Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn sẽ xem: Affinity là gì
Bạn đang xem: Affinity là gì

*

*

*

*

affinity /ə"finiti/ danh từ côn trùng quan hệ, sự như thể nhau về cấu trúc (giữa các loài vật, cây cỏ, ngôn ngữ) sự giống nhau về tính chất tình dục tình thân ở trong với họ đơn vị vợ, quan hệ thân ở trong với họ nhà chồng sự thu hút, sự hấp dẫn, sự lôi cuốn; sự đồng cảm sự đam mê thíchto have an affinity for something: mê say thích ham mê thích mẫu gì (hoá học) ái lựcchemical affinity: ái lực hoá họcái lựcchemical affinity: ái lực hóa họcelectron affinity: ái lực electronelectron affinity: ái lực điện tửđộ bám bámLĩnh vực: toán & tinphép đổi khác affinphép đổi khác afinLĩnh vực: xây dựngtính đồng dạngtính tương tựaffinity (A)ái lựcaffinity analysisphân tích mối quan hệrouting affinitymối quan hệ đường truyền danh từ o (hoá học) ái lực § chemical affinity : ái lực hoá học
*Xem thêm: Chồng Quý Dậu 1993 Vợ Chồng Tuổi Quý Dậu Sinh Con Năm Nào Tốt Nhất?


affinity

Từ điển Collocation

affinity noun

1 strong feeling that you like/understand sb/sth

ADJ. close, great, natural, real, special, strong I felt a great affinity with the people of the Highlands. | natural He has a natural affinity with numbers.

VERB + AFFINITY feel, have, tóm tắt It"s important that you share an affinity with your husband. | display, show

PREP. ~ between an affinity between the two women | ~ for Many girls do show an affinity for craft skills. | ~ towards Jo feels a great affinity towards Pamela. | ~ with an affinity with animals

2 similar chất lượng in two or more people/things

ADJ. close, great

QUANT. degree, màn chơi

VERB + AFFINITY have A house thiết kế should have some affinity with the surrounding architecture. | show In his poems he showed some affinity with Coleridge.

PREP. ~ between There is a close affinity between these two species. | ~ with an affinity with earlier poets

Từ điển WordNet

n.

(immunology) the attraction between an antigen and an antibody(anthropology) kinship by marriage or adoption; not a blood relationshipinherent resemblance between persons or thingsa natural attraction or feeling of kinship

an affinity for politics

the mysterious affinity between them

James"s affinity with Sam

Microsoft Computer Dictionary

n. For Network Load Balancing, the method used khổng lồ associate client requests lớn cluster hosts. When no affinity is specified, all network requests are load balanced across the cluster without respect khổng lồ their source. Affinity is implemented by directing all client requests from the same IP address to lớn the same cluster host. See also client request, IP address.

English Synonym & Antonym Dictionary

affinitiessyn.: chemical attraction kinship phylogenetic relation

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu