Bạn vẫn xem nội dung bài viết ✅ Tiếng Anh 9 Unit 2: A Closer Look 2 biên soạn Anh 9 trang 19, 20 ✅ tại website Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống dưới nhằm đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin các bạn cần lập cập nhất nhé.

Bạn đang xem: A closer look 2 lớp 9


Giải giờ Anh 9 Unit 2 A Closer Look 2 là tài liệu vô cùng có lợi giúp các em học viên lớp 9 gồm thêm nhiều nhắc nhở tham khảo để giải các thắc mắc trang 19, 20 bài City Life được lập cập và thuận lợi hơn.

Giải A Closer Look 2 trang 19, 20 Unit 2 lớp 9 được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học tập sinh nhanh chóng biết biện pháp làm bài, mặt khác là tư liệu có ích giúp giáo viên thuận tiện trong vấn đề hướng dẫn học viên học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Unit 2 Lớp 9 A Closer Look 2 , mời chúng ta cùng thiết lập tại đây.


Mục Lục bài Viết


Bài 1

Match the beginning lớn the correct endings.

(Nối đoạn khởi đầu với phần phần còn lại.)

1. It’s not as

2. That skyscaper is one

3. The exam was

4. Life in the past was

5. Mexico thành phố is a lot

6. Kids are growing up

7. Nothing is worse

8. These fun cards will encourage kids

a. Faster than ever.

b. To spell better.

c. Than being stuck in a traffic jam.

d. Of the tallest buildings in the world.

e. More difficult than I expected.

f. Simple as it looks!

g. Bigger than Rome.

h. Less comfortable than it is now.

Gợi ý đáp án

1.f2.d3.e4.h
5.g6.a7.c8.b

Bài 2

Complete the text with the most suitable size of the …

(Hoàn thành đoạn văn cùng với dạng phù hợp của các tình từ vào ngoặc. Thêm the nếu như cần.)

London is one of (1. Large) _______ cities in the world. Its population is a lot (2. Small) _______ than Tokyo or Shanghai, but it is by far (3. Popular) _______ tourist destination. London is probably most famous for its museums, galleries, palaces, và other sights, but it also includes a (4. Wide) _______range of peoples, cultures, & religions than many other places. People used to say that it was (5. Dirty) _______ đô thị too, but it is now much (6. Clean) _______ than it was. Lớn the surprise of many people, it now has some of (7. Good) _______ restaurants in Europe too. For some people, this makes London (8. Exciting) _______ city in Europe.

Gợi ý đáp án


1. The largest2. Smaller3. The most popular4. Wider
5. The dirtiest6. Cleaner7. The best8. The most exciting

Hướng dẫn dịch

London là một trong những thành phố lớn nhất trên cố gắng giới. Cư dân thành phố thấp hơn nhiều so với Tokyo xuất xắc Thượng Hải cơ mà nó là địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng rộng cả. London hầu hết nổi tiếng do những viện bảo tàng, chống triển lãm, cung điện và những cảnh đẹp mắt khác tuy vậy nó cũng bao gồm nhiều chủng tộc, mô hình văn hóa cùng tôn giáo hơn nhiều nơi khác. Người ta đã từng có lần nói rằng này cũng là tp bẩn duy nhất nhưng thời buổi này nó đang sạch hơn trước nhiều. Những người có lẽ rằng sẽ bất ngờ, hiện giờ nó cũng đã có các nhà hàng cực tốt ở châu Âu. Đôi với một trong những người, điều này tạo nên London trở thành tp thú vị tuyệt nhất ở châu Âu.

Bài 3

Look at the conversation in A Closer Look 2

(Nhìn vào đoạn hội thoại vào phần A Closer Look 2 . Tìm và gạch chân những cụm rượu cồn từ.)

Duong: Hey, Paul! Over here!

Paul: Hi, Duong! How’s it going? Getting over the jet lag?

Duong: Yes, I slept pretty well last night. Hey, thanks so much for showing me around today.

Paul: No worries, it’ll be good fun.

Duong: So, are you from around here?

Paul: Me? Yes, I was born & grew up here. Sydney’s my hometown.

Duong: It’s fabulous. Is it an ancient city?

Paul: No, it’s not very old, but it’s Australia’s biggest city, & the history of our country began here.

Duong: Wow! So what are the greatest attractions in Sydney?

Paul: Well, its natural features include Sydney Harbour, the Royal National Park, và Bondi Beach. Man-made attractions such as the Royal Botanic Gardens, Sydney Opera House, & the Harbour Bridge are also well known lớn visitors.

Duong: What about transport?

Paul: Public transport here is convenient & reliable: you can go by bus, by train, or light rail. Taxis are more expensive, of course.


Duong: và is Sydney good for shopping?

Paul: Of course! You know, Sydney’s a metropolitan và multicultural city, so we have a great variety of things và foods from different countries. I’ll take you to lớn Paddington Market later, if you like.

Duong: Wonderful. What about education? Are there many universities?

Paul: Sydney has five big universities and some smaller ones. The oldest of them was set up in 1850, I believe.

Duong: Oh, it sounds like a good place to get higher education. I like this town!

Gợi ý đáp án

to get overto thank for
to show someone aroundto grow up
to go byto be good for
to take someone toto be mix up

Bài 4

Underline the corect particle to lớn complete each phrasal verb.

(Gạch chân giới từ ham mê hợp cho mỗi cụm cồn từ.)

1. The city has recently set up/off/out a library in the West Suburb.

2. I don’t think Fred gets over/through/on with Daniel. They always argue.

3. You should take your hat in/over/offin the cinema.

4. Their children have all grown up/out/outofand left home for the city to work.

5. We were shown up/off/around the town by a volunteer student.

6. The town council decided khổng lồ pull up/over/down the building, as it was unsafe.

Gợi ý đáp án

1. Phối up2. Gets on with3. Take your hats off
4. Grown up5. Shown around6. Pull down

Bài 5

Underline the phrasal verbs in the sentences ….

(Gạch chân những cụm động từ vào câu và nối bọn chúng với nghĩa vào bảng.)

1. You don’t need the light on in here. Turn it off, please.

(Bạn không nên bật đèn sống đây. Tắt nó đi.)

2. They offered him a place at the company but turned it down.

(Họ chuẩn bị sẵn sàng cho anh ấy một vị trí ở doanh nghiệp nhưng anh ấy đang từ chối.)

3. The doctor wanted to lớn go over the chạy thử results with her patient.

(Bác sĩ mong mỏi xem xét kỹ lưỡng công dụng kiểm tra với người bệnh của mình.)

4. Once you’ve finished cleaning, you can go on with your work.

(Một khi chúng ta đã hoàn toàn dọn dẹp, bạn có thể tiếp tục các bước của bạn.)

5. When you come inside, you should take off your coat & hat.


(Khi các bạn vào trong, bạn nên cởi áo khoác bên ngoài và mũ của bạn.)

6. The local meeting is on Oct. 15th. Put it down in your diary.

(Cuộc họp địa phương diễn ra vào ngày 15 mon 10. Ghi nó vào vào nhật cam kết của bạn.)

Gợi ý đáp án

1. Turn it off → press the switch

2. Turn it down → refuse

3. Go over → examine

4. Go on with → continue doing

5. Take off → remove

6. Put it down in → make a note

Bài 6

Read the text và find eight phrasal verbs. Match …

(Đọc đoạn văn với tìm 8 nhiều động từ. Nối mỗi các động trường đoản cú với nghĩa tương thích trong bảng.)

dress up = put on smart clothes.

turn up = arrive.

find out = discover.

go on = continue.

get on = make progress.

think over = consider.

apply for = ask for (a job).

cheer up = make someone feel happier.

Hướng dẫn dịch

Vào trời tối làm việc trước tiên ở cửa hàng rượu, Sarah ăn diện đẹp đẽ. Cô mang một loại váy ngắn màu đen và áo choàng trắng, trông cô vô cùng duyên dáng. Tuy nhiên, khi cô đến, cô thấy người thống trị không mấy chân thực với cô về công việc. Cô vừa phải phục vụ khách vừa phải thao tác trong bên bếp. Ấy nạm mà, cô vẫn quyết định tiếp tục thao tác trong một thời gian. Sau tất cả, cô đã tiến bộ nhiều vào công việc. Tía tháng sau, cô thấy được một mẩu tin lăng xê trên báo đăng tuyển nhân viên bán hàng cho một siêu thị bách hóa. Cô xem xét cẩn thận và đưa ra quyết định nộp đối kháng ứng tuyển. “Nhưng tôi sẽ không còn nói cùng với với ai cho đến khi nhận quá trình mới” – cô nghĩ. Tin tưởng vào việc triển khai những điều khác biệt đã tạo cho cô cảm thấy hạnh phúc hơn.


Cảm ơn chúng ta đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 9 Unit 2: A Closer Look 2 soạn Anh 9 trang 19, 20 của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích nhớ rằng để lại bình luận và nhận xét giới thiệu website với mọi người nhé. Thực lòng cảm ơn.

Phần a closer look 2 cung cấp cho chính mình học ngữ pháp về câu phức và một vài các động từ theo chủ đề các ngành nghề thủ công truyền thống. Nội dung bài viết cung cấp cho cấp gợi ý giải bài tập vào sách giáo khoa.


*

Grammar

Complex sentences: đánh giá – Câu phức (Xem hướng dẫn tại đây)

1. Underline the dependent clause in each sentence below. Say whether it is a dependent clause of concession (DC), of purpose (DP), of reason (DR), or of time (DT).

Gạch chân mệnh đề nhờ vào trong mỗi câu bên dưới đây. Chăm chú xem mệnh đề như thế nào là mệnh đề nhựơng bộ( DC), mệnh đề chỉ mục tiêu ( DP), mệnh đề chỉ nguyên nhân( DR), mệnh đề thời gian( DT).

1. When people talk about traditional paintings (DT), they think of Dong Ho village. ( Khi nói tới tranh truyền thống, họ hay nghĩ về làng mạc Đông Hồ)

2. My sister went to lớn Tay Ho village in Hue so that she could buy some bai tho conical hats (DP).( Chị tôi cho làng Tây hồ nước ở Huế để chị ây rất có thể mua được mẫu nón bài xích thơ.)

3. Although this museum is small (DC), it has many chất lượng artefacts.( tuy vậy bào tàng nhỏ nhưng nó có rất nhiều đồ chế tác tác độc đáo.)

4. This square is our favourite place to lớn hang out because we have space lớn skateboard (DR).( quảng trường này là nơi ưa thích của chúng tớ để chơi chính vì chúng tôi có không khí để đùa trượt ván.)

5. The villagers have lớn dry the buffalo skin under the sun before they make the drumheads (DT).( bạn dân đề nghị phơi khô domain authority trâu trước lúc họ có tác dụng mặt trống. )

2. Make a complex sentence from each pair of sentences. Use the subordinator provided & make any necessary changes.

Nối thành những câu phức. Thực hiện liên từ phụ thuộc vào được hỗ trợ và tất cả thể chuyển đổi nếu đề xuất thiết

1. The villagers are trying to lớn learn English.They can communicate with foreign customers, (in order that)

The villagers are trying khổng lồ learn English in order that they can communicate with foreign customers.

2. We ate lunch.Then we went khổng lồ Non Nuoc marble village khổng lồ buy some souvenirs, (after)

After we had eaten lunch, we went lớn Non Nuoc marble village lớn buy some souvenirs.

3. This hand-embroidered picture was expensive. We bought it. (even though)

Even though this hand-embroidered picture was expensive, we bought it.

4. This department store is an attraction in my city. The products are of good quality, (because)

This department store is an attraction in my đô thị because the products are of good quality.

5. This is called a Chuong conical hat. It was made in Chuong village, (since).

This is called a Chuong conical hat since it was made in Chuong village. Phrasal verbs

3.Read this part of the conversation from GETTING STARTED. Pay attention lớn the underlined part và answer the questions.

Đọc đoạn hội thoại từ phần Getting Started. Triệu tập vào phần được gạch chân và trả lời câu hỏi.

*

1. What is the meaning of the underline verb phrase? (Cụm từ gạch men chân tức là gì?)

set up: start something (a business, an organisation, etc.)

take over: take control of something (a business, an organisation, etc.)

2. Can each part of the verb phrase help you understand its meaning? (Mỗi phần của các từ gồm nghĩa không?)

No, the individual words in the verb phrase vày not help with comprehension. This is why they are sometimes considered difficult.

4. Match the phrasal verbs in A with their meaning in B.

Nối những các động từ ngơi nghỉ cột A cùng với nghĩa của chính nó ở cột B

A

B

1. Pass down

a. Stop doing business

1-c

2. Live on

b. Have a friendly relationship with somebody

2-g

3. Giảm giá with

c. Transfer from generation to the next

3-f

4. Close with

d. Reject or refuse something

4-a

5. Face up to

e. Return

5-h

6. Get on with

f. Take action to solve a problem

6-b

7. Come back

g. Have enough money khổng lồ live

7-e

8. Turn down

Accept, giảm giá khuyến mãi with

8-d

5. Complete each sentence using the correct khung of a phrasal verb in 4. You don"t need khổng lồ use all the verbs.

Hoàn thành những câu sau với dạng đúng cuat cụm động từ bỏ ở bài xích 4. Không nên sử dụng tất cả các hễ từ.

We must___ face up to___ the reality that our handicrafts are in competition with those of other villages.

2. I invited her to join our trip to Trang An, but she___ turned down___my invitation.

3. The craft of basket weaving is usually___passed down____ from generation lớn generation.

4. Bởi you think we can__live on__ selling silk scarves as souvenirs?

5. They had to__close down___ the museum because it"s no longer a place of interest.

What time___did___ you___come back____ from the trip last night?

6. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to lớn the first sentence, using the word given.

Hoàn thành câu thế nào cho nghĩa của câu thứ 2 giống cùng với câu đầu tiên. Sử dụng những từ được cho

1. Where did you get the information about Disneyland Resort?

Find

Where did you find out about Disneyland Resort?

2. What time did you get out of bed this morning?

Up

When did you get up this morning?

3. I"ll read this leaflet lớn see what activities are organised at this attraction.

Look

I"ll look through this leaflet khổng lồ see what activities are organised at this attraction.

Xem thêm: Bài Tập C Ôn Tập Lượng Giác Lớp 10, Ôn Tập Công Thức Lượng Giác Lớp 10 Cần Nhớ

4. They"re going khổng lồ publish a guidebook to different beauty spots in Viet Nam.

Out