Áp dụng công thức: $underbrace a.a.a.....a_n, mthua, mso$$ = a^n;$$a^m.a^n = a^m + n;a^m:a^n = a^m - nleft( a e 0,m ge n ight).$

Dạng 2: Nhân; phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số

Phương pháp giải


Áp dụng công thức:$a^m.a^n = a^m + n;a^m:a^n = a^m - nleft( a e 0,m ge n ight).$

Dạng 3: So sánh những số viết dưới dạng lũy thừa

Phương pháp giải

Để so sánh những số viết bên dưới dạng lũy thừa, ta rất có thể làm theo:

Cách 1: Đưa về thuộc cơ số là số từ bỏ nhiên, rồi so sánh hai số mũ

Nếu (m > n) thì (a^m > a^n)

Cách 2: Đưa về cùng số nón rồi so sánh hai cơ số

Nếu (a > b) thì (a^m > b^m)

Cách 3: Tính rõ ràng rồi so sánh

Ngoài ra ta còn sử dụng tính chất bắc cầu: nếu như (a
Bài tập
Bài 64 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết hiệu quả phép tính bên dưới dạng một lũy thừa:

a, $2^3.2^2.2^4$

b, $10^2.10^3.10^5$

c, $x.x^5$

d, $a^3.a^2.a^5$


Bài 72 trang 31 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Số thiết yếu phươnglà số bởi bình phương của một trong những tự nhiên (ví dụ 0, 1, 4, 9, 16, ...). Mỗi tổng sau gồm là một số chính phương không?

a) 13+ 23

b) 13+ 23+ 33

c) 13+ 23+ 33+ 43


Bài 71 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tìm số thoải mái và tự nhiên c, biết rằng với mọi $nin mathbbN^*$ ta gồm :

a) $c^n=1$

b) $c^n=0$


Bài 70 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết các số : 987 ; 2564 ; $overlineabcde$ dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.

Bạn đang xem: A mũ m nhân a mũ n


Bài 69 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng ) hoặc chứ S (sai) vào ô vuông:

a) 33. 34bằng:312☐912☐37☐67☐

b) 55: 5 bằng:55☐54☐53☐14☐

c) 23. 42bằng:86☐65☐27☐26☐


Bài 68 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính bởi hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số phân tách rồi tính thương.

Cách 2: chia hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả

a) $2^10:2^8$

b) $4^6:4^3$

c) $8^5:8^4$

d) $7^4:7^4$


Bài 67 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) $3^8:3^4$

b) $10^8:10^2$

c) $a^6:a,,(a e 0)$


Bài 66 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố: Ta biết $11^2=121$ và $111^2=12321$.

Hãy dự đoán: $1111^2$ bởi bao nhiêu ? khám nghiệm lại dự kiến đó.


Bài 65 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Bằng phương pháp tính, em hãy cho biết thêm số nào to hơn trong hai số sau?

a) $2^3$ cùng $3^2$

b) $2^4$ và $4^2$

c) $2^5$ cùng $5^2$

d) $2^10$ với 100


Bài 56 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết gọn những tích sau bằng phương pháp dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


Bài 63 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền lốt "X" vào ô thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 23. 22= 26

b) 23. 22= 25

c) 54. 5 = 54


Bài 62 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a) Tính $10^2,,;,,10^3,,;,,,10^4,,;,,10^5,,;,,10^6$

b) Viết mỗisố sau bên dưới dạng lũy thừa của 10

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100 ... 0 12 chữ số 0


Bài 61 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Trong các số sau, số làm sao là lũy thừa của một trong những tự nhiên cùng với số mũ lớn hơn 1 (chú ý rằng có những số có tương đối nhiều cách viết bên dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100


Bài 60 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết tác dụng mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a, $3^3.3^4$ b, $5^2.5^7$ c, $7^5.7$


Bài 59 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng lập phương những số tự nhiên và thoải mái từ 0 đến 10.

b)Viết mỗi số sau thành lập phương của một số trong những tự nhiên: 27; 125; 216.


Bài 58 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng bình phương những số thoải mái và tự nhiên từ 0 cho 20.

Xem thêm: Bình Đựng Nước Thịt Và Bình Đựng Nước Đường Để Lâu Ngày Khi Mở Nắp Có Mùi Giống Nhau Không Vì Sao

b)Viết từng số sau thành bình phương của một số trong những tự nhiên: 64; 169; 196.


Bài 57 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính giá bán trị những lũy thừa sau:

a) $2^3,,2^4,,2^5,,2^6,,2^7,,2^8,,2^9$,$2^10$

b) $3^2,,3^3,,3^4,,3^5$

c) $4^2,,4^3,,4^4$

d) $5^2,,5^3,,5^4$

e) $6^2,,6^3,,6^4$


Mục lục - Toán 6
CHƯƠNG I: ÔN TẬP BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
bài bác 1: Tập hợp, phần tử của tập phù hợp
bài 2: Tập hợp những số tự nhiên. Biện pháp ghi số thoải mái và tự nhiên
bài xích 3: Số bộ phận của một tập hợp. Tập hợp nhỏ
bài xích 4: Phép cùng và phép nhân
bài 5: Phép trừ và phép phân tách
bài xích 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân-chia nhị lũy thừa cùng cơ số
bài 7: lắp thêm tự triển khai phép tính
bài 8: đặc thù chia không còn của một tổng
bài xích 9: dấu hiệu chia hết mang đến 2;3; 5 cùng 9
bài xích 10: Ước với bội
bài xích 11: Số nguyên tố, thích hợp số
bài bác 12: Phân tích một số trong những ra thừa số thành phần
bài bác 13: Ước phổ biến và bội tầm thường
bài 14: Ước chung khủng nhất, bội chung nhỏ nhất
bài bác 15: Ôn tập chương 1: Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên
CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN
bài bác 1: Tập hợp những số nguyên
bài bác 2: thứ tự vào tập hợp các số nguyên
bài bác 3: cộng hai số nguyên cùng dấu
bài xích 4: cộng hai số nguyên khác vết
bài xích 5: đặc điểm của phép cộng những số nguyên
bài xích 6: Phép trừ nhị số nguyên
bài bác 7: Qui tắc dấu ngoặc
bài 8: Qui tắc đưa vế
bài bác 9: Nhân hai số nguyên và đặc thù
bài xích 10: Bội và mong của một vài nguyên
bài bác 11: Ôn tập chương 2: Số nguyên
CHƯƠNG 3: PHÂN SỐ
bài 1: mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau
bài xích 2: tính chất cơ bạn dạng của phân số
bài xích 3: Qui đồng mẫu số nhiều phân số. So sánh phân số
bài bác 4: Phép cùng phân số. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
bài xích 5: Phép trừ phân số
bài 6: Phép nhân phân số và đặc thù cơ bản
bài xích 7: Phép phân chia phân số
bài bác 8: lếu láo số Số thập phân tỷ lệ
bài 9: cha bài toán cơ bản của phân số
bài bác 10: Ôn tập chương 3: Phân số
CHƯƠNG 4: ĐOẠN THẲNG
bài bác 1: Điểm. Đường thẳng
bài bác 2: ba điểm thẳng mặt hàng
bài xích 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
bài 4: Tia
bài bác 5: Đoạn thẳng. Độ lâu năm đoạn thẳng. Bao giờ thì AM+MB=AB?
bài xích 6: Trung điểm của đoạn thẳng
bài 7: Ôn tập chương 4: Đoạn trực tiếp
CHƯƠNG 5: GÓC
bài bác 1: Nửa mặt phẳng
bài bác 2: Góc. Số đo góc
bài xích 3: lúc nào thì góc xOy+góc yOz bởi góc xOz?
bài 4: Tia phân giác của một góc
bài 5: Đường tròn
bài 6: Tam giác
bài xích 7: Ôn tập chương 5: Góc
*

*

học tập toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.