C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr được thpt Sóc Trăng biên soạn là phương trình phản ứng khi cho Anilin chức năng với brom thành phầm thu được chế tạo kết tủa trắng, phản ứng này các bạn hết để ý dùng để nhận biết anilin trong bài bác tập dìm biết. Mong muốn với ngôn từ phương trình bội phản ứng C6H5NH2 tác dụng Br2 bạn đọc sẽ nuốm chắc trường đoản cú đó vận dụng giải bài bác tập liên quan. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Anilin tác dụng với brom


C6H5NH2 + 3Br2
*
C6H2Br3NH2 + 3HBr


(↓ trắng)

Bạn đang xem: C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr


Do ảnh hưởng của nhóm NH2, ba nguyên tử H tại đoạn ortho với para so với đội NH2 trong nhân thơm của anilin dễ bị sửa chữa thay thế bởi tía nguyên tử brom

2. Điều khiếu nại phản ứng Anilin chức năng với brom

Nhiệt độ thường

3. Cách triển khai thí nghiệm Anilin chức năng với brom

Nhỏ vài giọt nước brom vào ống thử đựng sẵn 1 ml anilin, thấy ông nghiệm xuất hiện kết tủa trắng

4. đặc thù của Anilin 

Tính hóa học vật lí với nhận biết

Anilin là chất lỏng, sôi sống 184°C, ko màu, vô cùng độc, tan ít trong nước nhưng mà tan trong etanol cùng benzen.

Tính chất hóa học anilin

Bị oxi hóa vì oxi

Để thọ trong không khí, anilin đưa sang màu black vì bị oxi hóa vì chưng oxi trong không khí

Phản ứng cháy

4C6H5NH2 + 31O2 → 24CO2 + 14H2O + 2N2

Tính bazơ:

Anilin phản nghịch ứng cùng với axit bạo gan tạo thành ion anilium

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3+Cl-

Phản ứng cùng với axit nitrơ:

C6H5NH2 + HNO2 + HCl → C6H5N2Cl + 2H2O

Phản ứng cố kỉnh ở nhân thơm

5. Bài bác tập áp dụng liên quan 

Câu 1. tuyên bố nào sau đây sai?

A. Anilin tác dụng với nước brom chế tạo ra thành kết tủa màu vàng.

B. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức.

C. Hỗn hợp axit glutamic làm quỳ tím chuyển màu sắc hồng.

D. Dung dịch glyxin không làm chuyển màu phenolphtalein.


Đáp án A

Nhỏ vài ba giọt nước brom vào ống thử đựng sẵn 1 ml anilin, thấy ông nghiệm lộ diện kết tủa trắng


Câu 2.  cho những phát biểu sau:

a) Anilin công dụng với nước brom tạo nên thành kết tủa trắng

b) phản nghịch ứng giữa buta-1,3-dien với acrilonitrin là phản nghịch ứng đồng trùng hợp.

c) Thủy phân (xt, H+, to), saccarozo cũng như mantozo rất nhiều cho và một monosaccrit

d) hỗn hợp fructozo phối hợp được Cu(OH)2.

Trong các phát biểu trên, số vạc biểu sai là

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3


Đáp án C

Câu 3.

Xem thêm:

vừa lòng chất công dụng với nước brom tạo nên kết tủa white là

A. Anđehit axetic

B. Glucozơ

C. Alanin

D. Anilin


Đáp án D: Anilin C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr

Câu 4. hóa học nào tiếp sau đây thuộc nhiều loại amin bậc một?