Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Absorb là gì

*
*
*

absorb
*

absorb /əb"sɔ:b/ ngoại cồn từ hút, hút thu (nước)dry sand absorb water: cat khô hút nước hấp thuyouths always absorb new ideas: thanh niên luôn luôn hấp thụ những bốn tưởng mới miệt mài, mê mải, chuyên chú; lôi cuốn, đam mê sự chú ýto be absorbed in thought: mãi suy nghĩto be absorbed in the study of Marxism-Leninism: miệt mài nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin
giảm chấngiảm xóchấp phụGiải say mê VN: Hút, bám.hấp thụhúthút thuhút thụkhấu haolàm dịulàm hấp thụLĩnh vực: xây dựnggiảm chắnLĩnh vực: toán & tinhút thgộp chunggộp vàohấp thuhútabsorb foreign investment (to...): thu hút đầu tư nước ngoàiabsorb idle funds (to...): thú vị vốn đàng hoàng rỗinuốt <əb"sɔ:b> ngoại động từ o hấp thụ o hút, hút thu (nước) § dry sand absorbs water : cát khô hút nước
*

*

*

absorb

Từ điển Collocation

absorb verb

1 liquid/gas/energy, etc.

ADV. quickly, rapidly | directly, easily, readily

PREP. into Nutrients are absorbed into the bloodstream.

2 make part of sth larger

ADV. gradually | increasingly

PHRASES be absorbed into sth These committees were gradually absorbed into the local government machine.

3 information/atmosphere

ADV. easily, readily The information is presented so that it can be readily absorbed. | passively

4 interest

ADV. completely, totally, utterly His work absorbed him completely. | deeply

Từ điển WordNet


v.

become imbued

The liquids, light, và gases absorb

cause khổng lồ become one with

The sales tax is absorbed into the state income tax

assimilate or take in

The immigrants were quickly absorbed into society
Xem thêm: Hướng Dẫn Số 16-Hd/Btctw Năm 2018, Hướng Dẫn Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên Năm 2018

English Synonym & Antonym Dictionary

absorbs|absorbed|absorbingsyn.: assimilate engross incorporate soak up sponge suck up take in