Lý thuyết hoá hữu cơ không ít vì vậy phần bài bác tập cũng tương đối đa dạng. Để những em làm giỏi các dạng bài tập phần hóa hữu cơ, kiến Guru cung cấp cho những em Các phương pháp hoá học tập lớp 11 để góp giải nhanh vấn đề hiđrocabon. 

*
*
*
*

Các phương pháp hoá học lớp 11

Nếu nắm vững được các phản ứng với Các phương pháp hoá học tập lớp 11 trên đây, các em sẽ giải được những dạng bài xích tập về hiđrocacbon. Hãy rèn luyện và áp dụng thật nhiều các em nhé!