 lần lượt là a với b (ml)

Từ bài bác ra, ta có: a + b = 28 (ml) (*)

PTPƯ:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O (1)

1ml 2ml 1ml 2ml

aml 2aml aml

2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O (2)

2ml 5m 4ml 2ml

bml 2,5bml 2bml

Theo PTPƯ (1) ta được: VO2 = 2.VCH4 = 2a

Từ PTPƯ (2): VO2 = 2,5.VC2H2 = 2,5b

Như vậy, tổng thể và toàn diện tích oxi phải dùng là VO2 = 2a + 2,5b

Mà theo bài bác ra, ta tất cả được: VO2 = 67,2 (ml)

2a + 2,5b = 67,2 (ml) (**)

Giải hệ phương trình (*) và (**) ta được a = 5,6 (ml) với b = 22,4 (ml)

%VCH4 = (5,6/28).100% = 20%

%VC2H2 = (22,4/28).100% = 80%

b) từ PTPƯ (1), ta có: VCO2 = a

PTPƯ (2) thì VCO2 = 2b

Vậy thể tích của khí CO2 là: VCO2 = a +2b = 5,6 + (2.22,4) = 50,4 (ml)

Bài tập củng cố

Bài 1: Hãy cho biết thêm trong các chất sau: C2H4, C3H4, C2H6, C2H2.

a)Chất làm sao có links 3 vào phân tử?

b)Chất nào làm mất đi màu dung dịch Brom?

Hướng dẫn giải:

a) C3H4, C2H2.

b) C2H4, C3H4, C2H2.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C3H4 + Br2 → C3H4Br4

C2H2 + Br2 → C2H2Br4

Bài 2:

Có 3 bình, từng bình cất 1 trong những khí sau: Metan, Axetilen, khí cacbonic. Đánh số A, B, C vào các bình này và triển khai các phân tích với từng hóa học khí

Kết quả xem sét được ghi nghỉ ngơi bảng sau:

Thuốc thửABC
Dung dịch BromMất màu
Dung dịch nước vôi trongVẩn đục

Hãy cho thấy 3 bình A, B, C đựng lần lượt các khí nào?

Đáp án:

Bình A cất Metan

Bình B cất axetilen

Bình C cất cacbonic

Bài 3:

Đố cháy trọn vẹn 5,6l hỗn hợp khí Metan cùng axetilen nên dùng 13,44 l khí oxi. Tính % thể tích mỗi khí trong láo lếu hợp?Tính thể tích từng khí sau bội nghịch ứng?

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O (1)

x 2x x

2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O (2)

y 2,5y 2y

Từ phản bội ứng (1), (2) cùng theo bài ra ta có hệ phương trình:

 =>

%VCH4 = .100% = 20%

%VCO2 = .100% = 80%

VCO2 = x +2y = 1,12 + 2,4,48 =10,08l

Bài 4:

 Cho 0,48 lít (đktc) hỗn hợp khí có C2H4, C2H2 tác dụng không còn với dung dịch brom dư, cân nặng brom vẫn tham gia phản nghịch ứng là 4,8 gam.

a) Hãy viết phương trình hoá học.

b) Tính phần trăm thể tích của từng khí trong lếu hợp.

Hướng dẫn:

Số mol hỗn hợp = 0,48 : 22,4 = 0,02 mol;

nBr2 = 4,8 : 160 = 0,03 mol.

Gọi x, y theo lần lượt là số mol của etilen với axetilen.

a) Phương trình hoá học:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

x x x mol

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

 y 2y y mol

b) Ta có hệ phương trình: 

; Giải hệ ta được y = 0,01 và x = 0,01

% = x 100% = 50%; 

% = 100% – một nửa = 50%

Axetylen

Axetylen (bắt nguồn thư thả tiếng Pháp acétylène /asetilɛn/),<2> còn được viết là a-xê-ty-len<2> (tên hệ thống: ethyne) là hợp chất hóa học với công thức C2H2. Nó là 1 trong hydrocarbon với là alkin dễ dàng và đơn giản nhất.<3> chất khí ko màu này được sử dụng rộng rãi làm nhiên liệu cùng tổng hợp các hợp hóa học khác. Nó tạm thời ở dạng tinh khiết và cho nên vì vậy thường được để trong một dung dịch.<4> Acetylene tinh khiết ko mùi, nhưng loại thịnh hành trên thị trường thường giữ mùi nặng do tạp chất.

Tính chất vật lý

Axetilen là hóa học khí, không màu, không mùi, ít tan vào nước,nhẹ rộng không khí(d=26/29).

Cấu chế tác phân tử

Axetilen tất cả công thức cấu tạo: H-C≡C-H, viết gọn HC≡CH

Từ công thức cấu tạo của axetilen ta thấy: giữa hai nguyên tử cacbon có cha liên kết, còn gọi là liên kết ba. Vào lên kết ba có hai link kém bền, dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.

Tính hóa học hóa học

Phản ứng ôxi hóa (cháy)

Axetilen là hidrocacbon, bởi vậy mỗi khi đốt, axetilen đã cháy tạo nên CO2 cùng nước(H2O), giống như Metan và etilen, axetilen cháy trong bầu không khí với ngọn lửa sáng, 3000 °C.

2C2H2 + 5O2 ——t⁰—> 4CO2 + 2H2O

Phản ứng cộng

Do Axetilen trong phân bốn có link pi nên có thể tham gia phản nghịch ứng cộng.(giống anken)

: 2.1: cùng halogen, cộng hidro halogen (HX, cùng hidro: Axetilen làm mất màu dung dịch Brom giống như etilen

HC≡CH+ Br−Br——> Br−CH=CH-BrBr-HC=CH-Br+ Br-Br——>Br2CH-CHBr2:2.2: cộng cation Ag+ trong AgNO3 /NH3các anken có links ≡ đầu mạch như axetilen (anken-1-en) đểu bao gồm phản ứng cộng ion Ag+ chế tác kết tủa xoàn (không đề xuất phản ứng tráng gương) (phân biệt anken-1-en vs những ankin cũng tương tự các aken khác

HC≡CH + AgNO3 + NH3 → Ag-C≡C-Ag↓ + NH4NO3

Phản ứng trùng hợp

Tương trường đoản cú như ankin các anken có liên kết pi nên hoàn toàn có thể tham gia bội phản ứng trùng hợp tạo thành polyme.

CH≡CH -t0C, xt> (CH=CH)n

Phản ứng hidrat hóa

HC≡CH + H-OH —H2SO4—> H-CH=CH-H —> CH3-COOH

Điều chế

Axetilen được điều chế bằng cách cho canxi cacbua (phản ứng cùng với nước):

CaC2 (đất đèn) + 2H2O ——> C2H2 + Ca(OH)2

Ch nhiệt độ phân metan:

2CH4 —15000—> C2H2 + 3H2

Axetilen có nguy hiểm không?

C2H2 không ô nhiễm đối với con fan nếu vào ngưỡng đến phép. Theo nghiên cứu, trường hợp ta xúc tiếp khí C2H2 dưới 2,5% vào khoảng thời hạn dưới 1 giờ, thì chúng ta vẫn bình thường an toàn. Tuy nhiên, ví như ngưỡng axetilen thừa quá có thể chấp nhận được sẽ gây ảnh hưởng đến cơ thể con người, rõ ràng như:

Khi ta hít đề nghị khí C2H2: nạn nhân đã cảm thấy bi thiết nôn, nhức ngực, thở khó khăn, nhức đầu, đi loạng choạng, domain authority tái xanh, ngạt thở, nhức phổi, hôn mê.Nếu C2H2 tiếp xúc qua da: bị phân phát ban.

Ngoài ra, một số trong những nơi pha chế C2H2 không đúng cách, không có kiến thức về chúng thì sẽ tạo ra hậu quả khôn lường. Đặc biệt là khí này rất dễ gây nổ, bắt cháy. Lúc phát cháy có thể gây suy nhược cơ thể hệ thần kinh trung ương, nặng nề thở.

Cách bảo vệ khí Axetilen

Hạn chế hỏng hại thứ lý. Bảo vệ ở những khu vực riêng, bóc tách riêng những chất khác, tránh những nguồn bắt cháy, nhiệt, lửa, điện,… bảo quản nơi thô ráo, thoáng mát, ở khu vực thông thoáng. Yêu cầu gồm rào chắn đậy đậy, bảng hiệu cẩn thận.

*

Những vận dụng của Axetilen

Như đang nói, áp dụng của C2H2 rất nhiều. Một trong những cái tiêu biểu vượt trội nhất như:

Axetilen được dùng làm nguyên vật liệu sản xuất những monome, rồi trường đoản cú đó sản xuất nên những polime khác, sợi tổng hợp, cao su, muội than,…Axetilen sử dụng làm nguyên liệu trong đèn xì oxi-axetilen (khi được tính năng với oxy) để hàn hay giảm kim loại.Axetilen dùng làm sản xuất axit axetic, rượu etylic…

Ngoài ra còn tương đối nhiều ứng dụng khác…

*

Bài thực hành 4 hoá học 11: Điều chế và thử tính chất của etilen

1. Mục tiêu:

– Điều chế và đốt cháy khí etilen. Quan liêu sát hiện tượng kỳ lạ và viết phương trình hóa học.

– test khí điều chế bằng dung dịch KMnO4. Quan lại sát hiện tượng và viết phương trình hóa học

2. Chuẩn bị:

– Dung cụ: Ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn, ống hút nhỏ dại giọt, nút cao su thiên nhiên có ống dẫn khí, diêm, bông, ống thủy tinh, ống dẫn cao su, giá chỉ đỡ ống nghiệm, ống vuốt nhọn, …

– Hóa chất: H2SO4 đặc, ancol etylic khan, hỗn hợp KMnO4, NaOH đặc.

3. Triển khai thí nghiệm:

– mang lại 2ml ancol etylic khan vào ống thử khô tất cả sẵn vài ba viên đá bọt.

– tiếp đến thêm từng giọt hỗn hợp H2SO4 đặc (4ml), đôi khi lắc đều. Lắp phép tắc thí nghiệm như hình. 

Lưu ý: Đun nóng các thành phần hỗn hợp phản ứng làm thế nào cho hỗn hợp không được quá sôi còn nếu như không sẽ trào lên ống dẫn khí.

– Đốt khí ra đời ở đầu vuốt nhọn của ống dẫn khí.

– Dẫn khí vào ống nghiệm cất KMnO4. Quan tiếp giáp sự chuyển đổi màu của dung dịch.

*

4. Hiện tượng và giải thích:

*
*

Bài thực hành 4 hoá học tập 11: Điều chế cùng thử đặc điểm của axetilen

1. Mục tiêu:

– Điều chế với đốt cháy lúc axetilen. Quan lại sát hiện tượng kỳ lạ và viết phương trình hóa học.

– demo khí điều chế bởi dung dịch KMnO4 và hỗn hợp AgNO3 trong NH3. Quan tiền sát hiện tượng kỳ lạ và viết phương trình hóa học.

2. Chuẩn chỉnh bị:

– Dụng cụ: Ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn, nút cao su đặc có ống dẫn khí xuyên qua, diêm, bông, ống thủy tinh, ống dẫn cao su, giá đỡ ống nghiệm, ống vuốt nhọn,…

– Hóa chất: dung dịch NaOH đặc, CaC2, hỗn hợp AgNO3, dung dịch NH3, hỗn hợp KMnO4, nước cất.

Xem thêm: Bài Tập Vẩy Tay Dịch Cân Kinh Chữa Bách Bệnh Mãn Tính, Bài Tập Vẩy Tay Trị Bệnh Thần Kỳ

3. Triển khai thí nghiệm:

– mang đến vài mẩu nhỏ canxi cacbua (CaC2) vào ống nghiệm vẫn đựng 1ml nước và bít nhanh bằng nút có ống dẫn khí đầu vuốt nhọn.