Bài viết tiếp sau đây trình bày các khái niệm, câu chữ về Anđehit và Xeton cũng như các tính chất hóa học, đồ lí, ứng dụng thực tế của nó


*

A. ANĐEHIT

I. Định nghĩa

– những định nghĩa rất có thể dùng với anđehit: + Anđehit là HCHC nhưng phân tử bao gồm nhóm – CHO link với gốc hiđrocacbon, với H hoặc cùng với nhau.Bạn sẽ xem: Andehit có công dụng với naoh không


*

+ Anđehit là sản phẩm thu được khi nuốm nguyên tử H trong hiđrocacbon hoặc H2bằng đội -CHO. + Andehit là HCHC cơ mà phân tử có nhóm -CHO link trực tiếp với C hoặc H – Công thức tổng quát của anđehit: + CxHyOz(x, y, z là các số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤y≤2x + 2 – 2z; z≤x): thường được sử dụng khi viết phản ứng cháy. + CxHy(CHO)zhay R(CHO)z: hay được dùng khi viết làm phản ứng xẩy ra ở đội CHO. + CnH2n+2-2k-z(CHO)z(k = số liên kết p + số vòng): hay được sử dụng khi viết phản ứng cộng H2, cùng Br2…

II. Danh pháp

1. Tên nạm thế

Tên sửa chữa thay thế = thương hiệu hiđrocacbon tương ứng + al


READ: Al Có chức năng Với H2So4 Loãng Không, Al + H2So4 = Al2(So4)3 + H2

2. Thương hiệu thường

Tên hay = Anđehit + tên axit tương ứng Tên axit (thay hậu tố ‘ic’ bởi ‘anđehit’) Chú ý:Dung dịch HCHO 37% →40% điện thoại tư vấn là: Fomalin giỏi fomon.Bạn vẫn xem: Andehit có công dụng với naoh không

III. đặc thù vật lí

– Chỉ bao gồm HCHO, CH3CHO là chất khí. Các anđehit còn lại đều là chất lỏng.

Bạn đang xem: Andehit có tác dụng với naoh không

Đang xem: Andehit có tính năng với naoh không


*

– Anđehit có ánh nắng mặt trời sôi thấp hơn Ancol có trọng lượng phân tử tương đương nhưng cao hơn so cùng với hidrocacbon có cùng số nguyên tử C trong phân tử.

IV. đặc điểm hóa học

1. Phản ứng với hiđro

R(CHO)x+ xH2→ R(CH2OH)x(xúc tác Ni, t0) Chú ý: – Trong phản ứng của anđehit cùng với H2: Nếu gốc R có các liên kết pi thì H2cộng vào cả các liên kết pi đó. – phản nghịch ứng với H2chứng tỏ anđehit bao gồm tính oxi hóa.

2. Phản nghịch ứng với AgNO3/NH3(phản ứng tráng bạc)

R(CHO)x+ 2xAgNO3+ 3xNH3+ xH2O→R(COONH4)x+ xNH4NO3+ 2xAg – bội nghịch ứng minh chứng anđehit tất cả tính khử và được dùng để nhận biết anđehit. – riêng biệt HCHO gồm phản ứng: HCHO + 4AgNO3+ 6NH3+ 2H2O→(NH4)2CO3+ 4NH4NO3+ 4Ag Chú ý: – phản ứng tổng thể ở trên áp dụng với anđehit không có nối tía nằm đầu mạch. Nếu tất cả nối ba nằm tại vị trí đầu mạch thì H của C nối ba cũng bị thay thế bằng Ag. – Các điểm sáng của phản ứng tráng gương của anđehit: + trường hợp nAg= 2nanđehit→anđehit nằm trong loại 1-1 chức và chưa phải HCHO. + nếu nAg= 4nanđehit→anđehit đó thuộc nhiều loại 2 chức hoặc HCHO. + giả dụ nAg> 2nhỗn hợpcác anđehit đơn chức thì hỗn hợp đó bao gồm HCHO. + Số nhóm mang lại = nAg/2nanđehit(nếu trong lếu láo hợp không có HCHO). – một số loại chất khác cũng có công dụng tham gia phản nghịch ứng tráng gương gồm: + HCOOH với muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các chất HCHO, HCOOH, HCOONH4khi phản bội ứng chỉ tạo thành các chất vô cơ. + những tạp chức có chứa team chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…


READ: Lead (Ii) Sulfate Pbso4 + Hcl = Pbcl2 + H2So4, Chì(Ii) Sulfat

3. Làm phản ứng oxi hóa

4. Bội nghịch ứng cùng với Cu(OH)2ở ánh nắng mặt trời cao

5. Bội phản ứng với dung dịch Br2

R(CHO)x+ xBr2+ xH2O→R(COOH)x+ 2xHBr ví như anđehit còn có liên kết pi ở cội hiđrocacbon thì xẩy ra đồng thời bội phản ứng cùng Br2vào liên kết pi đó.

V. Điều chế

1. Oxi hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x+ xCuO→R(CHO)x+ xCu + xH2­O (t0)

2. Điều chế qua ancol ko bền

– cùng H2O vào C2H2: C2H2+ H2O→CH­3CHO (H2SO4, HgSO4, 800C) – Thủy phân este của ancol ko bền say đắm hợp: CH3COOCH=CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3­CHO – Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen: CH3-CHCl2+ 2NaOH→CH3CHO + 2NaCl + H2O

3. Một trong những phản ứng quánh biệt

2CH3OH + O2→ 2HCHO + 2H2O (Ag, 6000C) CH4+ O2→HCHO + H2O (xúc tác, t0) 2CH2=CH2+ O2→2 CH3CHO (PdCl2, CuCl2)

VI. Nhận ra anđehit

– tạo kết tủa sáng bóng với AgNO3/NH3. – chế tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2ở ánh sáng cao. – làm mất đi màu hỗn hợp nước Brom. (Riêng HCHO phản bội ứng với hỗn hợp Brom có khí CO2thoát ra).

Xem thêm: Please Wait - Download Apk Free Online Downloader

VII. Ứng dụng

B. XETON

I. Định nghĩa


*

– CTTQ của xeton đối chọi chứccó dạng: R – teo – R’

II. Danh pháp

1. Tên cố kỉnh thê

Tên sửa chữa = tên hidrocacbon + số chỉ địa chỉ C trong nhóm teo + on

2. Tên nơi bắt đầu – chức

Tên cội chức = Tên gốc R, R’ + xeton

III. đặc điểm hóa học

– phản bội ứng cùng với H2/Ni, t0tạo ancol bậc II: R-CO-R’ + H2→R-CHOH-R’ – Xeton không tồn tại phản ứng tráng gương, ko phản ứng với Cu(OH)2ở ánh nắng mặt trời cao, không làm mất đi màu dung dịch Brom như anđehit. – phản bội ứng cầm ở gốc hidrocacbon vị trí cạnh bên nhóm CO: CH3COCH3+ Br2→CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)


READ: Giải thí điểm 1 bài bác 57 Hóa 11 Nâng Cao: Glixerol TáC DụNg VớI ĐồNg (Ii)Hidroxit Trang 236

IV. Điều chế

– mang lại ancol bậc II + CuO đun nóng: RCHOHR’ + CuO→RCOR’ + Cu + H2O – Điều chế loại gián tiếp qua ancol không bền: CH3COOC(CH3) = CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3COCH3 – oxi hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để chế tạo axeton.


Post navigation


Previous: Tổng Hợp các Ý Tưởng cải tiến Trong Sản Xuất, Tổng Hợp những Ý Tưởng đổi mới Công Việc
Next: phương pháp Tính Mật Độ Xây Dựng, Mật Độ phát hành Là Gì