chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưng chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ xem được nằm trong tính của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại phía trên
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được ở trong tính
của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi vì chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được thuộc tính
của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
Theo dõi hiệu lực Văn bạn dạng 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn phiên bản thay nắm Văn phiên bản song ngữ

Thông bốn 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo phát hành


*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ----------------

Số: 55/2011/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ BAN ĐẠI DIỆN phụ vương MẸ HỌC SINH

Theo kiến nghị của Vụ trưởng VụGiáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ planer – Tài chính,

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đàotạo quyết định:

Điều 1.

Bạn đang xem: 55/2011/tt-bgdđt

Ban hành tất nhiên Thông tứ này Điều lệ Ban đại diện cha mẹhọc sinh.

Điều 2.Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 07 tháng 01năm 2012. Thông bốn này sửa chữa thay thế Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 3năm 2008 của cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban thay mặt chamẹ học sinh.

Điều 3.Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Mầmnon, Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Tiểu hoc, Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Trung học, Vụ trưởngVụ planer – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc bộ Giáo dụcvà Đào tạo, chủ tịch Uỷ ban dân chúng tỉnh, tp trực ở trong Trung ương,Giám đốc sở giáo dục đào tạo và giảng dạy chịu nhiệm vụ thi hành Thông bốn này./.

Nơi nhận: - văn phòng công sở Quốc hội (để báo cáo); - Văn phòng chính phủ (để báo cáo); - Uỷ ban VHGD TNTNNĐ của chính phủ quốc hội (để báo cáo); - Ban Tuyên giáo trung ương (để báo cáo); - bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để báo cáo) - Cục soát sổ văn bạn dạng QPPL (Bộ tư pháp); - các UBND tỉnh, TP trực ở trong TW (để thực hiện) - Như Điều 3; - Công báo; - Website bao gồm phủ; - Website cỗ GD&ĐT; - lưu giữ VT, PC, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển

ĐIỀU LỆ

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Điều lệ này chính sách về Ban đạidiện phụ huynh học sinh bao gồm: tổ chức và hoạt động vui chơi của Ban đại diện phụ huynh họcsinh; trách nhiệm làm chủ Ban đại diện bố mẹ học sinh.

2. Điều lệ này áp dụng đối vớiBan đại diện phụ huynh học sinh của các trường mầm non, trường chủng loại giáo, trường tiểuhọc, ngôi trường trung học cơ sở, ngôi trường trung học diện tích lớn và trường rộng lớn cónhiều cấp cho học (sau đây gọi phổ biến là trường).

Điều 2.Nguyên tắc tổ chức Ban đại diện phụ huynh học sinh

1. Ban đại diện bố mẹ học sinhđược tổ chức trong những năm học, do phụ huynh hoặc người giám hộ học viên (sau đâygọi bình thường là cha mẹ học sinh) đang theo học tập ở từng lớp, từng ngôi trường cử ra để phốihợp với công ty trường triển khai các chuyển động giáo dục.

2. Không tổ chức Ban đại diệncha mẹ học viên theo hiệ tượng liên trường và ở những cấp hành chính.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦABAN ĐẠI DIỆN phụ vương MẸ HỌC SINH

Điều 3. Tổchức của Ban đại diện bố mẹ học sinh

1. Ban đại diện bố mẹ học sinhlớp.

a) mỗi lớp tất cả một Ban đại diệncha mẹ học sinh gồm từ bỏ 3 mang đến 5 thành viên, trong các số đó có trưởng phòng ban và một phótrưởng ban.

b) các thành viên Ban đại diệncha mẹ học viên lớp là những người nhiệt tình, có trách nhiệm trong việc phối hợpvới giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, bên trường và thay mặt cho phụ thân mẹhọc sinh vào lớp tiến hành các hoạt động giáo dục học tập sinh.

2. Ban đại diện phụ huynh học sinhtrường.

a) mỗi trường có một Ban đại diệncha mẹ học viên gồm trưởng ban, những phó trưởng phòng ban và các thành viên thường trực(nếu buộc phải thiết).

b) Thành viên thâm nhập Ban đạidiện phụ huynh học sinh trường là trưởng phòng ban hoặc phó trưởng phòng ban Ban đại diện chamẹ học sinh lớp.

c) số lượng các phó trưởng banvà những thành viên sở tại (nếu có) của Ban đại diện phụ huynh học sinh trườngdo buổi họp các trưởng ban và phó trưởng phòng ban của các Ban đại diện phụ huynh họcsinh lớp quyết định.

3. Nhiệm kỳ của Ban thay mặt đại diện chamẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường là 1 trong năm học; các Ban đạidiện bố mẹ học sinh hết nhiệm kỳ khi ban đầu năm học tiếp sau, riêng biệt Ban đạidiện bố mẹ học sinh lớp cuối cấp cho học hết nhiệm kỳ khi xong năm học.

4. Các thành viên Ban đại diệncha mẹ học sinh hoàn toàn có thể thay đổi, bổ sung cập nhật khi quan trọng theo đề nghị của trưởngban. Vấn đề thay đổi, bổ sung cập nhật thành viên Ban đại diện phụ huynh học sinh lớp vày toànthể phụ huynh học sinh lớp quyết định; việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban đạidiện phụ huynh học sinh ngôi trường do toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường quyếtđịnh.

5. Ban đại diện bố mẹ học sinhhoạt đụng theo phép tắc đồng thuận. Những nội dung thảo luận, thống nhất trongBan đại diện cha mẹ học sinh được ghi trong biên phiên bản cuộc họp.

Điều 4. Nhiệmvụ với quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp

1. Trọng trách của Ban thay mặt đại diện chamẹ học viên lớp:

a) Phối phù hợp với giáo viên chủnhiệm lớp và những giáo viên cỗ môn tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;

b) Phối phù hợp với giáo viên chủnhiệm lớp chuẩn bị nội dung của những cuộc họp cha mẹ học sinh trong thời gian học;

c) Tham gia giáo dục đạo đức chohọc sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh yếu kém, vậnđộng học sinh đã vứt học trở lại liên tiếp học tập; hỗ trợ học sinh nghèo, họcsinh khuyết tật và học sinh có thực trạng khó khăn khác.

2. Quyền của Ban đại diện phụ vương mẹhọc sinh lớp:

a) Quyết định tập trung các cuộchọp bố mẹ học sinh theo chính sách tại Điều 9 của Điều lệ này (trừ buổi họp đầunăm học tập cử Ban đại diện bố mẹ học sinh lớp) sau khoản thời gian thống độc nhất với giáo viênchủ nhiệm lớp;

b) tổ chức lấy ý kiến phụ huynh họcsinh của lớp về biện pháp thống trị giáo dục học viên để kiến nghị ví dụ vớigiáo viên nhà nhiệm lớp, giáo viên cỗ môn về biện pháp nâng cấp chất lượng giáodục đạo đức, quality dạy học;

c) phối kết hợp tổ chức các hoạt độnggiáo dục kế bên giờ lên lớp, giáo dục đào tạo truyền thống, vận động văn hoá, văn nghệ,thể thao nhằm thực hiện phương châm giáo dục toàn diện cho học sinh sau khi thống nhấtvới giáo viên nhà nhiệm lớp.

Điều 5. Nhiệmvụ, quyền của trưởng phòng ban và những thành viên Ban đại diện bố mẹ học sinh lớp

1. Trọng trách và quyền của trưởngban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

a) trách nhiệm của trưởng ban Ban đạidiện bố mẹ học sinh lớp:

- Phối hợp với giáo viên nhà nhiệmlớp xây cất và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt độnggiáo dục theo ngôn từ được thống độc nhất tại cuộc họp bố mẹ học sinh đầu xuân năm mới học;

- sẵn sàng các cuộc họp của Banđại diện bố mẹ học sinh và cuộc họp cha mẹ học sinh, tổ chức triển khai việc thu thậpnguyện vọng và ý kiến đề nghị của cha mẹ học sinh.

b) Quyền của trưởng phòng ban Ban đạidiện bố mẹ học sinh lớp:

- phân công nhiệm vụ cụ thể chophó trưởng ban và những thành viên, nhà trì các cuộc họp của Ban đại diện phụ thân mẹhọc sinh, đại diện thay mặt Ban đại diện bố mẹ học sinh phối hợp với giáo viên nhà nhiệmlớp tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục học tập sinh;

- hội đàm với giáo viên công ty nhiệmlớp về vận động của phụ huynh học sinh, phản nghịch ánh ý kiến của cha mẹ học sinh về chấtlượng giáo dục và unique dạy học;

- cùng rất giáo viên công ty nhiệm lớpxem xét, ý kiến đề nghị tuyên dương, tán thưởng hoặc cách xử trí kỷ luật so với học sinh củalớp.

2. Trọng trách và quyền của phó trưởngban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

Phó trưởng phòng ban Ban đại diện chamẹ học sinh lớp là tín đồ giúp vấn đề trưởng ban, thay mặt đại diện trưởng ban phụ trách mộtsố các bước được phân công.

3. Nhiệm vụ và quyền của thànhviên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp

Các member Ban thay mặt đại diện chamẹ học viên lớp tất cả trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ vì chưng Ban đại diện cha mẹ họcsinh lớp cùng Ban đại diện bố mẹ học sinh ngôi trường phân công.

Điều 6. Nhiệmvụ và quyền của Ban đại diện phụ huynh học sinh trường

1. Nhiệm vụ của Ban thay mặt đại diện chamẹ học sinh trường:

a) Phối hợp với Hiệu trưởng tổchức triển khai nhiệm vụ năm học cùng các chuyển động giáo dục theo nội dung được thốngnhất trên cuộc họp đầu xuân năm mới học của Ban đại diện phụ huynh học sinh trường;

b) Phối phù hợp với Hiệu trưởng hướngdẫn, tuyên truyền, thịnh hành pháp luật, chủ trương chế độ về giáo dục và đào tạo đối vớicha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chuyên sóc, bảo vệ, giáo dục và đào tạo học sinh;

c) Phối hợp với Hiệu trưởng tổchức giáo dục học viên hạnh kiểm yếu liên tiếp rèn luyện trong đợt nghỉ hè ở địaphương;

d) Phối phù hợp với Hiệu trưởng giáodục đạo đức đến học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp sức họcsinh yếu đuối kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnhkhó khăn khác; vận động học sinh đã bỏ học trở lại liên tục đi học;

đ) lí giải về công tác tổ chứcvà hoạt động cho các Ban đại diện bố mẹ học sinh lớp.

2. Quyền của Ban đại diện phụ vương mẹhọc sinh trường:

a) Quyết định triệu tập các cuộchọp theo mức sử dụng tại Điều 9 của Điều lệ này (trừ cuộc họp đầu xuân năm mới học cử Ban đạidiện cha mẹ học sinh trường) sau thời điểm đã thống tốt nhất với Hiệu trưởng;

b) căn cứ ý kiến của các Ban đạidiện bố mẹ học sinh lớp để đề nghị với Hiệu trưởng về những biện pháp cầnthiết nhằm mục đích thực hiện nhiệm vụ năm học tập của trường cùng về quản ngại lý, giáo dục đào tạo họcsinh;

c) Quyết định ngân sách chi tiêu phục vụcác hoạt động vui chơi của Ban đại diện bố mẹ học sinh từ mối cung cấp ủng hộ, tài trợ từ nguyệntheo giải pháp tại Điều 10 Điều lệ này.

Điều 7. Nhiệmvụ, quyền của trưởng ban, phó trưởng phòng ban và các thành viên Ban đại diện phụ thân mẹhọc sinh trường

1. Trách nhiệm và quyền của trưởngban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

a) trọng trách của trưởng phòng ban Ban đạidiện bố mẹ học sinh trường:

- Lập chiến lược và tổ chức triển khai thựchiện các chuyển động của phụ huynh học sinh, của Ban đại diện phụ huynh học sinh theoquy định tại Điều 9 của Điều lệ này;

- Dự kiến phân công trách nhiệm chocác phó trưởng ban, các thành viên thường trực để trải qua tại buổi họp toànBan đại diện cha mẹ học sinh trường;

- chuẩn bị nội dung những cuộc họpcủa Ban đại diện bố mẹ học sinh trường;

- Tập bằng lòng kiến của các Ban đạidiện cha mẹ học sinh lớp, của phụ huynh học sinh để thống duy nhất với Hiệu trưởng cácbiện pháp giải quyết.

b) Quyền của trưởng ban Ban đạidiện bố mẹ học sinh trường:

- chủ trì các cuộc họp của Ban đạidiện phụ huynh học sinh trường (trừ buổi họp cử trưởng phòng ban Ban đại diện cha mẹ họcsinh trường);

- Phối hợp với nhà ngôi trường tổ chứccác hoạt động giáo dục học tập sinh;

- tổ chức vận động học sinh bỏ họctiếp tục đi học;

- Định kỳ thao tác với Hiệu trưởngvề hoạt động vui chơi của Ban đại diện bố mẹ học sinh trường;

- giải quyết kiến nghị của cha mẹhọc sinh về vận động giáo dục ở trong phòng trường;

2. Nhiệm vụ, quyền của những phótrưởng ban Ban đại diện phụ huynh học sinh trường.

Các phó trưởng phòng ban Ban đại diệncha mẹ học sinh trường có trọng trách giúp bài toán trưởng ban, thay mặt trưởng ban phụtrách một số quá trình được phân công; chủ trì buổi họp của Ban đại diện phụ vương mẹhọc sinh trường giả dụ được trưởng phòng ban uỷ quyền.

3. Nhiệm vụ của các thành viênBan đại diện bố mẹ học sinh trường.

Các thành viên Ban thay mặt đại diện chamẹ học viên trường bao gồm nhiệm vụ thực hiện các các bước do Ban đại diện phụ huynh họcsinh ngôi trường phân công.

Điều 8.Trách nhiệm và quyền của cha mẹ học sinh

1. Trọng trách của bố mẹ họcsinh:

a) Phối phù hợp với nhà ngôi trường trongviệc quản ngại lý, giáo dục học viên và tiến hành những nhiệm vụ do Ban đại diện chamẹ học viên đề ra.

b) Phối phù hợp với giáo viên chủnhiệm, các giáo viên cỗ môn của lớp để siêng sóc, quản lí lý, cổ vũ học sinhtích cực, từ giác học tập tập, rèn luyện đạo đức, tuân hành quy định của Điều lệ vànội quy đơn vị trường.

c) chịu trách nhiệm so với saiphạm, điểm yếu của con em mình mình theo phép tắc của pháp luật và tiến hành cáckhuyến nghị của Ban đại diện cha mẹ học sinh phần bên trong việc phối phù hợp với nhàtrường để chuyên sóc, quản lí lý, giáo dục và đào tạo học sinh.

2. Quyền của cha mẹ học sinh

a) phụ huynh học sinh có những quyềnquy định trên Điều 95 của chế độ Giáo dục, có quyền ý kiến đề nghị vớinhà ngôi trường tạo điều kiện cho con trẻ của mình mình học tập, rèn luyện;

b) Ứng cử, đề cử vào Ban đại diệncha mẹ học viên lớp;

c) phủ nhận ủng hộ lúc được Ban đạidiện bố mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường lời khuyên các khoảnủng hộ, nếu phiên bản thân ko tự nguyện.

d) thực hiện hoặc ko thực hiệnnhững nội dung không được thống nhất ý kiến trong cuộc họp toàn thể phụ huynh họcsinh hoặc cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Điều 9. Hoạtđộng của bố mẹ học sinh với Ban đại diện bố mẹ học sinh

1. Những cuộc họp của toàn thể chamẹ học sinh:

a) Đầu năm học, thầy giáo chủnhiệm lớp tổ chức triển khai cuộc họp toàn thể phụ huynh học sinh để phụ huynh học sinh cử Ban đạidiện học viên lớp với số thành viên biện pháp tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Điều lệnày. Trong những năm học, tổ chức họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp ba lần: Vào đầunăm học, khi xong học kỳ một, khi xong năm học và tổ chức họp bất thườngkhi gồm ít nhất 50% cha mẹ học sinh lớp yêu thương cầu;

b) bài toán tổ chức hay không tổ chứccuộc họp toàn thể phụ huynh học sinh trường vì Ban đại diện cha mẹ học sinh trườngquyết định.

2. Các cuộc họp của Ban đại diệncha bà mẹ học sinh:

a) Đầu năm học tập giáo viên chủ nhiệmlớp triệu tập cuộc họp trước tiên của Ban đại diện phụ huynh học sinh lớp để Ban đạidiện phụ huynh học sinh lớp cử trưởng ban, phó trưởng ban. Sau khi được cử, trưởngban quản lý điều hành cuộc họp toàn thể phụ huynh học sinh để thông qua chương trình hoạtđộng cả năm học.

Ban đại diện cha mẹ học sinh lớptổ chức các cuộc họp thường xuyên kỳ theo chương trình vận động cả năm học tập và gồm thểhọp không bình thường khi bao gồm ít nhất 1/2 số cha mẹ học sinh đề nghị hoặc do trưởng banBan đại diện bố mẹ học sinh lớp quyết định;

b) Đầu năm học, Hiệu trưởng họpvới trưởng ban và phó trưởng ban của tất cả các Ban đại diện phụ huynh học sinh lớpđể cử ra Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trong số những tín đồ thuộc thànhphần được triệu tập họp, rất có thể cử cả người vắng phương diện nếu sẽ được người đó đồngý tham gia. Sau đó, Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp trước tiên của Ban thay mặt đại diện chamẹ học viên trường để Ban đại diện bố mẹ học sinh trường cử trưởng ban, cácphó trưởng ban, nếu cần phải có thể cử những thành viên thường trực. Sau thời điểm được cử,trưởng ban điều hành cuộc họp tất cả các trưởng ban, phó trưởng phòng ban Ban đại diệncha mẹ học viên lớp để thông qua chương trình hoạt động cả năm học;

Ban đại diện cha mẹ học sinh trườnghọp hay kỳ theo chương trình vận động cả năm học cùng họp bất thường khi cóít nhất 50% số thành viên hoặc trưởng ban đề nghị.

3. Ban đại diện cha mẹ học sinhtổ chức các chuyển động triển khai triển khai nhiệm vụ, quyền của Ban đại diện thay mặt chamẹ học viên và các nội dung, kế hoạch vận động đã được thảo luận, thống nhấttrong những cuộc họp phụ huynh học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Điều 10.Kinh phí hoạt động của Ban đại diện bố mẹ học sinh

1. Tởm phí hoạt động vui chơi của Ban đạidiện phụ huynh học sinh:

a) khiếp phí hoạt động vui chơi của Ban đạidiện cha mẹ học sinh lớp dành được từ sự ủng hộ trường đoản cú nguyện của cha mẹ học sinh vànguồn tài trợ đúng theo pháp khác đến Ban đại diện phụ huynh học sinh lớp.

b) kinh phí hoạt động vui chơi của Ban đạidiện phụ huynh học sinh ngôi trường được trích từ khiếp phí hoạt động của các Ban đại diệncha mẹ học viên lớp theo lời khuyên của cuộc họp cục bộ các trưởng phòng ban Ban đạidiện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học với nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đạidiện học viên trường.

2. Cai quản và sử dụng kinh phí củaBan đại điện cha mẹ học sinh:

a) trưởng ban Ban đại diện thân phụ mẹhọc sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên công ty nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chitiêu kinh phí đầu tư được ủng hộ, tài trợ và chỉ còn sử dụng sau khoản thời gian đã được cục bộ cácthành viên Ban đại diện bố mẹ học sinh lớp thống duy nhất ý kiến;

b) trưởng ban Ban đại diện phụ thân mẹhọc sinh ngôi trường thống duy nhất với Hiệu trưởng để ra quyết định kế hoạch thực hiện kinhphí được ủng hộ, tài trợ và chỉ còn sử dụng sau khoản thời gian được toàn cục Ban thay mặt chamẹ học viên trường thống độc nhất vô nhị ý kiến.

3. Việc thu, chi kinh phí củaBan đại diện phụ huynh học sinh phải đảm bảo an toàn nguyên tắc công khai, dân chủ; saukhi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí đầu tư tại các cuộc họp toànthể cha mẹ học sinh lớp và những cuộc họp toàn thể Ban đại diện bố mẹ học sinhtrường. Không phép tắc mức ngân sách đầu tư ủng hộ bình quân cho các bố mẹ học sinh.

4. Ban đại diện bố mẹ học sinhkhông được quyên góp của fan học hoặc gia đình người học:

a) những khoản ủng hộ không theonguyên tắc tự nguyện.

b) những khoản ủng hộ ko phục vụtrực tiếp cho hoạt động vui chơi của Ban đại diện phụ huynh học sinh: bảo đảm cơ sở trang bị chấtcủa bên trường, bảo đảm bình an nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giaothông của học tập sinh; lau chùi và vệ sinh lớp học, lau chùi và vệ sinh trường; tán thưởng cán bộ quảnlý, giáo viên, nhân viên nhà trường; bán buôn máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạyhọc mang lại trường, lớp học hoặc mang đến cán bộ quản lý, thầy giáo và nhân viên nhà trường;hỗ trợ công tác làm việc quản lý, tổ chức dạy học và các chuyển động giáo dục; sửa chữa,nâng cấp, chế tạo mới những công trình của phòng trường.

Chương III

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 11.Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nhiệm vụ của Uỷ ban quần chúng. # cấphuyện

1. Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thànhphố trực thuộc tw (gọi thông thường là Uỷ ban nhân dân cung cấp tỉnh) chịu tráchnhiệm quản lý việc tiến hành Điều lệ Ban đại diện phụ huynh học sinh bên trên địa bàntỉnh; chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các cấp, những cơ quan thống trị giáo dục cùng cácngành liên quan thống trị việc triển khai Điều lệ Ban đại diện phụ huynh học sinh.

2. Uỷ ban dân chúng huyện, quận,thị xã, tp thuộc thức giấc (gọi phổ biến là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) chịutrách nhiệm làm chủ việc thực hiện Điều lệ Ban đại diện bố mẹ học sinh trên địabàn huyện theo phương tiện tại văn bạn dạng này và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp cho tỉnh;chủ trì phối hợp với Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo tổ chức triển khai kiểm tra việc thực hiện Điềulệ Ban đại diện bố mẹ học sinh trên địa phận huyện để giải pháp xử lý hoặc ý kiến đề nghị vớicơ quan gồm thẩm quyền xử lý sai phạm.

Điều 12.Trách nhiệm của sở giáo dục đào tạo và Đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo

1. Lãnh đạo các trường của địaphương tiến hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2. Động viên, tán dương cácBan đại diện cha mẹ học sinh gồm đóng góp tích cực và lành mạnh vào công tác chăm lo giáo dục,động viên học viên học tập, rèn luyện.

3. Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo phối hợpvới Uỷ ban nhân dân cấp huyện kiểm tra hoạt động vui chơi của các Ban đại diện cha mẹ họcsinh, kịp lúc chấn chỉnh vi phạm trong việc thực hiện Điều lệ Ban đại diện thay mặt chamẹ học tập sinh.

Điều 13.Trách nhiệm của Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp

1. Hỗ trợ các hoạt động vui chơi của chamẹ học viên thực hiện theo nội dung đã được thống duy nhất trong cuộc họp Ban đạidiện cha mẹ học sinh đầu năm mới học.

2. Tham gia các cuộc họp định kỳvới Ban đại diện phụ huynh học sinh trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, chủđộng phối phù hợp với Ban thay mặt và bố mẹ học sinh về công tác thống trị của nhàtrường, phương án phối hợp trợ giúp học sinh có yếu tố hoàn cảnh khó khăn, đi lại họcsinh vứt học quay trở về lớp, giải quyết và xử lý kiến nghị của bố mẹ học sinh; góp ý kiến đốivới hoạt động vui chơi của các Ban đại diện bố mẹ học sinh.

3. Bên trường cử thay mặt đại diện lãnh đạolàm nhiệm vụ liên tục phối phù hợp với Ban đại diện bố mẹ học sinh trườngtrong bài toán tổ chức hoạt động của các Ban đại diện phụ huynh học sinh với hoạt độngcủa bố mẹ học sinh.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VIPHẠM

Điều 14.Khen thưởng

1. Kết quả hoạt động vui chơi của Ban đạidiện phụ huynh học sinh là một trong những tiêu chuẩn xét thi đua tâng bốc đốivới những cơ sở giáo dục.

2. Ban đại diện bố mẹ học sinhhoạt rượu cồn tốt, góp phần tích rất vào công tác giáo dục và đào tạo học sinh, tuỳ theo thànhtích được tán thưởng theo giải pháp của điều khoản về thi đua khen thưởng.

Xem thêm: 16 Khám Phá Của Cộng Đồng Mạng Về Những Điều Kỳ Thú Trong Tự Nhiên

Điều 15. Xửlý vi phạm

Tổ chức, cá thể có hành vi chũm ýcản trở việc tiến hành Điều lệ Ban đại diện bố mẹ học sinh, vi phạm những quy địnhcủa Điều lệ Ban đại diện phụ huynh học sinh và các quy định khác của điều khoản cóliên quan tiền đến buổi giao lưu của Ban đại diện phụ huynh học sinh thì tuỳ theo mức độ viphạm có khả năng sẽ bị xử lý theo nguyên lý của pháp luật.