-Tiếng Việt gồm 6 thanh: thanh ngang (còn hotline là thanh không), thanh huyền, thanh sắc, thanh hỏi, thanh ngã, thanh nặng.Bạn sẽ xem: âm đệm âm thiết yếu âm cuối trong giờ đồng hồ việt

– 22 phụ âm : b, c (k,q), ch, d, đ, g (gh), h, kh, l, m, n, nh, ng (ngh), p, ph, r, s, t, tr, th, v, x.

Bạn đang xem: Âm đệm âm chính âm cuối trong tiếng việt

– 11 nguyên âm: i, e, ê, ư, u, o, ô, ơ, a, ă, â.

2.Vần gồm tất cả 3 phần : âm đệm, âm bao gồm , âm cuối.

* Âm đệm:

– Âm đệm được ghi bởi con chữ u cùng o.

+ Ghi bởi con chữ u khi đứng trước những nguyên âm y, ê, ơ, â.

– Âm đệm không lộ diện sau những phụ âm b, m, v, ph, n, r, g. Trừ các trường hợp:

+ sau ph, b: thùng phuy, voan, xe hơi buýt (là từ nước ngoài)

+ sau n: thê noa, noãn sào (2 trường đoản cú Hán Việt)

+ sau r: roàn roạt.(1 từ)

+ sau g: goá (1 từ)

* Âm chính:

Trong tiếng Việt, nguyên âm làm sao cũng có thể làm âm chính của tiếng.

– các nguyên âm đơn: (11 nguyên âm ghi nghỉ ngơi trên)

– những nguyên âm đôi : gồm 3 nguyên âm đôi và được bóc tách thành 8 nguyên âm sau:

+ iê:

Ghi bởi ia lúc phía trước không tồn tại âm đệm với phía sau không có âm cuối (VD: mía, tia, kia,…)

Ghi bằng yê lúc phía trước bao gồm âm đệm hoặc không có âm nào, phía sau gồm âm cuối (VD: yêu, chuyên,…)

Ghi bởi ya lúc phía trước tất cả âm đệm và phía sau không có âm cuối (VD: khuya,…)

Ghi bởi iê lúc phía trước gồm phụ âm đầu, phía sau có âm cuối (VD: tiên, kiến,…)

+ uơ:

Ghi bởi ươ khi sau nó gồm âm cuối ( VD: mượn,…)

Ghi bằng ưa lúc phía sau nó không tồn tại âm cuối (VD: ưa,…)

+ uô:

Ghi bởi uô khi sau nó có âm cuối (VD: muốn,…)

Ghi bởi ua lúc sau nó không có âm cuối (VD: mua,…)

* Âm cuối:

– những phụ âm cuối vần : p, t, c (ch), m, n, ng (nh)

– 2 phân phối âm cuối vần : i

*

(y), u (o)

B) bài bác tập thực hành:

Bài tập 1:

Hãy cho biết cấu trúc vần của những tiếng sau: Nhoẻn cười, huy hiệu, hoa huệ, thuở xưa, khuây khoả, ước ý muốn gì, khuya khoắt, khuyên giải, tia lửa, mùa quýt, nhỏ sứa, nhỏ sếu,…

02- cấu trúc từ Hán Việt (HV): (Dùng mang lại GV tham khảo để sáng tỏ với tự thuần Việt)

A) Đặc điểm cấu tạo vần của từ Hán Việt :

– trong từ HV không có chữ nào có vần: ắt, ấc, âng, ên, iêng, iếc, ít, uốt, uôn, ưt, ươt, ươn.

– từ bỏ HV chỉ có chữ có vần:

+ ắc (nam bắc, đắc lực, nghi hoặc,…);

+ ất (nhất trí, vớ yếu, bất tử, nhà nhật, tổn thất, sự thật,…);

+ ân (ân nhân, chân thực, nhân dân, quân đội, kiên nhẫn,…)

+ ênh ( dịch viện, pháp lệnh,…)

+ iết ( khúc triết, hào kiệt, oan nghiệt,…)

+ uôc ( tổ quốc, chiến cuộc,…)

+ ich ( lợi ích, du kích, khuyến khích,…)

+ inch ( binh sĩ, bình định, tởm đô, huynh đệ, quang quẻ minh,…)

+ uông (cuồng loạn, tình huống,…)

+ ưc ( chức vụ, đức độ, năng lực,…)

+ ươc ( mưu chước, tân dược,…)

+ ương ( cương lĩnh, cường quốc,…)

– Chỉ vào từ HV, vần iêt mới đi với âm đệm (viết là uyêt: quyết, quyệt, tuyết, huyệt,…)

– từ HV gồm vần in chỉ tất cả trong thương hiệu (nghĩa là tin) (VD: tín đồ, tín cử, tín nhiệm, tín phiếu) cùng chữ thìn (tuổi thìn).

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 9 Chương 1 Đại Số 9 Chương 1, Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết)

– từ bỏ HV có vần ơn hết sức hiếm, chỉ bao gồm vài giờ : sơn (núi), đối kháng (một mình) và chữ đối kháng trong đối kháng từ, thực đơn.